Kvalitný spôsob na obmedzenie volatility

29.03.2018  /  Juraj Kišák

Keď volatilita na akciových trhoch narastie, tak ako tomu bolo začiatkom februára, investori môžu byť náchylní k akciám a fondom obchodovaným na burze (ETF), ktoré sa vyznačujú s nízkou volatilitou. To je rozumný prístup, avšak aj iné smart beta ETF môžu pomôcť investorom zvýšiť ochranu proti volatilite.

ETF, ktoré kladú dôraz na faktor kvality, ako napr. iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), môžu pomôcť investorom preniesť sa cez obdobia zvýšenej volatility. Základy kvalitných akcií zahŕňajú okrem iného aj faktory ako nízky dlh, dividendy, silné riadiace tímy a silnú návratnosť investovaného kapitálu (ROIC). Podiel podniku QUAL sa hodnotí na základe návratnosti vlastného kapitálu, variability výnosov a pomeru dlhu k vlastnému imaniu.

Od začiatku roka QUAL dosiahol 4,61%, výkon, ktorý je v súlade s výkonom S&P 500. Kvalita akcií ponúka investorom niekoľko zaujímavých výhod, ktoré je potrebné zvážiť. Po prvé, kvalita v minulosti priniesla nadštandardné výnosy, čo znamená veľkú pravdepodobnosť prekonať dlhodobý benchmark. Od roku 1990 MSCI Quality Index porazil S&P 500 v priemere o približne 0,10% mesačne.

QUAL, ktorý má takmer päť rokov sleduje index MSCI USA pre sektor neutrálnej kvality. ETF vo výške 4,58 miliárd dolárov robí obdivuhodnú prácu znižovania volatility. Trojročná štandardná odchýlka fondu predstavuje 9,76%, čo je menej ako S&P 500. Navyše kvalitné tituly majú tendenciu dosahovať najlepšie výsledky najmä v čase, keď iné typy aktív strácajú na výkonnosti. Kvalita zvyčajne prekonáva dynamiku počas období turbulencií.

QUAL zahŕňa 125 titulov z ktorých 25,7% prestavujú technologické spoločnosti. ETF venuje 28,1% svojej kombinovanej váhy finančným službám a zdravotnej starostlivosti. Medzi 10 najväčších spoločností patrí Apple Inc. (AAPL), 3M Company (MMM) a NVIDIA Corporation (NVDA).

Zatiaľ čo rast a dynamika sú už niekoľko rokov víťaznými faktormi, historické údaje naznačujú, že kvalita môže odmeniť dlhodobých investorov. Od roku 1990 v mesiacoch, keď VIX vzrástol o 20% alebo viac, kvalita porazila S&P 500 v priemere o 60 bázických bodov (bps alebo 0,60%).