Kvartálne výsledky Googlu: Boj v segmente umelej inteligencie bude zrejme pokračovať aj tento rok

31.01.2024  /  XTB

Spoločnosť Alphabet (vlastník spoločnosti Google) zostala v minulom roku zaskočená, keďže sa v jej segmente podnikania objavila nová konkurencia. Nebol to nik iný ako Microsoft, ktorý v minulom roku dokázal rýchlo integrovať veľké jazykové modely do svojich produktov, čím ukázal, že aj gigant ako Google musí udržiavať krok s dobou a že mu nemusí patriť prvé miesto v segmente vyhľadávania a umelej inteligencie naveky. Negatívny sentiment však investorov prešiel s tým, ako Google ukázal že ani on nespí a začal predstavovať svoje vlastné jazykové modely ako bol PaLM2 a jeho podoba v chate zvanom Bard, ale taktiež aj jej multimodálny jazykový model Gemini alebo najnovší model Lumiere, ktorý dokáže pretaviť text a obrázky do podoby videa. Vojna v segmente umelej inteligencie bude pravdepodobne aj v tomto roku pokračovať, avšak investorov zaujíma hlavne monetizácia a ako sa postupne budú tieto modely zobrazovať vo finančných výsledkoch. Akcie aj napriek tomu od začiatku minulého roka vzrástli o viac ako 70 %. Investorov však taktiež zaujíma aj aktuálna ziskovosť a vývoj na tržbách, mimo predikcií o monetizácii umelej inteligencie, a tak sa sústreďujú aj na aktuálne výsledky za 4. kvartál 2023.

Finančné výsledky za 4. kvartál 2023:

Tržby: 86,3 mld. Dolárov vs.očakávané 85,3 mld. dolárov (medziročne +13,49 %)

  • Príjmy z reklamy: 65,5 mld. dolárov vs.očakávané 65,9 mld. dolárov (+10,97 % medziročne)
  • Ostatné: 10,79 mld. dolárov  vs.očakávané 10,2 mld. dolárov (+22,71 % medziročne)
  • Tržby z cloudu: 9,2 mld. dolárov vs.očakávané 8,9 mld.dolárov (+25,66 % medziročne)
  • Ostatné stávky: 657 mil. dolárov vs.očakávané 298,7 mil. dolárov (+190,71 % medziročne)

Prevádzkový zisk: 23,69 mld. dolárov očakávané  23,82 mld. dolárov (+30,49 % medziročne)

Prevádzková marža: 27 % vs očakávané 27,69 %

Čistý zisk: 20,69 mld. dolárov vs.očakávané  20,25 mld. dolárov (+51,84 % medziročne)

Čistá marža: 23,97 % vs.očakávané 21,66 %

Zisk na akciu: 1,64 dolárov vs.očakávané 1,59 dolárov (+56,19 % medziročne)

Tržby spoločnosti Alphabet rástli medziročne o 13 % a dosiahli 86,3 mld. dolárov. Najväčšiu časť tvorí segment reklamy, v ktorej sú zahrnuté reklamné príjmy z vyhľadávania, z Youtube a zo siete ostatných stránok kde Google poskytuje svoje reklamy. Tento segment však mierne nesplnil očakávania a vystrašil investorov, keďže vyhľadávanie bolo v zornom poli investorov už od vstupu ChatuGPT. Tržby z ostatných služieb, teda z predplatných, z platforiem a predajov zariadení dosiahol 10,79 mld. dolárov a zaznamenal rast o 22,71 % medziročne. Cloud im však rástol o niečo menej ako spoločnosti Microsoft, a to o 22,66 % oproti 31 % rastu Azure.

Ziskovosť spoločnosti sa zlepšila, čo pozorujeme na výrazne rýchlejšom raste prevádzkového zisku a ešte vyššom raste čistého zisku. Spoločnosť v minulom roku prepustila 12 tis. zamestnancov, teda približne 6 % pracovnej sily, čo im pomohlo ku vyšším maržiam avšak spôsobila jednorazové náklady vo výške 2,1 mld. dolárov. CEO spoločnosti spomína, že pre doručenie nových produktov umelej inteligencie je potrebné dodatočné znižovanie nákladov. Taktiež vyzdvihuje, že sú spokojný s rastom a silou vyhľadávania a rastu platformy Youtube a Google Cloud, ktoré výrazne benefitujú z investícií do umelej inteligencie.

Akcie spoločnosti po výsledkoch z dôvodu nesplnení očakávaní ohľadom tržieb z reklamy vo vyhľadávaní klesajú o približne 6 %.

Marek Nemky, analytik XTB

Titulná foto: https://unsplash.com/photos/person-using-macbook-pro-on-table-31OdWLEQ-78