Lacné riadené portfólia indexových ETF konečne aj na Slovensku – Finax

18.05.2018  /  Redakcia

V tomto roku začal na Slovensku svoju činnosť úplne nový obchodník s cennými papiermi – spoločnosť Finax, o.c.p, a.s. Na trh prináša ako ďalší o.c.p. v poradí chýbajúci produkt pre drobných investorov, ktorí sa nechcú individuálne venovať riadeniu svojich investícií, chcú využiť daňovo odvodové úľavy a hľadajú tak výhodnejšiu alternatívu napr. k podielovým fondom.

Klienti môžu cez spoločnosť Finax investovať do efektívnych fondov obchodovaných na burze, tzv. ETF, ktoré sú našim čitateľom dobre známe. Ide o bežne rozšírenú a stále populárnejšiu formu investovania, ktorá aj na Slovensku ponúka množstvo výhod oproti tradičným doterajším formám investovania pre ľudí ako napríklad podielové fondy.

Zakladatelia spoločnosti nie sú žiadni nováčikovia vo finančnom fachu. Avšak asi najviac rezonuje s touto spoločnosťou aj tak meno bývalého tenistu a súčasného trénera slovenskej daviscupovej reprezentácie Dominika Hrbatého, ktorý sám seba označuje viac za úspešnejšieho investora ako tenistu. V obchodníkovi ako riaditeľ figuruje jeho brat Juraj Hrbatý, ktorý pôsobil na výkonných funkciách obchodníka Capital Markets, o.c.p., a.s. Trojicu zakladateľov uzatvára Radoslav Kasík, ktorý je známy zo svojho pôsobenia v obchodníkovi s cennými papiermi Across Wealth Management, o.c.p., a.s. na pozícii portfólio manažéra.

Chlapi očividne vsadili na pasívne investovanie a sledovanie svetových indexov, ako uvádzajú na stránke. Pre drobných investorov tak logicky ide o veľmi vhodnú a výhodnú formu investovania. Fondy ETF sú momentálne, totiž najlacnejším investičným nástrojom, pokiaľ si nechcete portfólio zostavovať a riadiť sami.

Poplatky Finaxu pôsobia atraktívne a medzi riadenými investíciami sa zaradili medzi najnižšie. Účtujú si len jeden poplatok za správu vo výške 1% ročne plus DPH. Pri pravidelných investíciách do tisíc eur vklady zaťažujú vstupným poplatkom vo výške 1%. Iné poplatky nemajú, ani za transakcie, ani za výkonnosť. Navyše ponúkajú viaceré zľavy za aktivitu investorov, ktoré vedia výrazne zredukovať celkové náklady portfólia, čo je ďalšia veľmi zaujímavá novinka.

Na trh navyše prichádzajú s komfortným spôsobom otvorenia účtu a investovania online. Výber vhodného portfólia pre investorov má na starosti podľa profilu investície a rizikového profilu algoritmus. V USA sa tento spôsob investovania teší stále väčšej obľube. Odvetvie sa tam nazýva robo-advisor, čo sa dá voľne preložiť ako „internetový poradca“.

Zakladatelia Finaxu sľubujú veľmi funkčný a atraktívny prehľad účtov, ktorý má zjednodušiť a spríjemniť investovanie. Jeho súčasťou je možnosť výberu cieľov, ktoré chcete investovaním dosiahnuť ako napr. sporenie na dôchodok, zabezpečenie detí alebo predčasné splatenie hypotéky. Následne, algoritmy sledujú vašu cestu k naplneniu týchto cieľov a neustále vám radia a odporúčajú, čo na investičnom pláne zmeniť, aby ste dosiahli svoj vlastný cieľ.

Portfólia skladajú z 10 ETF, ktoré podľa vyjadrení predstaviteľov spoločnosti investujú do viac ako 10 tis. cenných papierov, čo predstavuje dostatočne veľkú diverzifikáciu a vzorku trhu. Šesť ETF fondov je akciových a 4 dlhopisové. Z nich miešajú 11 stratégií s rôznou mierou rizikovosti podľa podielu akcií a dlhopisov v portfóliách. Skladba portfólií zhruba zodpovedá váhe jednotlivých regiónov na svetovej trhovej kapitalizácii.

Pridanou hodnotou podľa Finaxu je vlastný spôsob rebalansingu, ktorý dlhšiu dobu vyvíjali. Rebalansing slúži na udržanie primeraného rizika portfólia. Navyše, podľa slov zakladateľov zvyšuje výnos portfólií a zmierňuje ich riziko.

Musíme podotknúť, že výnosy investícií do ETF sú na Slovensku od roku 2016 oslobodené od dane, pokiaľ ich držíte viac ako rok. Z pohľadu drobných investorov hľadajúcich vhodný investičný nástroj ide o obrovský benefit v porovnaní s podielovými fondmi. Finax riadi portfólia tak, aby investorom nevznikala daňová povinnosť. Všetky ETF sú tzv. akumulačné, teda nevyplácajú dividendy, ale ich reinvestujú, aby Slovákom nevznikala daňová povinnosť ani z dividend.

Finax je zaujímavý aj z pohľadu minimálnych investícií. Jednorazovo už môžete investovať od 1000 eur a pri pravidelnej investícii je jej minimálna výška stanovená na 20 eur. Obchodník sľubuje, že aj 20 eur dokáže zainvestovať v presne stanovených váhach jednotlivých stratégií, čím sa dostáva na úroveň dostupnosti „sporiacich programov“ do podielových fondov.

Doposiaľ ste sa mohli s podobným produktom postaveným na ETF stretnúť jedine v ponuke obchodníkov ako EIC, Across, WEM alebo Capital Markets. Ich portfóliá sú však obmedzenejšie, náklady vyššie, rovnako vyššie sú minimálne investície a neponúkajú ani aktívny rebalansing. Prehľad a prieskum konkurenčných produktov už pripravujeme v najbližšom článku.

Ak zakladatelia Finaxu splnia svoje sľuby o rozsiahlom online prístupe, ktorý sa podľa ich slov ešte dobudováva, budú to ďalšie body navyše pre nového obchodníka s cennými papiermi na Slovensku.

Každopádne, ide o veľmi zaujímavý projekt a hráča so silným potenciálom spraviť dieru na slovenskom trhu. Uvidíme, ako sa im bude dariť do budúcnosti, no ich štart a vízie pôsobia veľmi sympaticky. Finax šikovne kombinuje legislatívne výhody, technológie a nové trendy z vyspelých finančných trhov.

Zvedavosť nám nedá… aká je konkurencia? Čoskoro už v najbližšom článku…

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.