Akciové investice – recenzia knihy

27.07.2015  /  Jakub Straka

Kniha Akciové Investice je dobrá literatúra pre začínajúceho investora, alebo kohokoľvek so záujmom o akcie. Aj keď autor predpokladá, že určité základné znalosti o akciovom trhu čitateľ už má, kniha je napísaná veľmi pochopiteľne a každý koncept dokáže načrtnúť jasne. Na pútavosti pridávajú aj relevantné príklady, či už z praxe, alebo výhradne na ilustráciu niektorého z konceptov, ktoré sa nám autor snaží priblížiť. Už po prvých niekoľko stranách je jasné, že je Daniel Gladiš veľkým priaznivcom Warrena Buffetta a hodnotového investovania samotného. O hodnotovom prístupe k investíciám je aj celá táto kniha. Tento prístup je kvalitatívny a jeho zástancovia sa poľahky zaobídu bez rozsiahlych znalostí matematiky. Namiesto toho musia byť schopní uvedomiť si, v ktorých spoločnostiach sa vyznajú, rozumejú ich business modelu a dokážu predpokladať, akým smerom sa v budúcnosti môžu vyvíjať.  Tie patria do vášho kruhu kompetencií a podľa autora máte u nich lepšiu šancu na úspech ako u tých, ktorým príliš nerozumiete. Kruhu kompetencií sa venuje prvá, kratšia kapitola, dozviete sa v nej ako si spoločnosti rozdeliť a rozhodnúť sa, či do Vášho kruhu kompetencií patria, alebo by ste sa im mali skôr vyhnúť. Ďalej sa v knihe dozviete, ako odhadnúť vnútornú hodnotu spoločnosti a potenciálny výnos jej akcií, ale aj riziko spojené s držaním akcií a kedy je rozumnejšie svoje pozície zameniť za hotovosť.

Veľmi zaujímavý je aj pohľad autora na vzťah managementu spoločnosti a akcionárov, motivácie spoločnosti ako takej a mechanizmy, ktorými spoločnosť môže cenu akcií zvýšiť. Tie Gladiš vysvetľuje až prekvapivo jednoduchým a pochopiteľným spôsobom a osobne ich považujem za najzaujímavejšiu časť tejto knihy. Viac sa dozviete o reinvestovaní zisku, spätnom odkúpení akcií a o dividendách. Tieto faktory sú pri zvažovaní investície do firmy nepochybne veľmi dôležité a každý racionálny investor by ich mal minimálne zvážiť.

Po vysvetlení všetkých potrebných konceptov kniha pokračuje popisom investičného procesu a tvorby portfólia, kde si čitateľ dokáže spraviť prehľad o tom, ako to vlastne v Gladišovom Vltava Fund funguje. Hodnotový investor sledovaním cien akcií a výpočtami čas trávi minimálne, výnimkou nie je ani postup popísaný v tejto knihe. Okrem metód na výber akcií sa môžete dočítať aj o ich podiele na celkovom portfóliu a na čom ich podiel závisí.

Za veľký prínos tejto knihy považujem jej realistickosť a výsledky, ktoré je skutočne možné dosiahnuť, pri stabilných a dlhodobých investíciách. Väčšina kníh o investovaní sa zameriava na krátkodobý zisk, ktorý väčšinou nie je realizovateľný z čoho okrem vyhodených peňazí za knihu bude čitateľ pravdepodobne sklamaný. Akciové Investice namiesto toho prezentujú reálne výsledky, cieľom knihy nie je propagovať žiadnu spoločnosť. Knižka je pomerne krátka a dá sa prečítať za víkend, po ktorom budete určite vedieť o akciách oveľa viac. Osobne sa mi celkovo veľmi páčila, mal som ale miestami pocit, že jej kritika kvantitatívnych metód je príliš silná. Určite ale stojí za prečítanie u kohokoľvek od študentov, ktorí sa zaujímajú o investovanie po ľudí, ktorí začínajú uvažovať nad dôchodkom a zhodnotením svojich úspor. V neposlednom rade sú v knihe referencie na množstvo skvelej literatúry a iných, veľmi kvalitných zdrojov informácií.