Tip pre rodinné financie: „Smiešne“ peniaze (Časť 1.)

11.09.2020  /  Redakcia

„Sú to smiešne peniaze.“; „To je nič.“; „To je strašné, ako málinko ten štát prispieva na deti.“ S týmito označeniami sa bežne stretnete vtedy, keď sa spýtate ľudí na príspevky na dieťa. Snáď ani raz sa nestretnete s nejakou pozitívnou reakciou na výšku tohto typu dávky. Ak tiež patríte k tým, ktorí sú toho názoru, že sú to „smiešne“ peniaze, nijak vám pri výchove a výžive detí nechýbajú a vaše deti sú aj bez ich existencie skvele zabezpečené, skúste si prečítať nasledujúci článok…

Na úvod treba povedať, že okrem príspevku na dieťa existuje ešte aj daňový bonus na dieťa. Jeho výška je podobná pokiaľ má dieťa viac ako 6 rokov. Do 6 rokov je to dvojnásobná suma.

Príspevok na dieťa sa vypláca na mesačnej báze a nevstupuje do mzdy (je to osobitná dávka od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). Daňový bonus na dieťa sa dá vyplácať na mesačnej báze a vstupuje do mzdy tým, že ju zvyšuje. Alebo sa dá vyplácať aj dokopy raz ročne (12 krát mesačná výška), po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom.

Mimochodom v praxi väčšinou poberá príspevky na dieťa matka (ktorá je na materskej). A daňový bonus na dieťa si zas uplatňuje naopak jeho otec, ktorý v čase materskej pracuje.

Čo dostanete na dieťa

Toto je tabuľka, z ktorej je zrejmé, čo možno získať od štátu v roku 2020 na svoje dieťa:

Výška príspevku na dieťa, rovnako aj daňový bonus na dieťa sa každoročne zvyšujú na základe rastu parametra životného minima. Minulý rok bola napr. výška príspevku na dieťa 24,34 Eura. A výška daňového bonusu na dieťa 22,17 Eura (teda obe sumy o cca 2,5% nižšie ako v tomto roku 2020).

Keď sa nejakej firemnej účtovníčky spýtate, ako si ľudia zvyčajne nechajú vyplácať tento daňový bonus… Či pravidelne mesačne, alebo dokopy raz ročne, odpovie zväčša takto: „Väčšinou raz ročne, lebo viete, oni si tak vlastne sporia. Lebo čo je to nejakých 20 Eur, to ani neviete, že ste minuli, ale takto, keď to majú naraz, je to už väčšia suma“.

V nadväznosti na minulý článok, kde sme písali o sporení cez „búdu“ ktorú si na seba dobrovoľne ušijete napr. cez zvýšené platby za byt (článok tu), nemá náhodou toto správanie v prípade daňového bonusu pre ľudí niečo spoločné? Teda ušetriť a obmedziť sa v míňaní? Isteže áno. Prvý príklad (navýšené platby za byt) a ani druhý príklad (daňový bonus vyplácaný raz ročne) nie sú pre nás Slovákov v reálnom živote vôbec neznáme. Robíme to takto, aj keď asi logicky nie všetci a nie za rovnakým účelom.

Extrahujme teraz ale od daňového bonusu na dieťa, lebo ten si necháme pri prepočtoch ako čerešničku na torte. S ním teraz nebudeme nachvíľu vôbec rátať, a teda akoby ani nikdy neexistoval. Skúsime rátať iba s príspevkami na dieťa. Sú totiž podľa názorov na ne pre niekoho tak smiešne nízke, že mu teda logicky pri výchove ani nemôžu chýbať. A čo treba spraviť s peniazmi, ktoré nijak nechýbajú? No najrozumnejšie je investovať ich, aby sa časom zhodnotili a rozmnožili.

Hypotetické rátanie

Pokiaľ by rodina s jedným dieťaťom zvolila takýto spôsob ich využitia a mesačne by tieto „smiešne“ peniaze investovala (už od jeho narodenia) do nejakého akciového podielového fondu alebo akciovo orientovaného ETF s priemernou ročnou výkonnosťou 8% (dlhodobý priemer akciových trhov), potom by počas rokov existencie investície dosahovala nižšie uvedené výsledky a ich dieťa by tak namiesto „smiešneho“ nič raz mesačne, mohlo v budúcnosti do života dostať od rodičov naraz celkom solídny finančný vankúš. Navyše, keby sa im počas jeho života aj niečo stalo, zdedilo by ich.

V tabuľke sú zámerne oranžovou farbou vyznačené 2 roky, ktoré sú dôležité z pohľadu životnej situácie vzhľadom na vek dieťaťa (18 a 25 rokov). V 18 tom roku dieťaťa by bola suma odložených príspevkov prostredníctvom investovania viac ako zdvojnásobená na takmer 14.000 Eur. A pokiaľ by dieťa končilo povedzme strednú školu a nepokračovalo ďalej na vysokej škole, mohlo by tieto peniaze využiť napr. ako základ do budovania svojho vlastného života. Pokiaľ by naopak chcelo pokračovať v štúdiách na vysokej škole, tak by tieto zhodnotené príspevky mohlo využiť ako balík na svoje ďalšie štúdium a odľahčiť tak aspoň čiastočne svojich rodičov.

Aj počas vysokej školy…

Existuje ale aj iná verzia príbehu. A to taká, žeby rodičia na tieto peniaze nesiahali ani po dovŕšení jeho 18 roku, aj keby ich dieťa študovalo ďalej na vysokej škole. Príspevky na dieťa by preto dostávali aj naďalej, samozrejme ich naďalej investovali a po ukončení štúdia by mu dali do života takmer trojnásobok (viac ako 28.000 Eur), čo sa už určite dá použiť ako solídny vankúš na zabezpečenie jeho vlastného bývania. A určite treba na tomto mieste podotknúť, že dnes odvšadiaľ počujeme, že je u nás čoraz viac populárnejší „mama hotel“ a mladí ľudia žijú čoraz dlhšie s rodičmi, pričom hlavným dôvodom je práve nedostatok financií na osamostatnenie sa (u nás na Slovensku sa to pohybuje údajne až na úrovni 31 rokov).

Poznámka: Uvedený príklad je zjednodušený. Ráta totiž s tým, že rodina s jedným dieťaťom investuje príspevky na dieťa už od prvého mesiaca jeho života, príspevky na dieťa sú každý rok navyšované o +2,5% pričom toto číslo v realite nie je vždy rovnaké a prepočet tiež neráta s volatilitou na akciových trhoch, iba s priemernou hrubou výkonnosťou 8% ročne mínus poplatky, ktoré sme dali na úroveň 0,7% (teda s čistou výkonnosťou 7,3% ročne).

Príspevky na dieťa + daňový bonus

Dajme tomu, že vaša rodinná finančná situácia vám umožňuje odkladať v prospech budúcnosti vlastného dieťaťa ešte viac. Povedzme, že aj výšku celého daňového bonusu zo strany otca. Keď si len tak na rýchlo prepočítame… Výska priemernej mzdy v národnom hospodárstve bola v minulom roku 2019 na úrovni 1092 Eur (hrubá mzda) a výška daňového bonusu na dieťa nad 6 rokov na úrovni 22,17 Eura (pod 6 rokov na úrovni 44,34 Eura). Pokiaľ by chcel priemerne zarábajúci otec tieto peniaze (daňový bonus) v prospech budúcnosti dieťaťa tak isto ako matka investovať, „stálo“ by ho to mesačne 5% čistej mzdy pri veku dieťaťa do 6 rokov a len 2,6% čistej mzdy pri veku dieťaťa nad 6 rokov. Teda pre niekoho „smiešne“ peniaze.

Poďme sa ale pozrieť na ich vplyv na výšku toho, čo by mohlo takýmto spôsobom dieťa nakoniec získať vďaka investovaniu zo strany obidvoch rodičov. 

Poznámka: Uvedený príklad je zjednodušený. Ráta totiž s tým, že rodina s jedným dieťaťom investuje príspevky na dieťa (mama) a aj daňový bonus (otec) už od prvého mesiaca jeho života, príspevky na dieťa a aj daňový bonus sú každý rok navyšované rovnakým tempom o +2,5% pričom toto číslo v realite nie je vždy rovnaké a prepočet tiež neráta s volatilitou na akciových trhoch, iba s priemernou hrubou výkonnosťou 8% ročne mínus poplatky, ktoré sme dali na úroveň 0,7% (teda s čistou výkonnosťou 7,3% ročne).

Slušný balík

Tabuľka vyššie ukazuje to, čo sa ale aj dalo očakávať.  Všetky čísla narástli. Kým v prvých prepočtoch založených na investovaní čisto príspevku na dieťa sme sa v 18-tich rokoch dieťaťa bavili o sume takmer o 14.000 Eur, teraz (po započítaní investovania aj daňového bonusu) až takmer o 32.000 Eur. Rozdiel je pochopiteľne aj pri veku dieťaťa 25 rokov. Tam výsledná hodnota toho, čo mu môžu rodičia dať do života ako „štartovné“ vzrástla z cca 28.000 Eur na cca 63.000 Eur. Ak hľadáte dôvod, prečo v tabuľke Hodnota účtu „mama“ a „otec“ nie je rovnaká… Treba si uvedomiť, že výška daňového bonusu je do 6 rokov podstatne vyššia ako príspevok na dieťa.

Vďaka investovaniu a efektu zloženého úročenia v dlhom časovom horizonte sa tak prejaví efekt zhodnotenia oveľa viac v prípade investícií z daňového bonusu. A to aj napriek faktu, že je po 6 rokoch dieťaťa nižší ako príspevok na dieťa. Ako sa vraví, treba investovať dlhodobo a hlavne na začiatku dať úplne najviac…

Nestačilo by to kedysi na začiatok aj nám? Ak sú pre nás prídavky na dieťa, či daňový bonus stále „smiešne“ peniaze. Teda také, ktoré by sme na výchovu a výživu detí pri svojom príjme aj tak nikdy nepotrebovali. Skúsme sa nad nimi zamyslieť aj takto. Teda v koncepte ich možnej budúcej hodnoty. A to či už by sa využili ako spomenuté štartovné do života detí, základ na ich samostatné bývanie. Či povedzme školné pri ich štúdiu na vysokej škole, ktoré tiež nie je mimochodom vôbec lacné.

Budúca hodnota a extra dlhý čas…

Všetko čo k tomu treba je rozmýšľať rozumne a do budúcnosti. Pokiaľ nejaké peniaze nepotrebujeme a sú pre nás až smiešne nízke, snažme sa pozrieť na ich potenciálnu budúcu hodnotu. Teda na tú, ktorú vedia nadobudnúť vďaka investovaniu v dlhom časovom horizonte, kde je prítomný efekt zloženého úročenia a ktorým napr. naše deti určite disponujú oveľa viac než my sami. Navyše treba povedať, že disciplína rodičov v prípade sporení pre deti, je oveľa vyššia ako disciplína rodičov v prípade sporenia si samého na seba. A čo viac, takýto postup v rámci rodinných financií, môže mať na deti jedine pozitívny účinok na ich výchovu smerom k finančnej gramotnosti a hospodáreniu s peniazmi. Ak ste to aj nestihli pri narodení dieťaťa (s čím rátajú naše prepočty), dôležité je vždy začať čím skôr. Investovanie je jednoducho hlavne o premennej, ktorá sa volá čas.

Možnosti na investovanie úspor máte v zásade dve – podielové fondy alebo investičné sporenia cez ETF. Dnes sú dostupné už od veľmi nízkych súm, ktoré si môže dovoliť investovať mesačne takmer každý.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.