Investičná konferencia: Kapitálový trh 2023

14.04.2023  /  Redakcia

AOCP organizuje aj v tomto roku už 11-ty ročník obľúbenej investičnej konferencie.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia organizuje dňa 15. júna 2023 11-ty ročník investičnej konferencie pod názvom Kapitálový trh 2023. Podujatie sa už tradične bude konať v Bratislave, pričom záujemci o účasť si budú môcť vybrať medzi prezenčnou a online formou účasti.

V rámci podujatia budú odprezentované ročné skúsenosti, výsledky a vízie autora projektu „Zelený delfín“, vrátane scoringu podnikových dlhopisov. Práve téma dlhopisov a ich návrat na investičnú scénu bude jedným z nosných bodov programu.

Foto z minulého ročníka konferencie.

Okrem toho sa tiež predstaví viacero významných odborníkov a analytikov, ktorí odprezentujú svoj pohľad a očakávania na budúci vývoj základných parametrov, ktoré podmieňujú investičné rozhodnutia investorov. Tým nám poodhalia aj svoje vlastné investičné stratégie.

Na podujatí sa bude diskutovať aj na témy ochrany investorov a stability finančného trhu. No, a aby toho nebolo málo, tak účastníkom konferencie budú odprezentované aj témy, čo sa chystá a varí v oblasti poskytovania investičných služieb v kotly samotnej EÚ a zároveň to, čo považuje dohľad NBS za aktuálne a kľúčové témy pri dohľade nad poskytovaním investičných služieb.

Foto z minulého ročníka konferencie.

Témy konferencie:

  • Novinky v oblasti regulácie investičných služieb
  • Aktuálne témy a výzvy dohľadu nad poskytovaním investičných služieb
  • Zelený delfín po roku svojho fungovania 
  • Scoring podnikových dlhopisov výsledky, nástrahy a výzvy
  • Panelová diskusia na tému „Ochrana a stabilita finančného trhu“
  • Ocenenie člena a emitenta BCPB za rok 2022
  • Dlhopisy – návrat strateného syna?
  • Oplatí sa investovať v ťažkých časoch?
  • Je pred nami inflácia, recesia prípadne stagflácia?
  • Aký vývoj očakávajú a ako investujú finančný analytici? 

Viac informácii o programe, vystupujúcich, vrátane možnosti registrácie nájdete na tomto linku.

Členovia AOCP majú už tradične zvýhodnený vstup.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.