Rozvážne investovanie – report zo školenia

25.10.2013  /  Redakcia

Zhrnutie školenia o rozvážnom investovaní od Romana Marcinčina, ktorý mal možnosť zúčastniť sa ho. Vstup pre jedného čitateľa Ako-investovat.sk venovala PEVONI – Trading Academy.

Počas poslednej slnečnej soboty (19.10.2013) som dostal možnosť zúčastniť sa na seminári Rozvážne investovanie, ktorý organizovala spoločnosť PEVONI – Trading Academy. Túto príležitosť som dostal vďaka portálu ako-investovat.sk.

Seminár začal krátkym predstavením spoločnosti PEVONI Trading Academy a toho čo na poli vzdelávania v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch ponúkajú. Mňa osobne najviac zaujal produkt PTA Trading Floor, pretože som naozaj nevedel, že nejaká forma, v zahraničí veľmi obľúbených Trading Floors, existuje aj na Slovensku.

Nosnou témou tohto seminára bolo predstaviť filozofiu obchodovania na finančných trhoch z pohľadu tejto Trading Academy a vysvetlenie konceptu ich obchodného systému rozvážneho obchodovania PTA. Táto téma bola poňatá naozaj zoširoka a komplexne. Počas pútavého rozprávania zakladateľa tejto akadémie Petra Voštinára sme prešli od prvotných motívov, ktoré nás a nepochybne aj jeho priviedli a stále privádzajú k obchodovaniu. Boli tu spomenuté nie veľmi cnostné, ale o to pravdivejšie motívy ako je napríklad rýchle zbohatnutie, keďže sa v dnešnej dobe trpezlivosť veľmi nenosí. Ale aj dôvody ako finančná nezávislosť a v neposlednom rade sebarealizácia.

Vyslovene sympatické mi bolo rozprávanie o tom ako Peter začínal s obchodovaním a ako sa, tak asi ako všetci začínajúci obchodníci, nevyhol nástrahám, ktoré so sebou obchodovanie na finančných trhoch prináša. Sám sa pokladám za začínajúceho obchodníka a mám za sebou tiež niekoľko padnutí do pascí tohto biznisu. S postupom času sú to už našťastie len úsmevné spomienky.

Obchodný systém ktorý nám bol na tomto seminári predstavený je výsledkom jeho 10 ročných skúseností s obchodovaním a spája v seba niekoľko dôležitých obchodných aspektov, ktoré rovnakou váhou vytvárajú zmysluplný obraz o tom ako by mal spoľahlivý obchodný systém vyzerať.

Základné nosné piliere tohto obchodného prístupu sú (1.) technická analýza, (2.) fundamentálna analýza, (3.) behaviorálny prístup alebo psychológia tradingu, ďalej (4.) kvantitatívne metódy a v neposlednom rade (5.) risk manažment. Každá z týchto častí tvorí dôležitú súčasť úspešného obchodovania a pokiaľ som to pochopil správne je nevyhnutné kombinovať tieto prístupy lebo samostatne nie sú dostatočne efektívne. Kladený dôraz bol hlavne na psychológia tradingu, ktorú často obchodníci zanedbávajú a nepokladajú za dostatočne dôležitú a pritom má kľúčový efekt na cenový vývoj ktoréhokoľvek finančného inštrumentu. Pretože ľudské emócie a sentiment sú to, čo má v trhu rozhodujúcu váhu.

Naneštastie pochopenia tohto nevyhnutného spojenia jednotlivých aspektov ešte nezaručuje absolútne víťazstvo na poli tradingu a preto záverečná časť, ktorá sa zaoberala predstavením tohto obchodného systému bola venovaná funkciám trhového mechanizmu. Peter načrtol, že pri rozhodovaní je nevyhnutné poznať štruktúru a dynamiku cenového pohybu, ponuku a dopyt a podobne. V hlave mi v tejto súvislosti rezonujú hlavne myšlienky ako napríklad ako je dôležité neponáhľať sa a vzdelávať sa, ako je dúfať v súvislosti s cenovým pohybom v tradingu najhorší možný stav mysle, ako je kľúčové mať na pamäti hlavne ochranu svojho kapitálu a v neposlednom rade ako je dôležité a prospešné si viesť obchodný denník.

Druhá časť semináru bola venovaná predstaveniu obchodnej platforme NinjaTrader, ktorú sám používam, no aj napriek tomu som sa dozvedel pár zaujímavých tipov na použitie tejto obchodnej platformy ako je napríklad funkcia simulated data feed, kde si môžete vyskúšať obchodný prístup dokonca s možnosťou ovládania cenového vývoja. Tiež bola predstavená možnosť backtestingu, teda testovania úspešnosti indikátorov, oscilátorov a stratégií. Ivan Hudec, programátor a System Developer PTA, v tejto platforme ukázal a vysvetlil v jednoduchom teste, že slepé spoliehanie sa na indikátory môže viesť k stratám. Táto časť podľa mňa bola prínosná pretože demonštrovala to ako konvenčné (široko rozšírené) používanie obchodných indikátorov na dnešných finančných trhoch nefunguje tak ako fungovalo za čias ich vzniku.

V poslednej časti sme sa pozreli na to aké obchodné príležitosti vníma Peter momentálne v trhu, čo bolo veľmi zaujímavé, keďže každý z nás čo sme tam sedeli sme mali svoju predstavu o tom ako by mohla budúcnosť vyzerať a preto vznikla v tejto časti veľmi živá diskusia s rôznymi názormi. Ja osobne by som prijal trochu konkrétnejšiu predstavu o jednotlivých situáciách, to si ale Peter ako svoje know-how svedomito strážil.

Ak mam zhodnotiť tento seminár ako celok, tak musím povedať, že to bol veľmi príjemne a zmysluplne investovaný čas, ktorý som presvedčený, že bude mat pozitívny dopad na moje budúce obchodovanie.

Roman Marcičin

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.