Seriózny report z konferencie o kapitálovom trhu

07.06.2013  /  Martin Gulka
konferencie-skolenia-stretnutia-ako-investovat

Dňa 6.6.2013 sa uskutočnila konferencia s názvom Kapitálový trh 2013 organizovaná v spolupráci Hospodárskych novín a Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

 

Kľúčovými témami konferencie boli najmä domáci kapitálový trh, budúci ekonomický vývoj v SR a možnosti investovania v súčasnej situácií.

 

Ja som sa konferencie osobne zúčastniť nemohol, avšak využil som možnosť online streamingu a celú konferenciu som sledoval z domu prostredníctvom live vysielania. Nebyť live streamingu, tak teraz by som len mohol ľutovať o aké zaujímavé prednášky by som prišiel. Dávam palec hore, že je možné sa týchto konferencií zúčastniť aj online. 

Pre mňa najzaujímavejšou časťou konferencie bol prvý blok zameraný na náš kapitálový trh, jeho situáciu a koncepcie rozvoja domáceho kapitálového trhu.

 

Ako prvý na konferencií vystúpil generálny riaditeľ sekcie finančného trhu MF SR, pán Roman Turok-Heteš, ktorý podal zámery „oživenia“ nášho kapitálového trhu. Orientoval sa na problémy, ale aj spôsoby riešenia nefungujúceho domáceho kapitálové trhu. Za najväčší problém označil nelikviditu na našej burze, bariéry pri získavaní kapitálu a veľmi slabý dopyt po cenných papieroch, ktorý existuje hlavne z dôvodu nedôvery ľudí a nekomerčnosti investovania do CP. Pán Heteš tú nekomerčnosť investovania do CP zhruba definoval tak, že väčšina ľudí tu na Slovensku ani len nevie, že existuje nejaký kapitálový trh a že existuje aj iná možnosť uloženia peňažných prostriedkov ako len termínované vklady.

Za ďalší problém, ktorý bol počas prednášky spomenutý, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie investorov.

 

Celkom dobrým nápadom počas konferencie bolo to, že účastníci mali možnosť zúčastniť sa akejsi online ankety a odpovedať na niekoľko otázok. Práve jednou otázkou bolo aj to, že čo je dôvodom tejto nepriaznivej situácie na našom kapitálovom trhu. Zo všetkých, asi štyroch, možností vyhrala možnosť, že za hlavný problém sa považuje nezáujem štátu riešiť túto problematiku.

 

Súčasťou prvého bloku bola aj otvorená diskusia, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia hlavných subjektov kapitálového trhu. Napríklad člen predstavenstva CD CP, člen predstavenstva Privatbanky, člen predstavenstva DSS Poštovej banky a riaditeľ ARDAL, ktorí sa tiež vyjadrili k súčasnej situácií na kapitálovom trhu a trošku poňali ako participujú tieto subjekty na oživení KT.

 

Druhý blok konferencie bol zameraný na investovanie prinášajúce pravidelné výnosy.

 

Prvým prednášajúcim druhého bloku bol pán docent Baláž zo SAV, ktorého prednáška bola zameraná na budúci ekonomický vývoj v SR z pohľadu starnutia populácie. Celá prednáška bola zameraná na to, že na Slovensku stále klesá pomer ekonomicky aktívneho obyvateľstva, a preto sa budúcnosti môže stať problémom, že nebude z čoho možné vyplatiť starobné, invalidné, vdovské a iné dôchodky. Veľmi zaujímavým bolo, že niekedy v roku 2045 bude na dôchodok jedného slovenského dôchodcu  pracovať práve jeden pracujúci a o pár rokov neskôr to bude už len 0,75 ekonomicky aktívneho obyvateľa. Tak isto súčasťou prednášky boli aj možnosti riešenia tohto problému. Nespomínam si síce na všetky, ale napríklad riešením by mohlo byť:

 

Ďalej nasledovala tak isto veľmi zaujímavá prednáška Petra Bálinta z Infinity Capital, ktorý sa zameral na akcie s vysokými dividendami. Tento spôsob investovania označil ako „zhodnocovanie investícií v časoch nízkych sadzieb“. V prezentácií sa sústredil na tzv. REITs (Real estate investment trust), mortgage REITs, MLPs (Master limited partnership) a BDCs (Business Development Companies). Práve akcie z týchto oblastí, resp. odvetví označil za vysoko dividendovo výnosné a každé toto odvetvie stručne definoval a vysvetlil prečo sú výnosy na dividendách tak vysoké.

 

Po prednáška Petra Bálinta nasledovali ešte tri prednášky. Jedna zameraná opäť na akcie, druhá na vplyv makroekonomického prostredia na jednotlivé triedy aktív a posledná prednáška bola zameraná na investovanie do zlata.

Len pre zaujímavosť – pán Radim Dohnal zo Saxo Bank počas svojej prednášky o investovaní do zlata naznačil, že zlato v súčasnej dobe nie je možné považovať za „bezpečný prístav“.

 

Ak by som mal zhodnotiť dnešnú konferenciu, tak ja jej dávam maximálny počet bodov, pretože sa konferencie zúčastnili naozaj obdivuhodní prednášajúci a práve témy ako domáci kapitálový trhu a investovanie do akcií sú mne osobne veľmi atraktívne. Okrem toho, 70%-ná zľava pre študentov, 30%-ná zľava pre členov HN klubu a 30%-ná zľava pre čitateľov ako-investovat.sk na spokojnosti zúčastnených len prilepšili.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk