Nový spôsob, ako nakupovať cenné papiere. Profitabilne. A efektívne. Flip.

04.03.2024  /  Redakcia

Biznis finančného profesionála je náročný. Potrebujete nielen dodávať svojim klientom výsledky — potrebujete sa o nich tiež starať a popri tom si stále nájsť čas rásť a škálovať svoj biznis. 

Doterajšie možnosti boli v tomto smere navyše veľmi limitované, či už z hľadiska efektivity, škálovateľnosti, starostlivosti o klientov, alebo z hľadiska toho, aké cenné papiere bolo vôbec možné pre vašich klientov nakupovať. 

Preto na trh prichádza Flip — nová all-in-one platforma pre nakupovanie cenných papierov a komplexnú starostlivosť o klientov

Flip bol vytvorený s jasným ústredným prísľubom:

Nakupujte ľubovoľné cenné papiere.

Jednoducho, prehľadne a profitabilne pre vás. 

Komfortne a výnosne pre vašich klientov.

A to všetko v plne digitálnej forme, ktorá je pre vás a vašich klientov dostupná 24/7.

Pre koho je Flip určený

Flip bol vytvorený pre finančných profesionálov, ktorí chcú posunúť svoj biznis na novú úroveň:

  • Finančné spoločnosti — SFA 
  • Finanční sprostredkovatelia — PFA 
  • Investiční profesionáli — VFA

Možnosti nakupovania cenných papierov — doteraz vs. Flip

Pozrime sa na základný a kľúčový bod — nakupovanie cenných papierov:

PredtýmTeraz — Flip
Limitované možnosti nákupu fondov, ETF a cenných papierov+ Máte k dispozícii cenné papiere z celého sveta
Žiadna možnosť nakupovať single stocks alebo konkrétne akcie+ Môžete klientom ponúkať vlastné, na mieru vytvorené portfóliá
Žiadna možnosť nakupovať konkrétne riadené portfóliá (vlastné alebo existujúce)+ Môžete tiež ponúkať aktívne riadené WEM portfóliá s históriou nadštandardného zhodnotenia

To však nie je zďaleka všetko — Flip prináša významné zmeny v porovnaní s doterajšími možnosťami: 

Flip pre SFA/finančné spoločnosti — benefity:

Ak zastrešujete finančnú spoločnosť, Flip vám dáva možnosť onboardovať vašich sprostredkovateľov a dať im do rúk nástroj pre lepší servis a úspešnejší biznis. Vy zase získate prehľad o ich činnosti a výkonnosti.

PredtýmTeraz — Flip
Procesne a časovo náročný onboarding+ Jednoduchý a efektívny onboarding, prioritizovaný podľa najvýkonnejších sprostredkovateľov
Limitovaný prehľad o výkonnosti agentov+ Jasný prehľad o činnosti a výkonnosti agentov
Limitovaná možnosť plánovať a vyčísľovať očakávané príjmy+ Efektívny prehľad o budúcich príjmoch a jednoduché plánovanie
+ 24/7 dostupná partnerská zóna so všetkými potrebnými informáciami a s kompletným prehľadom o klientskych a výkonnostných dátach
+ Možnosť prepojenia s existujúcim interným systémom prostredníctvom API (white label riešenie)
+ Nastavenie poplatkovej politiky na mieru

Flip pre VFA/finančných sprostredkovateľov a PFA/investičných profesionálov — benefity:

Finančným sprostredkovateľom prináša Flip tiež veľmi hmatateľné výhody — môžu svojim klientom ponúkať lepšie možnosti a servis a posunúť tak svoje podnikanie na vyššiu úroveň.
Pre investičných profesionálov zase Flip prináša možnosť začať starať sa o klientov samostatne a otvoriť si tak atraktívneme podnikanie.

PredtýmTeraz — Flip
Limitovaná možnosť sledovať, ako cenné papiere vašich klientov performujú+ 24/7 dostupná partnerská zóna so všetkými potrebnými informáciami
Neprehľadná platforma+ Prehľadné informácie o všetkých klientoch
Limitovaná možnosť plánovať a vyčísľovať očakávané príjmy+ Efektívny prehľad o budúcich príjmoch a jednoduché plánovanie 
+ Lepší servis a pridaná hodnota pre vašich klientov
+ Jednoduché nakupovanie cenných papierov

Flip a jeho výhody pre vašich klientov 

Jednou z dôležitých zložiek Flip-a je aj komfort, ktorý prináša klientom. Presnejšie — komfort, ktorý vďaka nemu vašim klientom prinášate práve vy:  

PredtýmTeraz — Flip
Žiadna možnosť mať denný prehľad o stave klientskeho konta+ 24/7 dostupná klientska zóna so všetkými potrebnými informáciami 
Limitovaná viditeľnosť zobrazovania klientskych dát (poplatky, transakcie atď.)+ Transparentný prehľad o poplatkoch
Nedostatočný prehľad o vlastníctve cenných papierov+ Plná digitalizácia
Náročný proces pri presune finančných prostriedkov v rámci investičných stratégií+ Jednoduchá zmena investičnej stratégie
Komplikovaný proces výberu financií+ Jednoduchý výber financií

Flip tiež navyše mení pohľad na onboarding — namiesto množstva fyzických a tlačených dokumentov vám prináša plne digitálnu formu s jednoduchým a prehľadným užívateľským rozhraním.

All-in-one. K dispozícii už teraz. 

Flip je už teraz otvorený pre onboarding. Všetko potrebné nájdete tu: flip.wem.sk.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.