Co je zpětný odkup akcií (buyback) a kdy nakoupit

11.01.2022  /  Redakcia

Co ovlivňuje ceny akcií? Proč a jak mohou akcie růst několik měsíců nebo dokonce let?

Odpověď je velmi jednoduchá. Ceny akcií jsou ovlivněny poptávkou a nabídkou. To však vyvolává další otázku – kdo vytváří poptávku po akciích?

A opět je odpověď celkem jednoduchá. Poptávku vytvářejí hráči na trhu. „Ale já jsem také hráč na trhu!“ – řekne investor – „Dnes jsem koupil akcii, čímž jsem vytvořil poptávku. Ale zítra, pozítří nebo za měsíc budu čekat, až cena stoupne, takže žádné nákupy dělat nebudu. V důsledku toho jsem vytvořil poptávku jen jednou, ale cena stále roste.“

Abychom se dostali hlouběji, podívejme se například na akcii Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), která stojí 2 800 USD, s průměrným denním objemem obchodů přes 1 milion akcií, což nám dává 2,8 miliardy USD.

Předpokládejme, že 1,2 miliardy dolarů z těchto peněz tvoří prodej akcií, tedy nabídka. V tomto případě je 1,6 miliardy dolarů nákup akcií. Kdo každý den vytváří takovou poptávku po akciích Alphabet? Jedna věc je zde jistá – ne retailoví investoři.

Jednoznačnou odpověď na tuto otázku může dát burza, na které se tyto akcie obchodují. Je to místo, kde je vidět, kdo nakupuje nebo prodává cenné papíry a v jakém objemu. Nám nezbývá než se spokojit se standardními závěry, jako jsou tvůrci trhu, institucionální investoři, samotné společnosti a drobní investoři. Ne vždy je možné zjistit, kdo je velký kupec (může to být dokonce simulace nebo hra umělé inteligence).

Při hledání hráče na trhu, který je připraven každý den vytvářet poptávku po akciích nějaké konkrétní společnosti a má zájem na jejich růstu aniž by vydělal, jsme narazili na jednu poměrně známou proceduru emitentů zvanou buyback (zpětný odkup).

V tomto článku se dozvíte podrobnosti o zpětném odkupu. Proč společnosti utrácejí miliardy dolarů za zpětný nákup svých akcií a kdo na tom vydělává. Poskytneme vám také příklady několika společností, které nedávno oznámily své programy zpětného odkupu.

Co je Buyback (zpětný odkup akcií)

Buyback je zpětný odkup akcií společností. Obvykle se to děje na otevřeném trhu, ale někdy společnosti odkoupí své akcie od akcionářů mimo burzu za stanovenou cenu.

Společnosti zpravidla využívají svá disponibilní hotovostní aktiva k provádění zpětných odkupů. Jinými slovy, pokud společnost provede zpětný odkup, ve většině případů to znamená, že má dostatek peněz, a proto je finančně stabilní.

Jaký vliv mají zpětné odkupy na společnost a její akcionáře

Zpětný odkup snižuje počet akcií v oběhu na volném trhu. Pomáhá vyhnout se nepřátelským převzetím, protože počet akcií se zmenšuje.

Odkoupené akcie patří společnosti. Nevyžadují výplatu dividend, neúčastní se hlasování a jsou obvykle zrušeny. Někdy je však společnosti spravují moudřeji.

Zpětně odkoupené akcie lze použít jako platbu při sloučení s jinými společnostmi nebo distribuovat mezi zaměstnance za účelem zvýšení jejich produktivity a efektivity. Lze je využít i pro najímání vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří za odměnu dostávají akcie společnosti.

Snížení počtu akcií na trhu vede ke zvýšení stávajícího akcionářského podílu společnosti (za předpokladu zrušení odkoupených akcií). Například společnost vydala 1 000 akcií, z nichž 800 bylo rozděleno mezi hlavní akcionáře a 200 šlo na trh prostřednictvím IPO. Výsledkem bylo, že hlavní akcionáři získali 80% podíl, zatímco zbývajících 20% bylo prodáno na otevřeném trhu drobným investorům.

Poté společnost oznámí odkup, odkoupí 100 akcií (10 %) a zruší je. V důsledku toho je počet akcií v oběhu 900. 800 vlastní hlavní akcionáři a 100 vlastní ti, kteří je získali prostřednictvím IPO. Po zpětném odkupu se podíl hlavních akcionářů zvyšuje až na 88 %, zatímco počet akcií dostupných na trhu se snížil z 20 % na 12 %.

Jaký má pro akcionáře smysl, když se jejich podíl ve společnosti zvýší

Když počet akcií v oběhu klesne, výnos na akcii se zvýší, stejně jako výplata dividend (ve společnosti která vyplácí dividendy). V případě likvidace společnosti v ní může akcionář požadovat větší podíl. Podíl jednoho akcionáře se také může zvýšit na takovou částku, že bude mít rozhodovací hlasovací právo ve společnosti.

Jak vidíte, zpětný odkup neznamená pro společnost a její akcionáře jediný negativní důsledek. Ve skutečnosti je tato procedura docela pozitivní.

Kdy společnosti provádějí buyback

Za prvé, zpětný odkup je signálem pro investory, že společnost je stabilní a management věří v další růstový potenciál. Ukazuje také, že management považuje akcie společnosti za podhodnocené. Často se to může stát kvůli toku negativních zpráv, které jsou někdy dost vzdálené realitě.

Proto když investoři začnou akcie na trhu prodávat, emitenti často zasahují (pokud to regulační úřady a finance dovolí) a zvyšují poptávku po akciích, což jim později brání v poklesu.

Ke zpětnému odkupu je ještě jeden důvod. V USA je daň z dividend vyšší než daň z kapitálových výnosů. V této situaci mají akcionáři tendenci hlasovat pro použití prostředků na zpětný odkup spíše než na výplatu dividend, protože jeho pozitivní efekt je vyšší.

Společnost má například 1 miliardu akcií v oběhu. Po čtvrtletní zprávě byla na dividendách vyplacena 1 miliarda dolarů. V důsledku toho je dividenda na každou akcii 1 USD. Předpokládejme, že akcie stojí 10 USD – v tomto případě je dividendový výnos 10 %.

Zde je další situace. Peníze jsou použity na zpětný odkup namísto výplaty dividend. 1 miliarda dolarů znamená 100 milionů akcií v oběhu, což je téměř 10 % z jejich celkového počtu.

Pro začátek, zprávy o nadcházejícím zpětném odkupu povedou ke zvýšení ceny kvůli zájmu investorů. Poté se počet akcií v oběhu sníží o 10 %, ale cena akcie se o stejných 10 % zvýší (s ohledem na pokračující poptávku). Proces zpětného odkupu bude pokračovat po určitou dobu a jedním z jeho účelů je zvýšit cenu akcie. V důsledku toho může být ziskovost postupu (tok zpráv, zvýšená poptávka po akciích) mnohem vyšší než výplaty dividend.

Nyní vám ukážeme příklad skutečné společnosti, která nevyplácí dividendy.

Alphabet provádí buyback od roku 2015

V prvních dvou čtvrtletích roku 2021 společnost Alphabet utratila 23 miliard dolarů za zpětné odkupy. Celkový počet akcií společnosti v oběhu je 660 milionů. Pokud se výše zmíněných 23 miliard dolarů utratí na výplatu dividend, dividendový výnos by byl 35 dolarů na akcii. Průměrná cena akcií v první polovině roku 2021 byla 2 300 USD. V důsledku toho by dividendový výnos činil 1,5 %. Jen připomeneme, že akcie Alphabet za toto období přidaly 70 %.

Někdo si může myslet, že by stouply tak či onak, bez jakýchkoli zpětných odkupů. Ale zde je fakt. Google začal své akcie odkupovat zpět v roce 2015. Podívejte se na graf a uvidíte, že od data IPO až do roku 2015, akcie se obchodovaly mezi 500 a 600 dolary.

Graf akcií Alphabet (NASDAQ: GOOG) od roku 2013 do roku 2021.

První buyback v hodnotě 1,7 miliardy dolarů se uskutečnil ve 4. čtvrtletí roku 2015. Tehdy se cena zvýšila z 600 na 800 dolarů. Poté Google pravidelně prováděl zpětné odkupy. Od roku 2015 akcie přidaly 380 %.

Celkově Google od roku 2015 utratil za zpětné odkupy 90 miliard dolarů. Toto je nakupující, o kterém jsme mluvili a který je připraven utratit miliardy dolarů na podporu hodnoty akcií. Cílem není zajistit si zisk. V této situaci jdou zisky investorům, jejichž portfolia obsahují akcie společnosti, která provádí zpětný odkup.

Shrnutí

Za prvé, zpětný odkup ukazuje, že společnost má dostatek hotovosti vyčleněné pro mimořádné události a nízkou pravděpodobnost ekonomických problémů. Průběžný zpětný nákup má pozitivní vliv na cenu akcií. Jejich cena roste díky přítomnosti velkého kupce. Buyback je dobrý pro všechny hráče na trhu a informace o něm nutí investory nakupovat akcie.

Pokud tedy chceme najít akcie pro krátkodobé investice nebo dlouhodobé investice, měli bychom věnovat pozornost společnostem, které oznámily zpětné odkupy.

Které společnosti oznámily Buyback

Koncem září 2021 oznámily zpětné odkupy společnosti jako Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO), Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) a McDonald’s Corporation (NYSE: MCD). To však nutně neznamená, že by si měl investor s nákupem jejich akcií pospíšit.

V den oznámení akcie těchto společností vzrostly, ale den poté začaly klesat. Dalo by se také říci, že drobní investoři měli dostatek peněz pouze na jeden den.

Oznámení o zpětném odkupu neznamená, že společnost začne zpětně odkupovat své akcie ve stejný den. Proto nebyl na trhu dostatek hráčů, kteří by podpořili akcie na jejich úrovni.

Kdy koupit akcie

Nestačí jen najít společnost, která oznámila zpětný odkup. Je třeba zvolit správný okamžik pro nákup jejích akcií. Akcie totiž mohou klesnout, takže je společnost koupí nazpět a snaží se zabránit jejich hlubšímu pádu. Trh může zažít nejrůznější situace.

Zpětný odkup společnosti Facebook

Například v červenci 2018 Facebook (NASDAQ: FB) uvedl, že tempo růstu tržeb se může zpomalit, protože společnost musela zvýšit výdaje o 50 %, aby rychle našla a odstranila falešné zprávy (fake news). V ten den akcie společnosti ztratily 19 % a až do roku 2019 se pohybovaly v rámci sestupného trendu.

Vedení Facebooku se rozhodlo, že trh reagoval na zprávy o možném poklesu příjmů příliš negativně, a zvýšilo množství peněz použitých na zpětné odkupy. Předtím Facebook utrácel asi 800 milionů dolarů za čtvrtletí. Ale po těchto zprávách se tato částka zvýšila až na 4,2 miliardy dolarů. Ve čtvrtém čtvrtletí téhož roku společnost utratila dalších 3,5 miliardy dolarů a její akcie přestaly klesat. Ve skutečnosti začaly pomalu růst a částka čtvrtletního zpětného odkupu klesla na 1,1 miliardy dolarů.

Nyní se podívejme na graf. Gap, který vidíte, je den, kdy se investoři dozvěděli o možném zpomalení tempa růstu výnosů. Po gapu následovaly prodeje, které pokračovaly až do konce roku 2018.

Graf akcií Facebooku (NASDAQ: FB) v letech 2018 – 2019.

Ano, společnost prováděla zpětný odkup. Pokud byste však její akcie koupili například v srpnu, přišli byste o peníze. Aby se předešlo takové nepříjemné situaci, bylo nutné obrátit se na technickou analýzu. Ta mohla napovědět, kdy sestupný trend skončil, aby investoři mohli bezpečně přidat akcie Facebooku do svých portfolií.

Jaké indikátory podporují nákup akcií

K nalezení vstupního bodu může investor použít jeden z nejznámějších indikátorů na trhu – klouzavý průměr. Lidé obvykle používají 50denní klouzavý průměr nebo 200denní klouzavý průměr. Ten první se používá k co nejdřívějšímu definování okamžiku obratu trendu.

Na grafu akcií prolomila cena 50denní klouzavý průměr na 140 USD. Tato událost by mohla být interpretována jako signál ve prospěch nákupu akcií. Po proražení akcie rostly až do roku 2019, než vypukla pandemická krize COVID-19.

Akcie Facebooku v tuto chvíli opět klesají ovlivněny stejnými zprávami jako v roce 2018. Vedení společnosti se obávalo možnosti snížení zisku z reklamy kvůli politice společnosti Apple (NASDAQ: AAPL), která uživatelům umožňuje neposkytovat žádným třetím stranám údaje o jejich používání aplikací. Akcie klesají, částka zpětného odkupu se opět zvyšuje.

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 utratila společnost Facebook rekordní množství peněz za buyback – 7 miliard dolarů. Celkově sociální síť plánuje utratit 25 miliard dolarů za odkup vlastních akcií. Situace je velmi podobná tomu, co se stalo v roce 2018, kdy společnost vyčlenila obrovské množství peněz na zpětný odkup svých akcií, zatímco klesaly. Existuje však malý rozdíl v technické analýze.

Technická analýza akcií Facebooku (NASDAQ: FB).

V tento okamžik se cena obchoduje pod 50denním klouzavým průměrem, ale nad 200denním, který aktuálně funguje jako support. Tudíž prvním vstupním bodem bude odraz od něj. Pokud toho cena nedosáhne, druhou volbou bude proražení 50denního klouzavého průměru směrem nahoru.

Technická analýza Thermo Fisher a McDonald’s

Nyní se vraťme ke společnostem, které nedávno oznámily zpětné odkupy. Jejich grafy ukazují různé situace, což znamená, že neexistuje jednotný přístup ke všem společnostem, ale existují společná pravidla, která můžeme použít k rozhodování.

Klouzavé průměry se používají jako úrovně supportu nebo rezistence. Pokud se cena pohybuje nad linií indikátoru, se jako podpora používá klouzavý průměr. Následně, když se cena blíží klouzavému průměru, očekáváme odraz, který bude signálem ve prospěch nového růstu. Odraz od klouzavého průměru lze použít u akcií Thermo Fisher a McDonald’s.

Akcie Thermo Fisher se již obchodují na 50denním klouzavém průměru, takže by si investor měl chvíli počkat. Pokud se cena odrazí, může to být považováno za signál k nákupu. Jinak by měl investor počkat na test 200denního klouzavého průměru.

Technická analýza akcií Thermo Fisher (NYSE: TMO).

Akcie McDonald’s se již odrazily od 50denního klouzavého průměru a to je signál ve prospěch dalšího růstu. Investor by však neměl vyloučit možnost další sestupné vlny směrem k 200dennímu klouzavému průměru, kde může přidat akcie do portfolia.

Technická analýza akcií McDonald’s (NYSE: MCD).

Technická analýza společnosti Dollar Tree

V případě Dollar Tree cena prorazila 50denní klouzavý průměr. Jinými slovy, situace je podobná jako u Facebooku v roce 2018. Tuto událost lze považovat za signál k nákupu akcií.

Zajímavé je, že spolu se zprávou o zpětném odkupu Dollar Tree také oznámil, že se chystá otestovat prodeje zboží za 1, 3 a 5 dolarů ve svém maloobchodním řetězci 7880 obchodů (v tuto chvíli společnost prodává zboží za pevnou cenu 1 USD). Pokud budou tyto ceny v obchodech Dollar Tree dobře fungovat, příjmy společnosti se mohou zvýšit a v budoucnu se může zvýšit i částka zpětného odkupu.

Technická analýza akcií Dollar Tree (NASDAQ: DLTR).

Technická analýza společnosti Lockheed Martin

Soudě podle grafu je Lockheed Martin nejslabší ze všech, i když tržby společnosti jsou vyšší než u ostatních výše zmíněných společností. Akcie Lockheed Martin se obchodují pod klouzavým průměrem, proto by měl investor počkat, až skončí downtrend a dojde k proražení 50 denního klouzavého průměru směrem nahoru.

Technická analýza akcií Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT)

Závěr

Zpětný odkup akcií není „kouzelná pilulka“ na akciovém trhu, ale jeden ze způsobů, jak najít společnost, do které je zajímavé investovat. Když známe směr, kterým obchodují hlavní hráči na trhu, naše práce je mnohem snazší. Bez ohledu na to se však musíme dozvědět více informací o společnosti, jejíž akcie plánujeme koupit.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.