Podľa analýzy sa očakáva nárast platobnej neschopnosti firiem

29.10.2022  /  Allianz Trade

Podľa analýzy Allianz Trade sa očakáva nárast globálnej platobnej neschopnosti o 10 % v roku 2022 a o 19 % v roku 2023.

  • Po dvoch rokoch poklesu by globálne firemné insolvencie mali v rokoch 2022 a 2023 narásť
    a do konca budúceho roka by mali dosiahnuť úroveň pred pandémiou.
  • Vysoké účty za energie, rastúce úrokové sadzby a mzdy budú mať veľký vplyv na ziskovosť a cash flow spoločností.
  • Súčasná fiškálna podpora tlačí nárast insolvencií nadol o viac ako 10 percentuálnych bodov v rokoch 2022 a 2023 pre všetky najväčšie európske ekonomiky. V prípade zhoršenia energetickej krízy a recesie však bude nevyhnutná ďalšia podpora na absorbovanie šoku.

Inflačné tlaky, sprísňovanie menovej politiky, energetická kríza a narušenie dodávateľských reťazcov ohrozujú peňažné toky spoločností. Mnohé vlády sa však rozhodli riešiť súčasnú situáciu zavedením silných fiškálnych nástrojov. Budú tieto opatrenia stačiť na obmedzenie vysokého nárastu platobnej neschopnosti na globálnej aj lokálnej úrovni? Allianz Trade, svetový líder v poistení pohľadávok, vo svojej najnovšej správe hovorí: „Firemné riziko je späť: Dávajte si pozor na firemné insolvencie.“


Po dvoch rokoch poklesu sa očakáva plošné zrýchlenie globálnych firemných insolvencií

Podľa Allianz Trade by mal počet globálnych prípadov firemných insolvencií vzrásť v roku 2022 (10 %) aj v roku 2023 (19 %). Ide o dva výrazné nárasty, ku ktorým dochádza po dvoch rokoch poklesu, a ktoré môžu v roku 2023 vrátiť globálne insolvencie nad úroveň pred pandémiou (o 2 %).


„Opätovný nárast platobnej neschopnosti firiem je už realitou vo väčšine krajín, najmä na popredných európskych trhoch (Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Švajčiarsko), ktoré predstavujú dve tretiny nárastu. Na globálnej úrovni polovica krajín, ktoré analyzujeme, zaznamenala v prvom polroku 2022 dvojciferný nárast firemných insolvencií. Čína, USA, Nemecko, Taliansko a Brazília však stále zaznamenávajú dlhodobo nízke úrovne platobnej neschopnosti, ale tento trend by sa mal v roku 2023 obrátiť,“ vysvetľuje Maxime Lemerle, hlavný analytik pre výskum insolvencií v Allianz Trade.

Európa môže byť v nasledujúcich dvoch rokoch obzvlášť ovplyvnená prudkým nárastom insolvencií: Allianz Trade očakáva významný nárast vo Francúzsku (46 % v roku 2022; 29 % v roku 2023), vo Veľkej Británii (51 %; 10 %), v Nemecku (5 %; 17 %) a v Taliansku (-6 %; 36 %). Už v roku 2022 by mal región prekročiť úroveň platobnej neschopnosti podnikov spred pandémie (o 5 %). V Ázii sa očakáva, že Čína v roku 2023 zaznamená o 15 % viac insolvencií v dôsledku nízkeho rastu a obmedzeného vplyvu uvoľňovania menovej a fiškálnej politiky. V USA očakáva Allianz Trade v roku 2023 nárast firemných insolvencií o 38 % v dôsledku prísnejších menových a finančných podmienok.

„Táto normalizácia v oblasti platobnej neschopnosti podnikov zostáva heterogénna naprieč sektormi a veľkosťami firiem. V Európe pozorujeme oživenie platobnej neschopnosti v o niečo menej ako 60 % odvetviach1, pričom k návratu na úroveň spred pandémie dochádza najčastejšie v potravinárstve/ubytovaní, výrobe a službách B2C. Globálny opätovný nárast zároveň pochádza najmä z insolvencií malých podnikov, čo potvrdzuje mierny podiel veľkých insolvencií: 58 prípadov v 3. štvrťroku 2022 a 182 za prvé tri štvrťroky v porovnaní s počtom 187 a 332 za rovnaké obdobie roku 2021 a 2020,” dodáva Ano Kuhanathan, riaditeľ korporátneho výskumu v Allianz Trade.


Vysoké účty za energie, rastúce úrokové sadzby a mzdy: tri šoky v oblasti ziskovosti, ktoré výrazne zaťažujú cash flow spoločností

Ako vysvetliť tento všeobecný nárast firemných insolvencií? Allianz Trade identifikuje tri hlavné šoky, ktoré môžu mať významný vplyv na ziskovosť spoločností.


Účet za energie bude aj naďalej najväčším šokom v oblasti ziskovosti, najmä pre európske krajiny. Pri súčasnej úrovni by ceny energií zmazali zisky väčšiny nefinančných spoločností, keďže cenová sila sa v dôsledku spomaľujúceho dopytu znižuje. Ak firmy dokážu preniesť jednu štvrtinu nárastu cien energií na zákazníkov, dokážu odolať zvýšeniu cien pod 50 % v Nemecku a 40 % vo Francúzsku. Pri presnejšom pohľade na Francúzsko zistíme, že okrem mikropodnikov, pre ktoré platia cenové stropy, je v hre najmenej 9 miliárd eur strát pre viac ako 7000 firiem v štyroch odvetviach, v ktorých sú veľkoobchodné ceny elektrickej energie v súčasnosti vyššie ako nami odhadovaná cena na hranici rentability; a to v odvetví papiera, kovov, strojov a zariadení a ťažby a dobývania. Pre porovnanie, v Nemecku to je 7 miliárd eur a 4000 firiem, ktorým hrozia straty v dôsledku zvýšenia účtov za energie, najmä v kovospracujúcom a papierenskom priemysle.


Okrem toho sa v prvej polovici roku 2023 objavuje šok z úrokových sadzieb spolu so zrýchľovaním miezd. V Európe bude pravdepodobne ekvivalentný ziskovému šoku v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške -4 percentuálnych bodov. Ako sa očakávalo, vysoké hotovostné zostatky podnikov (stále 43 % nad úrovňou pred COVID-om v USA, 36 % vo Veľkej Británii a 32 % v eurozóne) poskytli významný nárazník proti normalizácii menovej politiky v roku 2022, ale to najhoršie ešte len príde.

„Predpokladáme, že nadchádzajúce zvýšenie kľúčových sadzieb v USA, Veľkej Británii a eurozóne by malo do polovice roka 2023 zvýšiť priemerné úrokové sadzby pre podniky o ďalších 200 bázických bodov, čo následne zníži marže o 1,5 percentuálneho bodu v USA, 2,2 pb v UK a viac ako 3 pb v krajinách eurozóny.

…………………

1 Odvetvie je definované ako daný sektor v danej krajine, pričom pre Európu sa vychádza zo zoznamu 8 odvetví (priemysel, stavebníctvo, obchod, doprava/skladovanie, potravinárstvo/ubytovanie, informácie/komunikácia, financie/činnosti BtoB, vzdelávanie/zdravotníctvo/sociálne aktivity) a 20 krajín (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Veľká Británia).

Najviac ohrozené sú Taliansko, Španielsko a Francúzsko. Okrem toho sú mzdové náklady v európskych priemyselných odvetviach v porovnaní s USA o niečo vyššie. Preto by nárast o 4-5 % v roku 2023 mohol v priemere zlikvidovať od 0,5 do 1 pb marže. Celkovo sú rastom finančných a mzdových nákladov v kontexte nízkeho ekonomického rastu najviac ohrozené odvetvia stavebníctva, dopravy, telekomunikácií, strojov a zariadení, maloobchodu, vybavenia domácností, elektroniky, automobilového a textilného priemyslu,“ upresňuje Ana Boata, globálna riaditeľka ekonomického výskumu Allianz Trade.

Na zabránenie masívnej vlny insolvencií bude nevyhnutná verejná podpora

Aby sa zabránilo najvyššiemu ročnému nárastu od roku 2009, štátna podpora v Európe pravdepodobne naberie tempo za predpokladu, že sa recesia zdvojnásobí na -2,4 % v dôsledku silnejšej energetickej krízy. Allianz Trade odhaduje, že súčasná fiškálna podpora, ktorá je cielenejšia a zameraná na obmedzenie zrýchlenia miery závažnosti, znižuje nárast insolvencií o viac ako 10 pb v rokoch 2022 a 2023 vo všetkých najväčších európskych ekonomikách: -12 pb v Nemecku (t. j. 2600 firiem), -13 pb vo Francúzsku a Taliansku (6700 a 1900 firiem), -15 pb vo Veľkej Británii (4300 firiem) a -24 pb v Španielsku (2100 firiem).


Ak sa však energetická kríza zhorší a recesia sa prehĺbi, očakávame, že vlády zvýšia rozsah opatrení fiškálnej podpory, keďže platobná neschopnosť podnikov by sa v roku 2023 v EÚ mala zvýšiť o ďalších 8 percentuálnych bodov na 25 % – čo je najvyšší ročný nárast od roku 2009. Na úplné absorbovanie dodatočného šoku by sa opatrenia fiškálnej podpory mali zvýšiť v priemere na 5 % HDP. Tieto veľké fiškálne skoky by však mali byť oveľa obmedzenejšie v dôsledku reštriktívnej menovej politiky. Na zdôraznenie európskej solidarity by spoločné pôžičky umožnili všetkým členským štátom EÚ formulovať primeranú a zosúladenú fiškálnu reakciu na energetickú krízu bez toho, aby bola ohrozená udržateľnosť dlhu.

Viac informácií nájdete na webstránke spoločnosti Allianz Trade TU.