Medvedie a býčie trhy: Čo to je? Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú?

30.05.2024  /  Redakcia

Kto nie je zbehlý vo finančníctve, pravdepodobne ho prekvapí, keď sa s peniazmi spoja výrazy ako “medveď” a “býk”. Používajú sa na označenie trhových podmienok, najmä vo vzťahu k akciám alebo cenným papierom.

Obe zvieratá sú známe svojou silou a majú vplyv na to, akým smerom sa trh pohybuje. Býčí trh je spojený so silou, dynamikou a vzostupným trendom, zatiaľ čo medvedí trh reprezentuje opačné sily, ako je oslabovanie hodnôt a klesajúci trend.

Keď hovoríme o medveďom alebo býčom trhu, nemusí ísť len o akcie, ale napríklad aj o dlhopisy, zlato či ropu. Oba majú silný vplyv na portfólio investora. Preto je dôležité pochopiť, ako môže každá z týchto trhových podmienok ovplyvniť vaše investície.

Niečo z histórie

Hoci presné vysvetlenie, prečo sa práve býk a medveď stali symbolmi finančného trhu, môže byť zahalené v legendách, niektoré príbehy ponúkajú zaujímavý pohľad na možné pôvody týchto pojmov.

Pojem „býčí trh“ môže odzrkadľovať spôsob, akým býky útočia na svojich protivníkov. Používajú svoje rohy, ktorými chcú nabrať svoju obeť a vyhodiť ju nahor. Medveď zas používa horné končatiny, ktorými obeť posiela smerom nadol. A to odráža aj pohyby na finančných trhoch. Iné zdroje uvádzajú odkaz na newyorskú burzu, ktorá bola postavená na mieste holandského trhu s dobytkom zo 17. storočia.

Pojem „medvedí trh“ sa tiež často spája so starým príslovím, ktoré hovorilo: „nepredávaj kožu z medveďa, ktorý ešte behá po lese“. V tomto prísloví môžeme vidieť riziko predaja aktív, u ktorých sa očakáva ich klesajúca hodnota.

Čo je býčí trh?

Býčí trh je termín používaný na označenie obdobia na finančných trhoch, ktoré sa vyznačuje rastom alebo vzostupným trendom v cenách aktív, ako sú akcie, komodity alebo iné investičné nástroje. V podstate ide o obdobie, kedy investori očakávajú ďalší rast cien a sú ochotní nakupovať aktíva s predpokladom, že ich hodnota bude ďalej stúpať.

TIP: Trend klesajúcej a stúpajúcej ceny sa spája najmä s cenami aktív na finančnom trhu. Existujú ale ďalšie spôsoby, ako investovať peniaze a minimalizovať riziko. Jednou z dobrých možností, kde uložiť vaše peniaze, je napríklad filatelia. Viete, ako a či sa oplatí investovať do filatelie a zberateľstva známok?

Charakteristické znaky býčieho trhu:

 1. Rast cien: Ceny aktív zvyčajne počas býčieho trhu rastú. Tento rast môže byť dôsledkom pozitívnych ekonomických faktorov, ako sú silná ekonomická výkonnosť, rastúce zisky spoločností, nízka nezamestnanosť a podobne.
 2. Optimizmus investorov: Investori sú optimistickí ohľadom budúcnosti a veria, že trh bude pokračovať vo svojom vzostupe. Tento optimizmus môže viesť k aktívnemu nakupovaniu a podporovať ďalší rast cien.
 3. Vysoký objem obchodovania: Býčie obdobia môžu byť sprevádzané vysokým objemom obchodovania, keďže investori sa snažia využiť rastúce ceny.
 4. Dôvera v trh: Dôvera investorov v trh a jeho dlhodobý potenciál je výrazná počas býčieho trhu. Táto dôvera môže prilákať nových investorov a posilniť trend rastu cien.

Ako dlho trvá býčí trh?

Býčie trhy môžu trvať niekoľko mesiacov až niekoľko rokov, no bývajú dlhšie ako medvedie trhy. Priemerný býčí trh trvá 973 dní alebo 2,7 roka. Najdlhší býčí trh trval od roku 2009 do roku 2020 a mal za následok rast akcií o viac ako 400 %.

Čo je medvedí trh?

Medvedí trh je termín používaný na označenie obdobia, ktoré je poznačené poklesom alebo klesajúcim trendom cien aktív. V tomto období investori očakávajú ďalší pokles cien, a preto sú viac ochotní predávať svoje aktíva, aby minimalizovali straty alebo získali zo zostupného trendu.

Charakteristické znaky medvedieho trhu:

 1. Pokles cien: Ceny aktív klesajú počas medvedieho trhu, a to o viac ako 20 %. Tento pokles môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako sú ekonomické neistoty, geopolitické napätia, klesajúce zisky spoločností alebo iné negatívne udalosti.
 2. Pesimizmus investorov: Investori sú pesimistickí ohľadom budúcnosti a veria, že trh bude pokračovať v poklese. Tento pesimizmus môže viesť k aktívnemu predávaniu aktív a posilňovať pokles cien.
 3. Nízky objem obchodovania: Medvedie obdobia môžu byť charakterizované nižším objemom obchodovania, keďže investorom chýba dôvera a môžu sa zdržať aktívneho obchodovania v očakávaní ďalších stratégii.
 4. Nízka dôvera na trhu: Dôvera investorov v trh a jeho dlhodobý potenciál môže byť nízka počas medvedieho trhu. Táto nízka dôvera môže odháňať nových investorov a posilňovať pokles cien.

Ako dlho trvá medvedí trh?

Niektoré medvedie trhy trvajú roky, iné len pár mesiacov. Historicky sú medvedie trhy kratšie ako býčie trhy. Priemerná dĺžka medvedieho trhu je 289 dní, čiže menej ako 10 mesiacov.

Najdlhší medvedí trh bol v čase Veľkej hospodárskej krízy. V posledných desaťročiach sa však medvedie trhy vo všeobecnosti skrátili. Napríklad v roku 1990 medvedí trh trval len tri mesiace. Medvedí trh, ktorý sa začal v marci 2020, bol tiež výnimočne krátky a skončil sa v auguste.

Najvýznamnejšie býčie trhy

Niektoré z najvýznamnejších býčích trhov v histórii boli obdobím výrazného rastu a prosperity na finančných trhoch. Tieto obdobia mali významný vplyv na ekonomiku, investičné portfóliá a celkovú dôveru investorov.

Niektoré z najvýznamnejších býčích trhov sú:

Expanzia po druhej svetovej vojne 1949–1956

Počas obdobia po druhej svetovej vojne existoval veľký býčí trh a index S&P 500 vzrástol o 266 % v dôsledku globálneho oživenia po vojne. Toto pozitívne obdobie trvalo 2607 dní (7 rokov a 1 mesiac) a je to jediný býčí trh na tomto zozname, ktorý prišiel po vojne.

Studená vojna 1957–1961

Býčí trh na konci 50. a na začiatku 60. rokov bol charakterizovaný nárastom studenej vojny medzi USA a Sovietskym zväzom. USA zažili boom obchodných franšíz v 50. rokoch. Prvá franšíza McDonald’s (MCD) bola otvorená v Des Plaines, Illinois v roku 1955, čím sa rozšírila pôsobnosť spoločnosti mimo Kalifornie. Počas tohto obdobia si franšízový model osvojili aj ďalšie podniky.

Reagonomický býčí trh 1982–1987

Reaganomický býčí trh odkazuje na obdobie výrazného rastu na amerických akciových trhoch, ktoré sa vyskytlo počas prezidentskej éry Ronalda Reagana, najmä v 80. rokoch 20. storočia. Toto obdobie bolo dôsledkom hospodárskych politík známych ako „Reaganomics“, ktoré zahŕňali zníženie daní, dereguláciu a podporu voľného trhu.

Dôvera na trhoch sa zvýšila a ceny akcií stúpali. Investori boli optimistickí ohľadom budúcnosti a boli ochotní investovať do akcií a iných aktív.

Býčí trh v 90. rokoch 1987–2000

Na začiatku 90. rokov 20. storočia sa mnohé trhy na celom svete začali zotavovať z hospodárskej recesie a zažívali býčí trh, ktorý bol charakterizovaný výrazným rastom cien akcií a vysokou dôverou investorov. Bol zaznamenaný najväčší celkový zisk zo všetkých býčích trhov v histórii indexu S&P 500, pričom index získal 582 % za niečo vyše 113 mesiacov.

Zotavenie po finančnej kríze 2009–2020

Býčí trh s oživením po finančnej kríze bol druhý najväčší v histórii a za 11 rokov sa vrátil o 401 %. Tento býčí trh vznikol na pozadí druhého najväčšieho krachu medzi rokmi 2007 a 2009, známeho aj ako finančná kríza spôsobená hypotekárnymi úvermi, a bol súčasťou dlhého a pomalého zotavovania sa z tejto krízy, keď museli byť banky zachraňované. Obdobie trvalého rastu trvalo 3999 dní a zastavilo sa na začiatku pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020.

Býčí trh po kríze COVID-19 2020–súčasnosť

Po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 mnohé svetové trhy začali opäť rásť, čím sa obnovila dôvera investorov a nádej na hospodársku obnovu. Tento býčí trh bol výrazne ovplyvnený aj stimulačnými opatreniami vlád a centrálnych bánk.

Najvýznamnejšie medvedie trhy

Najvýznamnejšie medvedie trhy sú obdobia v histórii finančných trhov, kedy došlo k výraznému a dlhotrvajúcemu poklesu cien aktív. Tieto obdobia majú značný vplyv na ekonomiku a investičné trhy a môžu mať dlhodobé dôsledky pre investičné portfóliá a hospodárstvo. Sú tiež dôležitou súčasťou vzdelávania, ako investovať peniaze a začať obchodovať.

Niektoré z najvýznamnejších medvedích trhov sú:

Veľká hospodárska kríza 1929–1945

Medvedí trh spôsobený Veľkou hospodárskou krízou v roku 1929 získava cenu za najväčší medvedí trh v histórii. Krach akciového trhu v septembri 1929 spôsobil paniku medzi klientmi bánk. Začali z bánk vyberať svoje vklady z obavy, že sa banka dostane do straty a oni o svoje peniaze prídu. Banka má totiž v určitom čase iba obmedzené hotovostné rezervy. Zvyšok sumy sa investuje alebo požičia firmám.

Miera nezamestnanosti sa vtedy zvýšila na neuveriteľných 25 % a akciový trh padol o viac ako 85 %. Na nápravu škôd bola potrebná druhá svetová vojna, pretože až v januári 1945 sa trh úplne zotavil.

Kennedyho pokles 1961–1962

Tento pokles bol čiastočne spôsobený politickými a hospodárskymi udalosťami, ktoré ovplyvnili trhy a vyvolali obavy medzi investormi. Medzi faktory, ktoré prispeli k Kennedyho poklesu, patrila tiež situácia na kubánskom ostrove.

Kennedyho pokles je významný nielen svojou veľkosťou, ale aj tým, že ukazuje, ako politické a hospodárske udalosti môžu ovplyvniť trhy a spôsobiť obdobie výrazného poklesu cien aktív. Tento medvedí trh mal dôležitý vplyv na ekonomiku a investičné prostredie v USA počas konca 50. a začiatku 60. rokov.

Ropný šok 1973–1974

Medvedí trh, ktorý sa začal v januári 1973, bol spojený s tým, čo sa stalo známym ako recesia ropného šoku. Neskôr v tom istom roku arabské krajiny produkujúce ropu zaviedli ropné embargo na USA ako odvetu za ich podporu Izraelu v konflikte známom ako Jomkipurská vojna. Embargo vyvolalo nedostatok ropy a prudký nárast cien ropy, ktorý ochromil americkú ekonomiku. Išlo o najvážnejší medvedí trh. Ceny akcií klesli takmer o 50 %.

Čierny pondelok – 1987

V pondelok 19. októbra 1987 zažili akciové trhy jeden z najhorší dní v histórií. V ten deň obchodníci s cennými papiermi v New Yorku, Londýne, Hongkongu, Berlíne, Tokiu a takmer akomkoľvek inom meste, kde sídlila burza, pozerali s rastúcim pocitom hrôzy na dáta z akciového trhu.

Začiatkom novembra 1987 stratila väčšina hlavných indexov akciových trhov viac ako 20 % svojej hodnoty.

Pravdepodobne najväčšiu rolu v tomto krachu mal vzostup automatizovaného obchodovania skrz algoritmické programy. Tieto programy mali tendenciu produkovať viac nákupných pokynov, keď ceny stúpali, a viac predajných pokynov, keď ceny klesali. Tento nový systém obchodovania spôsobil, že ostatní investori sa v panike zbavovali akcií.

Dot-com bublina 2000–2002

Medzi najväčšie krachy burzy a investičné bubliny sa radí aj Dot-com bublina, ktorá praskla na prelome milénií. 90. roky boli znakom jednej z najväčších investičných mánií v histórií, ktorú spôsobila vlna internetu. Investori sa v tom čase zamerali na akcie technologických a najmä internetových firiem a tie poslali do takých výšin, že opatrní investori mohli len krútiť hlavou.

Takýto nárast cien však viedol ku krachu burzy, po ktorom viaceré spoločnosti stratili viac ako 90 % svojej hodnoty a mnohé ďalšie úplne zbankrotovali.

Globálna finančná kríza 2007–2009

Medvedí trh, ktorý nasledoval po kríze na trhu s hypotékami v Spojených štátoch, ktorá sa začala v roku 2007, patrí medzi najvýznamnejšie v nedávnej histórii.

Mnohí ľudia, ktorí by za normálnych podmienok nezískali hypotéku, ju v tom čase získali, a tým pádom sa lacné peniaze prelievali do jedného sektora – do nehnuteľností. Ich cena začala rapídne rásť nielen v USA, ale aj v Európe. Investičné banky tieto extrémne rizikové hypotekárne dlhy odkupovali a následne ich niekoľko desiatok zabalili do cenných papierov, ktoré získali rating AAA.

Ako ceny akcií a nehnuteľností rástli, rástla aj bublina. Čoraz viac ľudí nebolo schopných splácať svoje hypotéky až napokon bublina praskla. To vyvolalo reťazovú reakciu, keďže banky a ďalší finančné inštitúcie začali čeliť vážnym stratám.

Koronakríza 2020

Pandémia, ktorá zastavila cestovanie, výrobu či klasickú prácu, vyvolala výraznú paniku aj na akciových trhoch. V priebehu pár dní burzy zažili prudký prepad z obáv, či firmy a ekonomika tento nápor ustoja. Počas paniky poklesol európsky index Stoxx 600 o -25 %, Dow Jones o -23 %, S&P 500 o -19 %.

Ako investovať počas medvedieho trhu vs. býčieho trhu

Na medvedích a býčích trhoch existujú riziká aj potenciálne príležitosti. Aby ste sa nedostali do rizika, je vhodné mať dobrý investičný plán a držať sa kurzu. Čo vám pomôže vytvoriť spoľahlivý investičný plán?

Zamerajte sa na dlhodobé investovanie

Aj keď je ťažké vydržať obdobia medvedích trhov, história ukazuje, že pravdepodobne nebudete musieť čakať príliš dlho, kým sa trh zotaví. A ak investujete za dlhodobým cieľom – napríklad odchodom do dôchodku – medvedie trhy budú napokon prevážené býčími trhmi. Peniaze, ktoré potrebujete na krátkodobé ciele, vo všeobecnosti tie, ktoré chcete dosiahnuť za menej ako päť rokov, by ste nemali investovať na akciovom trhu.

TIP: Ak by ste chceli investovať a zhodnotiť svoje financie, nemusíte investovať len do akcií či dlhopisov. Spoznajte výhody investovania do starožitností.

Vynechajte emócie

Medvede aj býky môžu ovplyvniť váš úsudok. V období medvedích trhov môžete ľahko znervóznieť, keď uvidíte, ako hodnota vášho portfólia klesá. Nie je riešením v panike predávať akcie.

Uistite sa, že vaše rozhodnutia počas medvedích trhov sú založené na vašom chápaní vašich investícií a investičného trhu, nie na vašom strachu, že sa nikdy nezotavia. Kým nepredáte, vaše straty – aj zisky – sú len na papieri.

Na druhej strane býčie trhy môžu vyvolať pocit eufórie, keď vidíte nárast cien akcií. Ale ponáhľať sa investovať do niečoho len preto, že sa tomu zrazu „darí veľmi dobre“, nie je premyslenou stratégiou na budovanie bohatstva.

Nesnažte sa predvídať správanie sa trhu

Nikto nemôže predpovedať, kedy trh stúpne alebo klesne. A predsa to ľudia stále robia. Namiesto toho zvážte nasledujúce:

 • Pravidelná investícia: Investujte rovnakú sumu v pravidelných intervaloch bez ohľadu na to, ktorým smerom sa trh alebo konkrétna investícia uberá. To môže slúžiť ako obchodná stratégia riadenia rizík, ak nakoniec nakúpite viac, keď je cena relatívne nižšia, a kúpite menej, keď je cena relatívne vyššia. Aby bola táto stratégia efektívna, musíte pokračovať v nákupe akcií pri vzostupoch aj poklesoch trhu.
 • Diverzifikovať: Investovanie do viacerých tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy a krátkodobé investície, môže rozložiť riziko a odmenu. Keď má trh stúpajúci trend, vaše investície do volatilnejších aktív môžu potenciálne rásť. Keď má klesajúci trend, vaše investície do konzervatívnejších aktív môžu poskytnúť stabilitu. Spoločne môžu pomôcť vášmu portfóliu v priebehu času neustále rásť.
 • Pravidelne obnovujte rovnováhu: Vaše rozloženie aktív by malo odrážať vaše ciele, časový plán investovania a toleranciu rizika. Ako sa trh pohybuje nahor alebo nadol, vaša alokácia môže vypadnúť z rovnováhy. Opätovné vyváženie môže pomôcť zabezpečiť, aby vaše investície neboli prevážené v jednej oblasti a podvážené v inej.

Stratégie investovania na býčom trhu

Obchodovanie na býčom trhu zahŕňa využitie vzostupného trendu a potenciálu rastu na trhu. Ako na to? V takomto prípade fungujú dve stratégie:

Nákup akcií

Zameriava sa na nákup akcií spoločností s vysokým rastovým potenciálom a pozitívnym výhľadom. Tieto akcie môžu byť volatilnejšie, ale majú potenciál dosiahnuť vyššie výnosy v porovnaní s priemerným nárastom na trhu. Táto stratégia si vyžaduje aktívne sledovanie trhu a reagovanie na zmeny.

Buy and hold stratégia

Zameriava sa na dlhodobé držanie investícií bez častého kupovania a predávania. Investor verí, že trhy v dlhodobom horizonte budú rásť a hodnota ich investícií sa zvýši. Táto stratégia sa zvyčajne využíva pri dlhodobom investovaní do stabilných a osvedčených investícií, ako sú blue chip akcie alebo indexové fondy.

Kvalitné a starostlivo vybrané investície môžu ponúknuť príležitosť na prosperitu aj v časoch poklesov na trhu za predpokladu, že prístup k investovaniu je založený na dlhodobej perspektíve a vedomom sledovaní základných faktorov.

Stratégie investovania na medveďom trhu

Obchodovanie počas medvedieho trhu, keď ceny akcií klesajú, môže byť náročné, ale existujú isté stratégie, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť túto situáciu.

Krátkodobé obchodovanie (Short Selling)

Ak máte skúsenosti s krátkodobým obchodovaním, môžete využiť poklesy cien a profitovať z krátkodobých pohybov na trhu. Tento prístup si však vyžaduje rýchle rozhodovanie a aktívne monitorovanie trhu.

Investície do defenzívnych odvetví

Niektoré odvetvia, ako sú zdravotníctvo, potraviny alebo verejný sektor, môžu byť menej citlivé na hospodárske cykly. Investície do takýchto odvetví môžu pomôcť minimalizovať straty počas medvedieho trhu.

Stratégia postupného predaja a nákupu aktív

Investori by mali mať dlhodobý investičný pohľad a byť pripravení držať svoje akcie aj cez krátke obdobie poklesu cien.

Ako investovať v čase poklesu na trhu? Namiesto toho, aby ste predali všetky svoje pozície naraz, podľa tejto stratégie postupne predávate iba časť svojho portfólia, keď sa trh dostane do medvedieho trendu. Tento prístup vám umožní čiastočne profitovať zo ziskových pozícií a zároveň si udržať určitú expozíciu na trhu.

Dôležitý je dôkladný monitoring a analýza trhu, aby ste identifikovali vhodné okamihy na predaj a nákup pozícií. Aj keď táto stratégia minimalizuje riziko spojené s krátkymi predajmi, je stále dôležité mať efektívny rizikový manažment.

Na záver

Medvedí aj býčí trh budú mať veľký vplyv na vaše investície, preto je dobré venovať nejaký čas tomu, aby ste zistili, ako sa trh správa, keď urobíte nejaké investičné rozhodnutie. Je dôležité, aby ste dokázali rozpoznať a prispôsobiť svoju investičnú stratégiu aktuálnemu trhovému prostrediu.

Časť úspechu v investovaní spočíva aj v schopnosti zostávať emocionálne vyrovnaní a nereagovať na krátkodobé výkyvy trhu impulzívnymi rozhodnutiami. Vidieť, ako ceny vašich akcií klesajú o 20 % alebo viac, môže naháňať hrôzu.

Jedna vec, ktorú by ste určite nemali robiť, je začať panikáriť. Priemerný medvedí trh trvá menej ako rok. Jeho účinky môžete navyše zmierniť pomocou jednoduchých techník, ako je diverzifikácia, investovanie do sektorov relatívne odolných voči recesii a zameranie sa na dlhodobý horizont.

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:

PoctiveSEO: Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory

Autor: Eva Dedinská, Skúsená SEO copywriterka a autorka 9 kníh.

Titulná foto: Obrázok od Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law z Pixabay

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.