Poponáhľajte sa, životné poistenie bude od roku 2022 drahšie!

03.11.2021  /  Marcel Onufer

Po vlne nárastu cien nehnuteľnosti, pohonných hmôt, stavebných materiálov, energií príde koncom roka 2021 na rad aj na životné poistenia. Tie, ako aj pominulé roky, čaká opäť medziročné zdražovanie. Preto ak zvažujete uzatvorenie životnej poistky, urobte tak ešte v starom roku 2021.

Čo spôsobí nárast ceny životných poistení?

Cena za životné poistenie je odvodená od viacerých vstupných premenných poistenej osoby:

 • Rizikovosť povolania
 • Športová aktivita a úroveň vykonávaných športov
 • Zdravotný stav – choroby a ťažké diagnózy z minulosti
 • Mzda a pracovnoprávny vzťah
 • Výška
 • Váha
 • Dĺžka trvania poistnej zmluvy
 • Rozsah krytia
 • Vek

Posledná vstupná veličina – Vek, zohráva dôležitú úlohu práve na prelome rokov. Nie je jedno, či si napríklad zmluvu životného poistenia uzatvoríte s platnosťou od 31.12.2021 alebo až s platnosťou od 1.1.2022. Jeden deň znamená pri cenotvorbe veľa. Ak si poistenie uzatvoríte s platnosťou od nového roka 2022, vo väčšine životných poisťovní budete o +1 rok starší. To znamená vyššie riziko smrti a vzniku ochorení u poistenej osoby. No a za vyššie riziko sa v komerčných životných poisťovniach platí viac.

Ako veľký nárast očakávať?

Zdražovanie sa týka tých životných poisťovní, ktoré pri kalkuláciách rátajú s technickým vekom – t.j. do výpočtu berú nie dátum narodenia ale rok narodenia poistenej osoby.

Pre ilustráciu toho, o koľko % zdražie poistné, sme namodelovali životné poistenie pre skladníka pracujúceho v automobilke. Je narodený v roku 1996. Vo svojom voľnom čase sa venuje bežným športom na rekreačnej úrovni – chodí na ľahkú turistiku a občas jazdí na bicykli. Váži 75 kg a má výšku 180 cm, nefajčí a jeho zdravotný stav je celkovo dobrý.

Modelujeme pre neho životné poistenie s rovnakým rozsahom krytia, avšak so začiatkom platnosti poistnej zmluvy od:

 • I) 31.12.2021 – vstupný vek 30 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 35 rokov
 • II) 1.1.2022 – vstupný vek 31 rokov, dĺžka trvania zmluvy je 34 rokov

Namodelované životné poistenia kryjú tieto riziká:

 • Smrť – poistná suma: 10.000 €
 • Kritické ochorenia – poistná suma: 20.000 €
 • Trvalé následky úrazu s progresiou – poistná suma: 30.000 €
 • Invalidita od 40% – poistná suma: 20.000 €
 • Dlhodobá pracovná neschopnosť – poistná suma: 10 € / deň
Cena I)Cena II)Rozdiel
ceny v %
Úspora
za 35 rokov
Poisťovňa 136,81 €38,78 €5,3 %827 €
Poisťovňa 240,35 €42,73 €5,9 %1.000 €
Poisťovňa 348,54 €50,22 €3,5 %706 €

Poistenie uzatvorené s platnosťou od 1.1.2022, je v nami modelovanej situácii o cca 4-6% drahšie ako poistenie uzatvorené o 1 deň skôr, v starom roku 2021. Poistné je drahšie a to aj napriek skráteniu poistnej doby o jeden rok.

Ak chcete uzatvoriť životné poistenie, bude lepšie poponáhľať sa a uzatvoriť ho ešte v starom roku 2021.

Marcel Onufer, Financie v pohode


Chcete k tejto téme diskutovať? Pýtajte sa a diskutujte tu na našom diskusnom fóre.