Chystáte sa znižovať energetickú náročnosť nehnuteľnosti? Predstavíme vám jednoduché tipy, služby a inovatívne technológie, ktoré povedú k finančným úsporám.

28.05.2024  /  Redakcia

Energetická kríza vyvolala strach o cenovú dostupnosť plynu a elektriny u domácností, ako aj firiem. I keď vláda zastropovala ceny energií, obavy z budúceho vývoja koncentrujú pozornosť na rôzne služby a inovácie znižujúce energetickú náročnosť nehnuteľnosti. Ide napr. o externé služby v oblasti energetického manažmentu, implementácia inteligentného batériového uložiska, solárnych panelov či systému spätného získavania tepla.

Znižovanie energetickej náročnosti budov je súčasťou stratégie EÚ. Ako uvádza prepracovaná smernica z roku 2023 o energetickej hospodárnosti budov, budovy zodpovedajú za 40 % konečnej spotreby energie v EÚ a 36 % jej emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou. Podľa smernice je až 75 % budov v Únii stále energeticky neefektívnych, pričom najväčší zdrojom pri vykurovaní sú fosílne palivá – predovšetkým zemný plyn. Cieľom EÚ je znižovať spotrebu energie a zároveň čoraz viac využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.Navyše Európska komisia plánuje do roku 2030 aspoň zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy budov a podporiť hĺbkovú obnovu viac ako 35 miliónov budov, čím dôjde k vytvoreniu až 160 000 pracovných miest v odvetví stavebníctva.

Opatrenia a technológie znižujúce energetickú náročnosť nehnuteľnosti si navyše firmy môžu vykázať v ESG reportingu. Ide o nástroj EÚ, ktorý zachytáva prvky podniku týkajúce sa oblasti životného prostredia, firemnej spoločenskej zodpovednosti a strategického podnikového riadenia. V rámci oblasti životného prostredia sa sleduje napríklad zaobchádzanie podniku s odpadom či spotrebou fosílnych palív. Nová smernica CSRD, platná od minulého mesiaca, rozširuje škálu firiem, ktoré majú povinnosť vykazovať ESG údaje. Reportovanie nefinančných údajov netreba podceniť, pretože môže ovplyvniť rozhodovanie investorov a bánk o financovaní podniku.

Začať malými krokmi…

Znižovanie nákladov na energie sa dá akumuláciou malých krokov ako napr.: nákupom úsporných LED žiaroviek, výmenou starých spotrebičov za nové či zabezpečením lepšieho tesnenia okien. O niečo nákladnejšia je ďalej izolácia stien, striech, podláh, či investícia do nového tepelného čerpadla. Počiatočné náklady však neskôr prevážia dlhodobé prínosy a to nie len vo forme znížených nákladov, ale aj v celkovom zhodnotení nehnuteľnosti.

Ponechanie energetického manažmentu odborníkom

Energetický manažment, podobne ako správu nehnuteľnosti je možné outsourcovať externým firmám.    Okrem zníženia energetickej náročnosti budovy, odborníci dokážu zabezpečiť nepretržitý prístup k dátam o spotrebe energií vo všetkých prevádzkach. „Pomocou najnovších smart technológií a softvéru vieme monitorovať spotrebu energií v reálnom čase, analyzovať ju a priniesť návrhy na optimalizáciu výdavkov šitých na mieru konkrétnej nehnuteľnosti,“ hovorí Vladimír Trenčanský, výkonný riaditeľ spoločnosti OPTIMAL PARTNER, ktorá je súčasťou medzinárodného M2C holdingu. Ide o dobrý príklad externej firmy, ktorá okrem štandardných služieb v rámci správy nehnuteľností, akými sú údržba budovy, bezpečnosť či upratovacie služby, zahŕňa v jej portfóliu aj navrhovanie fotovoltaických či veterných elektrární, ich údržbu a monitoring.

Kombinácia inteligentného batériového úložiska so solárnymi panelmi bez počiatočných nákladov?

Inteligentné batériové úložisko predstavuje inovatívne riešenie, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Inteligentný softvér nabíja batériu v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína nabíjanie automaticky pri preťaženej sieti. Pomocou fotovoltaiky sa nehnuteľnosť stáva energeticky nezávislejšou. Zároveň platí, že čím vyššie sú ceny elektrickej energie, tým rýchlejšie si na seba fotovoltaika zarobí. Obe technológie sa dajú získať bez akýchkoľvek investičných nákladov vďaka modelu Energie ako služba, ktorý poskytujú Slovenské elektrárne. „Model Energia ako služba umožňuje využívať moderné technológie a dosahovať úspory pri spotrebe energií aj vtedy, ak majiteľ budovy nechce alebo nemôže financovať celú investíciu,“ vysvetľuje Andrea Pancotti zo spoločnosti Slovenské elektrárne – Energetické služby. Technológia tak zostáva vo vlastníctve Slovenských elektrární a spoločnosť využívajúca túto službu platí fixný mesačný poplatok. V podstate ide o operatívny lízing. Príkladom môže byť spoločnosť Hanon Systems Slovakia, ktorá službu využila pri zaobstaraní fotovoltaiky a batériového úložiska. „Kombinácia fotovoltiky s batériovým úložiskom je bezpochyby správnou voľbou, avšak vysoké investičné náklady na obe technológie môžu byť pre firmy veľkou prekážkou. Našťastie je tu riešenie v podobe modelu Energia ako služba, ktorý využila aj spoločnosť Hanon,“ uvádza Martin Kľučár zo Slovenských Elektrární. Hanon tak ročne usporí 508 MWh elektriny, pričom celkovo ušetrí viac ako 130 tisíc eur ročne. 

Približne pred rokom implementovala inteligentné batériové úložisko aj spoločnosť BILLA, ktorá vďaka efektívnej spotrebe elektriny znížila uhlíkovú stopu svojej centrály. „Budova našej centrály ušetrila takmer 73 ton emisií skleníkových plynov, čo predstavuje zníženie uhlíkovej stopy zo spotreby elektrickej energie o približne 25 %,“ vysvetlila Albena Georgieva, COO BILLA Slovensko.

Systém spätného získavania tepla dokáže obnoviť až 95 % tepla

Systém spätného získavania tepla znižuje spotrebu energiu a zároveň aj emisie CO2. Návratnosť investície sa odhaduje na jeden rok, v závislosti od cien energií. Čím sú ceny energií vyššie, tým sa doba návratnosti znižuje. „Strata energie zo spalín alebo iného tepelného procesu je zvyčajne okolo 15 až 20 %. So systémom spätného získavania tepla môže byť obnovených až 95 % tepla. Inými slovami, existuje tu potenciál zníženia spotreby paliva o 12 až 16 % a redukcia emisií CO2,“ hovorí Pavel Ulrich zo spoločnosti Almeva.

Systém používa už spomínaná spoločnosť BILLA, ktorá využíva odpadové teplo z chladiacich zariadení na vykurovanie svojich prevádzok, pričom na tento typ vykurovania postupne prechádza vo všetkých budovách. „Vďaka tejto technológii šetríme prírodné zdroje, ako napr. plyn a jej ďalšou výhodou je úspora na elektrickej energii približne 5 – 10 %,“ uvádza spoločnosť na svojej oficiálnej stránke.

Titulná foto: Photo by Raze Solar on Unsplash

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.