4 tipy ako dodržať finančné predsavzatia pre rok 2024

15.01.2024  /  XTB

17. január je celosvetovo uznávaný ako deň plnenia novoročných predsavzatí. Odborníci XTB sa podelili o svoje tipy, ako dodržať svoje finančné predsavzatia. Stačia 4 kroky, aby ste sa vyhli štatistikám, ktoré ukazujú, že drvivá väčšina ľudí sa vzdáva svojich predsavzatí už po dvoch týždňoch nového roka.

Odborníci z XTB, globálnej fintech spoločnosti, ktorá ponúka online platformu na investovanie a mobilnú aplikáciu, sa bližšie pozrú na stratégie, ako dosiahnuť, aby finančné predsavzatia fungovali dlhodobo. Prišli so štyrmi krokmi, ako tento rok čo najlepšie využiť svoje osobné financie.

  1. Stanovte si múdre ciele

Ciele musia byť konkrétne, merateľné a podporené procesom, ktorý zaručuje úspech. Pravidelné investovanie malých čiastok je dobrým začiatkom. V aplikácii XTB si investori môžu nastaviť svoje Investičné plány a rozhodnúť sa, ako často a koľko peňazí chcú investovať. Pravidelné prideľovanie aj malých súm a vytvorenie návyku je podstatou pasívneho investovania.

  1. Určite si svoje „prečo“

Dôvody pre akýkoľvek finančný cieľ sú rovnako dôležité ako samotný cieľ. Či už ide o vysnívané auto, budúcu dovolenku, vzdelanie dieťaťa alebo dôchodok, všetko sa začína plánom. Zameranie sa na „prečo“ vám pomôže udržať si motiváciu a odhodlanie dosiahnuť svoj cieľ.

  1. Diverzifikujte svoje investície

Kľúčom k úspechu je vytvorenie diverzifikovaného investičného portfólia. Existuje mýtus, že si to vyžaduje veľa času, vedomostí a úsilia. Investori v USA a Európe ocenili potenciál ETF, ktoré im umožňujú získať expozíciu voči rôznym typom aktív v rámci jedného finančného nástroja. ETF kótované na americkom trhu zdvojnásobili svoje spravované aktíva. Na konci roka 2023 dosiahli 8,0 bilióna USD, čo je pre toto odvetvie historicky najvyššia hodnota, ktorú spôsobili najmä toky akciových ETF nasledované ETF s pevným výnosom.

Údaje za rok 2023

Údaje o ETF 2020 – 2022

  1. Využitie peňazí 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Keďže európske krajiny sa naďalej nachádzajú v prostredí zvýšených úrokových sadzieb, investori hľadajú spôsoby, ako tento priaznivý trend využiť. Zatiaľ čo hľadajú ideálnu trhovú príležitosť, môžu teraz získať aj úroky zo svojich neinvestovaných prostriedkov. Mesačné úroky sú vyplácané priamo na účty XTB a môžu byť reinvestované na ďalšiu podporu finančných cieľov.

„Sledovanie pokroku a oslava úspechov sú rovnako dôležité ako samotné predsavzatia. Vďaka technológii môžu všetci investori bez ohľadu na svoj investičný horizont kontrolovať výsledky svojich investičných rozhodnutí a priebežne upravovať svoj plán podľa toho, ako sa v priebehu roka menia ich priority,“ dodáva David Šnajdr, regionálny riaditeľ XTB pre Českú republiku a Slovensko.

Ďalšie vzdelávacie materiály nájdete na stránke https://www.xtb.com/sk/vzdelavanie.

Titulná foto: https://unsplash.com/photos/a-white-calculator-sitting-on-top-of-a-table-aqB6_P5Z_Lg