Ako vybrať ETF – Špecifiká pre Slovenského investora

02.02.2022  /  Redakcia

Ak ste sa rozhodli, že budete investovať prostredníctvom ETF spravili ste správne rozhodnutie. ETF sú široko diverzifikované a likvidné nástroje investovania. Ak ste si zvolili indexové ETF, zabezpečili ste si navyše permanentnú aktuálnosť vašej investície a odstránili z investovania ľudský faktor. Podrobne o uvedených výhodách investovania do ETF nájdete v článku tu: Ako vybrať ETF?

V dnešnom článku sa budem venovať slovenským špecifikám, ktoré ovplyvňujú výber konkrétneho ETF z hľadiska daňovej efektívnosti a menového rizika.

Ako vybrať ETF aby ste boli oslobodení od dane z príjmu

§  9 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí: Príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený.

Platí to pre fyzické osoby a Slovenských daňových rezidentov. Splniť tie dve podmienky je jednoduché:

  1. nakúpiť ETF (cenný papier), ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, teda na burze. Takmer všetky ETF sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Pozor si treba dať len na výnimky, kedy sa cenný papier síce na burze zalistovaný je, ale iba na jej neregulovanom trhu. Burzy majú totiž rôzne úrovne listingu.  Preverujte preto „úroveň listingu“ cenného papiera, ktorý kupujete.
  2. Podržať ho jeden aspoň jeden rok.

Ako vybrať ETF, aby ste neplatili dane z dividend a ušetrili si starosti s vypĺňaním daňového priznania

ETF existujú v dvoch základných variantách:

  • Distribučné sú tie, ktoré vyplácajú dividendu
    a
  • Kumulatívne zisky nevyplácajú, ale ich akumulujú a reinvestujú.

Do ktorej kategórie ETF patrí je niekedy evidentné už z názvu, no pre istotu by ste mali nahliadnuť do prospektu emitenta.

Vy chcete tie kumulatívne. Z dividendy by vám buď bola zrazená zrážková daň ešte v krajine emitenta (v USA napr. 15% a aj to len ak ste vyplnili Americký daňový formulár) alebo by ste ich museli zdaniť 7% na Slovensku. No samotné 7-15% zdanenie dividendy nie je hlavný problém. Skutočný hlavybôľ je korektne vyplniť daňové priznanie. Ušetrite si starosti a držte sa kumulatívnych ETF.

Ako vybrať ETF, aby ste neboli vystavení zbytočne kurzovému riziku?

Čo sa stane Európskemu investorovi ak Americký akciový trh stúpne o 10% a zároveň USD o 10% oslabí voči EUR? Európsky investor zarobí nulu. Riziko je zdravá časť investovania, ale len vtedy ak prináša dodatočný výnos. V uvedenom príklade európsky investor drží riziko bez dodatočného výnosu.

Americký trh je najväčší a dlhodobo atraktívny. Investovaniu doň sa tak nevyhneme. No môžeme to urobiť inteligentne:

  1. Ak je to možné si vyberte ETF, ktoré sú denominované v EUR alebo sa obchodujú v EUR, aby ste nestrácali na výmenných kurzoch. Pozor aj na výber burzy, kde nakupujete. Najmä na London Stock Exchange si môžete nechtiac kúpiť papier obchodovaný v Librách alebo Dolároch.
  2. Ak také existujú, vyberte si ETF, ktoré chránia proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR, aby ste, v rámci možností, neboli vystavení menovému riziku. Takéto ETF majú v názve označenie, napríklad „EUR hedged“. Pozrite do prospektu, aby ste mali istotu, že kupované ETF je plne alebo čiastočne „hedžované“, teda zaistené voči menovému riziku. 

Aj keď žiadny hedging nie je dokonalý a obvykle niečo málo stojí, môj osobný názor je, že by ste sa nemali vystavovať riziku, ktoré vám nič navyše neprináša. Ak chcete špekulovať na eurodolár oddeľte špekuláciu od dlhodobého investovania do ETF.

Výnimka – kedy menové riziko chcete

Výnimkou z horeuvedeného sú najmä investície do rozvíjajúcich sa trhov. Pamätáte sa na časy, keď úrokové sadzby boli vyše 10% a jedno Euro stálo vyše 40 Slovenských korún a nakoniec posilnilo takmer na 30, kde sme si ho zafixovali? Zahraniční investori vtedy na investíciách do Slovenských dlhopisov pekne zarobili.

Ak investujeme do „Emerging Markets„, teda do rozvíjajúcich sa trhov, menové riziko lokálnych mien obvykle držať chceme.

Veľa úspechov pri investovaní Vám praje

Roland Vízner

Roland Vízner je nezávislý finančný expert s 25-ročnými skúsenosťami z finančných trhov získaných pôsobením doma aj v zahraničí.  Založil PEPP.SK, nezávislý internetový portál zameraný na finančnú gramotnosť v oblasti investovania a dôchodkov, kde píše  ľudskou rečou podrobné články na odborné témy.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.