VIX: Totálna panika trvá 2 mesiace, potom je najlepší čas nakupovať

12.06.2018  /  Tomáš Virdzek

Index volatility alebo VIX, je špecifický index vytvorený Chicago Board Options Exchange (CBOE), ktorý ukazuje trhové očakávanie 30-dňovej volatility. Počiatočný VIX bol CBOE uvedený v roku 1993, kedy index zohľadňoval len implikovanú volatilitu ôsmych samostatných opcií na nákup a predaj indexu S&P 100. Po roku 2002 sa CBOE rozhodla rozšíriť VIX na akciový index S&P 500 s cieľom lepšie zachytiť celkový trhový sentiment. V roku 2004 sa VIX dokonca začal obchodovať prostredníctvom futures kontraktov a od roku 2006 aj cez opcie.

VIX sa často označuje pojmom „ukazovateľ strachu investorov“ alebo sa volá aj ako „index strachu“. Strach, volatilita a hodnota indexu sa zvyšujú vtedy, keď ceny akcií (S&P 500) klesajú a investori sa obávajú. Naopak, hodnota indexu, volatilita a strach klesajú, keď ceny akcií (S&P 500) stúpajú. Bližšie viď. graf nižšie. V grafe sú zobrazené mesačné dáta VIX-u od jeho vzniku v roku 1993 až dodnes spolu s ETF, ktoré kopíruje akciový index S&P 500 (Ticker ETF = SPY).

Vidno, že keď VIX klesá, tak akcie (SPY) rastú a naopak. Pri takomto grafe asi každého ihneď napadne, že by sa dal VIX nejako využiť na časovanie trhu. Teda konkrétne na odhalenie toho, kedy akcie začnú padať. Keby toto investor dopredu vedel, vyhol by sa prepadom na akciovom trhu a pri pohľade na stav svojho investičného účtu celkom určite aj zažívacím problémom.

Pravdupovediac, touto myšlienkou sme sa zaoberali aj my. Mať totiž „čarovnú guľu“, ktorá dopredu dokáže investora varovať, že akciové trhy sa prepadnú, by určite viac ako bodla. Hon na takúto guľu však bol aspoň u nás úplne bezúspešný, a to sme skúšali s VIX-om robiť naozaj všeličo…

Potom prišiel nápad vďaka jednému nedávnemu článku, v ktorom sa uvádzalo, že: „recesia je definovaná ako pokles reálneho hrubého domáceho produktu po 2 nasledujúce štvrťroky“. Skúsili sme ísť teda na VIX podobným spôsobom. Logicky, keď VIX je indikátorom strachu, potom sa treba pri VIX-e zamerať práve na strach. Medzi investormi je totiž známy jeden výrok, ktorý hovorí: „že nakupovať akcie treba až vtedy, keď po ulici tečie krv“. To znamená vtedy, keď je trh v totálnom strachu a panike. A vie VIX merať strach na akciovom trhu? Áno meria práve ten, čiže by mal byť logicky vhodným kandidátom na indikátor, ktorý by mohol odhaliť obdobia totálnej paniky = ideálneho momentu, po ktorom treba nakupovať akcie.

Rozhodli sme sa preto nehľadať vo VIX-e indikátor na to kedy treba predávať, ale naopak, kedy treba nakupovať akcie. A keďže v histórii VIX-u existuje príliš veľa extrémnych zmien, hľadali sme v mesačných dátach iba také obdobia, kedy VIX dosiahol 2 mesiace po sebe nárast hodnoty väčšej ako 20%. V jednoduchosti povedané, ak VIX narástol v predchádzajúcom mesiaci viac ako 20% na svojej hodnote, tak takéto obdobie nás vôbec nezaujímalo. Bolo ich totiž príliš veľa, proste nepoužiteľné. Ak ale VIX dosiahol po takomto mesiaci ešte jeden, kedy bol opäť väčší o viac ako 20%, to sme už brali ako znak totálneho výpredaja a paniky. 2 mesiace po sebe je akciový trh vo výraznom strese a strachu = ideálny moment nachystať sa na nákup. Takýchto momentov sme mali na dátach celkom 9. Po pridaní podmienky, že SPY musí byť v danom momente aj pod nejakým dlhodobejším kĺzavým priemerom, sme dostali takýchto momentov 5. V obrázku nižšie sú tieto momenty označené.

Následne sme už len vyriešili stranu „sell“, teda kedy predať akcie. Ako podmienku sme použili azda to najjednoduchšie, čo v investovaní existuje – kĺzavý priemer. Ak sa kurz SPY dostal, pod svoj dlhodobejší priemer a nebolo to práve obdobie, kedy bol VIX 2 mesiace po sebe v náraste vyššom ako 20%, potom treba z trhu radšej zdrhnúť, pretože sa môže vytvoriť na akciovom trhu klesajúci trend. A tam nechceme byť. Výsledok takejto jednoduchej stratégie je v grafe nižšie…