Další důvod na snížení sazby Fedem: posilování dolaru

12.05.2024  /  Martin Lembak

Jak jsem zmínil minule, americká centrální banka Fed, dle mého názoru, bude nakonec snižovat sazbu více než trh nyní očekává, zejména s ohledem na exponenciálně rostoucí dluhovou službu (splácení úroků) federálního vládního dluhu. Taktéž nutnosti tento dluh pokud možno odinflovat, tudíž inflační cíl posunout spíše výše k 3% (za použití metodiky např. jako v eurozóně se stejně pohybuje americká inflace již kolem 2%). Dále díky brzkému konci fixace extra nízkých sazeb let minulých dluhu u malých firem a investorů v sektoru komerčních nemovitostí. Dalším výrazným faktorem je a bude posilování dolaru. Historicky je vývoj USD k hlavním měnám (US dolar index) od 70. let:

Poslední uptrend započal pár let po Globální finanční krizi v roce 2011, kdy do dneška zhodnotil přes 40 %. Mezi hlavní příčiny patří nárůst globálních úspor, růst poptávky po amerických aktivech (kapitálové trhy USA převyšují ostatní trhy velikostí a hloubkou minimálně sedminásobně) a relativně utaženější monetární politika centrální banky.  Naopak negativním faktorem bylo snížení akumulace USD jinými centrálními bankami, které mělo mírný depreciační vliv kolem 2 %. Posilující dolar má jisté výhody v boji s inflačními tlaky, nicméně také poškozuje korporátní zisky amerických firem v zahraničí a exportéry. To je patrné na opětovném otáčení obdobní balance více do deficitu:

Dle posledního odhadu Atlanta Fed modelu je odhad růstu HDP za 2. kvartál 4,2% a přetrvávají jisté inflační tlaky v sektoru služeb a tak může používat rétoriku „vyšší sazby na déle“. Avšak, jak uvedeno výše, dolar je v uptrendu a bude zřejmě déle. Relativně silnější růst americké ekonomiky, založený na pokračování zvyšování produktivity, vliv GenAI umělé inteligence bude primárně patrný hlavně v USA, Kanadě, Izraeli, Hong Kongu a Švýcarsku a kapitál bude plynout zejména tímto směrem.

Co je podstatné je, že centrální banky jako švýcarská a před pár dny švédská započaly snižování svých sazeb. Je pravděpodobné, že ECB a BOE budou následovat také již další měsíc. Pohlédněme na vývoj sazeb hlavních centrálních bank (Fed funds sazba červeně):

Je zřejmé, že pokud se Fed nepřipojí také, tak je možná ještě vyšší akcelerace zhodnocování dolaru s negativními důsledky pro zisky nadnárodních firem a exportéry. Dále pak také potíže se splácením dolarového dluhu emerging ekonomik, jehož podíl se za posledních 10 let zvýšil, stejně jako podíl USD na světovém obchodě:

Tudíž Fed musí brát ohled i na vývoj ve světě a koordinovat měnovou politiku v tomto kontextu. Zabránit tak situacím například z 1997 u asijské finanční krize a podobně.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na euro a japonský jen (vůči USD) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu od jara 2020 (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: Photo by engin akyurt on Unsplash