Konferencia Kapitalový trh 2017

03.07.2017  /  David Súkeník

Dňa 08. júna sa v bratislavskom hoteli Carlton uskutočnil ďalší ročník konferencie Kapitálový trh s podtitulom „Investičné Stratégie“. Výber slovenských a zahraničných odborníkov, ako aj témy prednášok boli vhodne prispôsobené preberanej problematike. Hlavná téma podujatia bola rozpracovaná a prediskutovaná z viacerých pohľadov: makroekonomický kontext, finančné plánovanie, tvorba finančných rezerv, alokácia úspor a investovanie na trhu nízkych úrokových sadzieb.

Úvodné slovo patrilo p. Kopálovi z Asociácie Obchodníkov s Cennými Papiermi, ktorý otvoril konferenciu a zároveň predstavil prvého rečníka Vladimíra Baláža zo SAV. Známy slovenský ekonóm sa v prezentácii venoval finančnému plánovaniu. Prvým krokom pri finančnom plánovaní je stanovenie cieľa. Samotný cieľ možno zaradiť do jednej zo štyroch kategórii (1) núdzová rezerva, (2) zabezpečenie – poistka, (3) renta a (4) kapitál. Pri stanovení cieľa je nutné zohľadniť toleranciu finančného rizika.

Baláž V., Finančné plánovanie pre finančnú pohodu          

Druhým rečníkom konferencie bol Juraj Kotian z Erste Group, ktorého prednáška bola zameraná najmä na makro-ukazovatele krajín CEE. Pre roky 2017 a 2018 odhadujú analytici rast reálneho GDP krajín CEE na úrovni 3%. Z pohľadu slovenskej ekonomiky, ktorá ročne vyprodukuje viac ako 1mil. vozidiel, bude hlavnou výzvou prechod na výrobu elektronických áut. Predpokladá sa, že v roku 2021 by mala celosvetová výroba elektrovozidiel dosiahnuť 32mil. kusov. Samotný koncern Volkswagen, ktorý je najväčšiou automobilkou na Slovensku, chce do roku 2025 ponúknuť celkovo 30 modelov elektrovozidiel.

Na konferencii vystúpil aj Mark Cachia zo spoločnosti Infinity Capital. Pán Cachia sa na svet investovania pozrel z globálneho hľadiska. Celkový objem spravovaných aktív bol v roku 2015 na úrovni 72 biliónov USD. Najviac aktív (38%) je alokovaných v klasických finančných nástrojoch ako sú akcie veľkých spoločností, dlhové cenné papiere a nástroje peňažného trhu.

Global AUM (2015) / zdroj: Boston Consulting Group / údaje v bil. USD

Ďalšia časť konferencie niesla názov „supermarket investičných stratégií“. Ján Hájek (Erste Asset Management), Peter Bálint (Infinity Capital) a Martin Lobotka (Sirius Investments) postupne prezentovali svoj prístup k investovaniu. Ján Hájek poodhalil zákulisie fungovania najväčšieho českého podielového fondu EAM Top Stocks (majetok fondu ca 11,6 mld. CZK). Fond je zložený z ca 25 „investičných nápadov“, pričom najväčšiu časť portfólia  tvoria firmy z biotechnologického sektora (22,6%). Top Stocks je riadený metódou tzv. stock-pickingu, pričom od založenia dosiahol výkonnosť 8,87% p.a..

TOP Stocks – najvýznamnejšie pozície / https://cz.products.erstegroup.com

Peter Bálint vysvetlil princípy fungovania globálneho akciového fondu Infinity Enhanced Equity. Fond je široko diverzifikovaný (ca 700 pozícií) pričom manažéri fondu využívajú dlhé (long) ako aj krátke (short) pozície. V súčasnosti sa aktíva fondu pohybujú na úrovni 25-26mil. EUR. Martin Lobotka zo spoločnosti Sirius Investments prezentoval fungovanie fondu fondov Sirius Reserva. Aktíva tohto globálneho fondu alternatívnych investícií sa pohybujú na úrovni 57mil. EUR, pričom rastú tempom ca 2,5mil. EUR mesačne. Nevýhodou fondu je pomerne drahá dvoj-vrstvová poplatková štruktúra. Sirius Reserva investuje na štyroch kontinentoch do netradičných tried aktív:

·         Zaisťovacie kontrakty (katastrofické rizika),

·         Životné poistky („life settlements“, LS),

·         Faktoringové pohľadávky,

·         Priame pôžičky (platformy, P2P),

·         Priame pôžičky (mimo platformy),

·         Financovanie právnych sporov (vo fáze po rozsudku / po vyrovnaní),

·         Iné („niche“ ) stratégie.

Róbert Kopál sa v prezentácii „Tvorba dlhodobých úspor“ venoval základnému konceptu tvorby a následnej alokácii úspor. Z dlhodobého pohľadu dosiahli najlepšie zhodnotenie akcie. Pri komparácií jednotlivých tried aktív za obdobie ca 200 rokov sú výsledky skutočne ohromujúce. Reálne zhodnotenie akcií v sledovanom období dosiahlo 6,7% p.a.. Pri absolútnom porovnaní s dlhopisovým trhom ide o viac ako 618-násobné zhodnotenie.

Siegel J., Stocks for the Long Run (updated real return indexes from 1802 through 2013)

Boris Krnáč zo spoločnosti Capital Markets prezentoval možnosti investovania do indexových fondov. Firma ponúka aj investovanie do aktívne riadených fondov. Ďalšou možnosťou pre investorov sú korporátne dlhopisy. Capital Markets v priebehu štyroch rokov zrealizovala 15 emisií dlhopisov v hodnote viac ako 20mil. EUR. Prostriedky fondov sú alokované do realitných projektov v SR a ČR.

Záver konferencie patril panelovej diskusii za účasti Marcela Haniša (DDS Tatra banka), Róberta Kopála (AOCP), Romana Turok-Heteša (MF SR) a Radoslava Valka (Sophistic Pro Finance). Témou diskusie bola tvorba dlhodobých úspor obyvateľstva na dôchodok. Rozdielne názory odborníkov na túto závažnú tému sú dôkazom, že problematika dôchodkov je stále živá. Na záver prebehla diskusia o návrhu novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.