Hoci si to zatiaľ väčšina ekonómov nemyslí, rok 2022 nakoniec nemusí byť až tak optimistický

20.12.2021  /  Redakcia

Ekonómovia sú optimistickí ohľadne hospodárskeho rastu v roku 2022. Finančné podmienky zostanú napriek sprísneniu menovej politiky ústretové. Vďaka rýchlejšiemu očkovaniu a premoreniu bude pandémia covidu pod väčšou kontrolu, minimálne v rozvinutom svete, priamy inflačný efekt vyplývajúci z úzkych miest v dodávateľskom reťazci postupne miznúť. Na strane výroby sa zvýši ponuka a zníži sa riziko nedostatku tovarov.

Ale čo ak sa konsenzus ekonómov mýli? „Náš vlastný hlavný ukazovateľ rastu, globálny úverový impulz, dvíha pre najväčšie ekonomiky varovný prst,“ hovorí Peter Garnry, makroekonomický analytik Saxo Bank. Tento ukazovateľ sleduje tok nových úverov poskytnutých súkromným sektorom ako percento HDP. V našej vzorke máme zahrnutých osemnásť najväčších ekonomík sveta, ktoré majú 69,4 %-ný podiel na celosvetovom HDP. Globálny úverový impulz sa nachádza vo fáze kontrakcie a podľa našich predbežných odhadov dosahuje úroveň mínus 1,3 % globálneho rastu. „Keď je úverový impulz negatívny, môžeme očakávať, že v nasledujúcich šiestich až deviatich mesiacoch sa rast výrazne ochladí. Inak povedané, v roku 2022 by sme mohli vidieť spomalenie rastu od 2. až 3. štvrťroka,“ očakáva Garnry.

Pokles globálneho úverového impulzu vysvetľujú tak krátkodobé, ako aj strednodobé faktory. Patria medzi nich zníženie toku nových úverov vo väčšine rozvinutých krajín (napríklad v Spojenom kráľovstve, eurozóne a Japonsku) a prísnejšia menová a fiškálna politika, ktorú Čína zaviedla od začiatku roku 2021. Tá síce bola prehodnotená, ale bude chvíľu trvať, kým bude mať čistý pozitívny vplyv na globálny rast. „Náš hlavný ukazovateľ má veľmi dobré výsledky. Ak sa to potvrdí aj tentokrát, rok 2022 nebude z makroekonomického hľadiska až taký tichý, ako väčšina ekonómov v súčasnosti očakáva,“ dodáva.

Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank


Chcete k tejto téme diskutovať? Pýtajte sa a diskutujte na našom diskusnom fóre.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.