Príďte na konferenciu Kapitálový trh 2016

16.05.2016  /  Redakcia

Dňa 9. júna 2016 sa uskutoční piaty ročník medzinárodnej konferencie pod názvom “Kapitálový trh 2016”. Organizátormi podujatia sú Asociácia obchodníkov s cennými papiermi a MAFRA Slovakia.

Ústrednou témou tohto ročného podujatia je investovanie v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Podujatie je určené širokej skupine profesionálov z oblasti finančného a kapitálového trhu ako aj všetkým kategóriám investorov investujúcich do produktov kapitálového trhu. Na podujatí vystúpi veľké množstvo významných domácich a zahraničných osobností z oblasti kapitálových trhov pričom budú odprezentované témy mapujúce správanie a preferencie investorov pri ich investovaní, aktuálne trendy a výzvy v oblasti infraštruktúry kapitálových trhov, makro pohľad na investičný potenciál regiónu CEE vrátane predstavenia konkrétnych investičných tipov na investovanie.

Rečníci:

–          Vladimír Baláž, SAV

–          Juraj Kotian, SLSP, a.s.

–          Igor Muller, NN investment partners

–          Ivan Straka, NCD CP

–          Zuzana Libičová, NCD CP

–          Boris Krnáč, Capital Markets, o.c.p.

–          Michal Orlovský, SLSP, a.s.

–          Martin Rosypal, Kofola CS, a.s.

–          Peter Jedinák, Allen & Overy Bratislava

–          Ján Hájek, IS České spořitelny, a.s.

–          Michal Gattnar, Pavis Capital

Novinkou tohto ročného podujatia bude prezentácia vybraných start-up projektov, ktoré majú potenciál sa v budúcnosti zaradiť medzi investičné príležitosti obchodované na kapitálových trhoch. Podujatie slúži tak na výmenu informácií z oblasti kapitálových trhov ako aj na stretnutie investorov a potencionálnych investorov s významnými manažérmi finančných aktív, portfólio manažérmi, finančnými analytikmi.

Tešíme sa na Vašu účasť! Zaregistrovať sa môžete tu.

Ing. Róbert Kopál, predseda výkonného výboru                                                

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.