Veľký týždeň pre ECB

04.06.2024  /  Saxo Bank

Očakáva sa, že ECB už vo štvrtok zníži úrokové sadzby. Trh takémuto kroku prisudzuje až 97 % pravdepodobnosť. Banka sa tento rok nechala zahnať do kúta, čo znamená, že ak by k zníženiu nepristúpila, stratila by svoju integritu. „My v Saxo Bank už nejaký čas tvrdíme, že ECB môže smerovať k politickej chybe. Európska ekonomika sa odrazila od dna napriek sadzbám, ktoré ECB považuje za reštriktívne. To naznačuje, že to neboli vyššie úrokové sadzby, ktoré v prvom rade oslabili európsku ekonomiku. Išlo najmä o energetický šok v dôsledku vojny na Ukrajine a oneskorených účinkov vysokej inflácie,“ hovorí Peter Garnry, hlavný akciový stratég Saxo Bank. Globálna ekonomika vstúpila do fázy expanzie, pričom aj európska ekonomika sa zrýchlila. Zároveň inflácia prekvapila smerom nahor (jadrová inflácia CPI eurozóny sa v máji medziročne zvýšila o 2,9 %namiesto očakávaných 2,7 %).

Podľa P. Garnryho, ak sa ECB rozhodne znížiť sadzby v tomto cykle, môže tak prispieť k strednodobým inflačným tlakom a predĺžiť inflačný problém. „Problém je v tom, že ECB zostáva sebavedomá, čo sa týka svojich ekonometrických modelov inflácie a podceňuje budúci vplyv fiškálnej expanzie súvisiacej s vojenskými výdavkami a demografiou na infláciu, ktoré udržia trh práce v napätí,“ dodáva odborník Saxo Bank.

Zdá sa, že trh s dlhopismi uvažuje rovnako, keď nemecké 10-ročné výnosy vzrástli na 2,7 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2023. To naznačuje, že trh s dlhopismi sa obáva, že ECB z dlhodobého hľadiska prispeje k dynamike inflácie. Znížením úrokovej sadzby by ECB mohla dosiahnuť voľnejšie finančné podmienky v ekonomike pre tých, ktorí sa pravidelne refinancujú, ako sú spotrebiteľské úvery a dlhopisy s vysokým výnosom. No finančné podmienky pre dlhodobejšie financovanie by sa v skutočnosti mohli zhoršiť.

Peter Garnry,hlavný akciový stratég Saxo Bank

Titulná foto: Photo by Immo Wegmann on Unsplash