Ani sme si nevšimli a Indexové dôchodkové fondy narástli takmer o 4200%

23.06.2018  /  Tomáš Virdzek

Ak si ešte pamätáte… V roku 2013 prebehol v II. pilieri jeden veľmi dôležitý moment. V jeden jediný deň  30.4.2013 sa udiala v II. pilieri radikálna zmena. Doslova „reštart“ II. piliera. Absolútna väčšina peňazí sporiteľov (takmer 91%) totiž zo dňa na deň skončila v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch.

Vývoj NAV dôchodkových fondov (II. pilier)

Zdroj: www.manazeruspor.sk

Ako sa vyvíjal II. pilier od tohto momentu, teda od 30.4.2013?

Takto…

Narástol záujem o indexové fondy. A doslova brutálnym spôsobom. Pretože kým k 30.4.2013  bolo podľa údajov Národnej Banky Slovenska (NBS) v týchto fondoch iba cca 17 miliónov Eur (NAV), dnes sa rozprávame o ďaleko väčšom čísle cca 741 miliónov Eur (NAV údaj z 20.06.2018). Objem majetku pod správou týchto fondov tak v uvedenom období narástol o neuveriteľných 4186%.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

Najväčším „skokanom“ v rámci indexových dôchodkových fondov sa stal indexový fond od spoločnosti VÚB Generali d.s.s., ktorého majetok pod správou narástol v sledovanom období až o 8336%.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

Záujmu o indexové dôchodkové fondy v II. pilieri sa asi niet čo diviť. Z pomedzi dôchodkových fondov sa práve ich sporitelia tešia najlepším výnosom. V nasledujúcej tabuľke uvádzame ich výnosy od 30.4.2013. V tej ďalšej, na porovnanie, zase výnosy dlhopisových dôchodkových fondov…

Indexové dôchodkové fondy (II. pilier)

Zdroj: www.manazeruspor.sk

Dlhopisové dôchodkové fondy (II. pilier)

Zdroj: www.manazeruspor.sk