Sú u nás ceny nehnuteľností v bubline?

13.07.2018  /  Tomáš Virdzek

Nedávno sme uverejnili článok, v ktorom sme sa zaoberali najnovšími dátami o cenách jednotlivých kategórií bytov na Slovensku (viac na: https://ako-investovat.sk/clanok/1501/ceny-bytov-sa-vysplhali-na-najvyssie-urovne-v-celej-historii-sr). V dnešnom článku sa opäť pozrieme na naše nehnuteľnosti, avšak z úplne iného uhla pohľadu…

Graf nižšie zobrazuje vývoj cien nehnuteľností v SR podľa krajov. Pozor, v tomto prípade už teda nejde iba o byty, ale celkovo vývoj cien všetkých nehnuteľností na bývanie za príslušný kraj. Vidno z neho napríklad to, že ceny nehnuteľností narástli od roku 2002 najviac v Trnavskom a Bratislavskom kraji, a naopak najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky (viď. tabuľka nižšie) zistíme, že najväčší pokrízový prepad zaznamenali ceny nehnuteľností v Prešovskom kraji (-29,1%) a najmenší v Banskobystrickom kraji (-16,3%). Od pokrízových miním najviac narástli ceny nehnuteľností v Nitrianskom kraji (+24,3%) a najmenej v Banskobystrickom kraji (+8%). Najbližšie svojich historických maxím sa nachádzajú nehnuteľnosti v Trnavskom kraji (-0,6%) a najďalej v Prešovskom kraji (-21,0%).

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

O tom, že ceny nehnuteľností u nás nejaký ten čas rastú už čvirikajú aj vrabce… Čoraz častejšie sa ale  stretávame s názormi, že trh nehnuteľností by sa mal cenovo ustáliť a rast zastaviť, dokonca by ceny mali poklesnúť vďaka prísnejším pravidlám a podmienkam na získanie hypotéky. Stretli sme sa už však aj s názormi, že náš trh nehnuteľností je opäť v bubline. Pozreli sme sa preto bližšie na vývoj priemernej mzdy a cien nehnuteľností v SR (viď. graf nižšie).

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

Netreba byť príliš veľkým ekonómom na to, aby človek pochopil, že dnes nie sme  v situácii z roku 2008, kedy u nás bublina dosiahla svoj vrchol. Predchádzajúci graf porovnáva tempá rastu priemernej mzdy v SR a cien nehnuteľností na bývanie v SR (spolu). Najväčší odklon zaznamenali obe krivky práve v roku 2008. Dovtedy ceny nehnuteľností rástli výrazne väčším tempom ako mzdy. Dnes však o podobnej situácii hovoriť nemožno, aj keď nehnuteľnosti nejakú dobu rastú. Zaujímavý je tiež graf nižšie, v ktorom sú zobrazené ceny nehnuteľností za všetky kraje SR a vývoj priemernej mzdy v SR. Z grafu vidno, že jedine v roku 2008 sa ceny nehnuteľností všetkých krajov nachádzali nad priemernou mzdou v SR. Dnes takáto situácia na trhu nehnuteľností však nie je.

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

Ceny nehnuteľností na bývanie majú v rôznych krajoch rôzny, aj keď podobný vývoj. Obdobne je tomu samozrejme aj pri mzdách. Ich vývoj v krajoch je síce podobný, ale nie totožný. V nasledujúcich grafoch teda nájdete porovnanie priemernej mzdy a ceny nehnuteľností na bývanie za všetkých 8 krajov v SR. Z grafov napr. vyplýva, že najväčšia bublina bola v roku 2008 v Prešovskom kraji (52% vs 193%) a naopak najmenšia v Trenčianskom kraji (56% vs 82%). Najväčší negatívny rozdiel medzi cenou nehnuteľností a priemernou mzdou za kraj má za 1Q 2018 Trnavský (116% vs 170%) a Bratislavský kraj (112% vs 150%), a naopak najväčší pozitívny rozdiel má za 1Q 2018 Trenčiansky (121% vs 64%) a Nitriansky kraj (107% vs 91%).

Zdroj: Vlastné spracovanie autora, 2018.

A čo z predchádzajúcej analýzy vyplýva? Za prvé to, že ceny nehnuteľností na bývanie v jednotlivých krajoch rastú. Po druhé, najviac sa pri porovnaní s priemernou mzdou za kraj „oteplieva“ v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Po tretie, vzájomné rozdiely medzi priemernou mzdou a cenami nehnuteľností za príslušný kraj dnes v ani jednom kraji zďaleka nedosahujú hodnoty z roku 2008. Podľa nášho názoru preto dnes nie je možné hovoriť o nejakej bubline a trh zrejme bude naďalej pokračovať v raste.

Zdroje dát: NBS a Štatistický úrad SR