Co může dělat investor, když společnost udělá spin-off

02.02.2022  /  RoboMarkets

Akciový trh je plný různých událostí a jevů a nelze je všechny neustále sledovat. Existují takové, které je stejně nutné sledovat. Investor musí vědět, jak se chovat a co za určitých okolností dělat.

Jedna taková událost se nazývá „spin-off“. Tento článek je věnován spin-offu, jeho vlivu na akcie společnosti a na investory.

Co je to spin-off

Spin-off znamená, že se společnost rozdělí nebo se odvětví jejího podnikání oddělí do samostatné struktury. Jinými slovy, hlavní (mateřská) společnost založí dceřinou společnost a předá část svých aktiv a pasiv, čímž vytvoří samostatnou právnickou osobu. Mateřská společnost si zároveň zachovává právní subjektivitu.

Tato událost nesmí být zaměňována s otevřením nové společnosti na úkor zakladatelů a investorů.

Příklad spin-off

Vezměme si jako příklad imaginární obchod.

Společnost SSS vyrábí stavební materiály a postupně rozšiřuje svou produktovou řadu. O něco později společnost nabízí celý sortiment těchto produktů a zaujímá své místo na trhu.

Za takových okolností se management stává stále ambicióznějším, touží po rozvoji a rozhodne se provést spin-off. Vedení se tak zaměřuje na další oblast, konkrétně na stavební a instalační práce.

SSS je veřejná obchodní společnost s volně obchodovatelnými akciemi. Na valné hromadě akcionářů rozhodnou o vytvoření dceřiné společnosti SSS-1, která bude operovat v novém segmentu trhu. Rozhodují také o přidělení peněz na to a všechny organizační záležitosti. Jedná se o poměrně zdlouhavý proces, který může trvat šest měsíců až rok.

Podmíněně nová společnost získá některá aktiva a závazky společnosti, vydá akcie a stanoví její primární náklady. V důsledku toho všichni akcionáři původní společnosti získají nějaký nový podíl.

To se děje ve směnném kurzu. Směnný kurz je poměr nových akcií k ceně akcií mateřské společnosti. Ten bude záviset na rozhodnutí valné hromady.

Příklad směnného kurzu při spin-offu

Cena SSS je 100 USD za akcii. Směnný kurz je stanoven na 0,85 (85 %). To znamená, že počáteční cena akcie SSS-1 bude 85 USD. Nově vzniklá společnost provede IPO za tuto cenu akcií, přičemž investoři mateřské společnosti obdrží násobek akcií nové společnosti.

Poměrně často musí investoři držet určitý počet akcií mateřské společnosti, aby získali akcie té nové. Čísla se zaokrouhlují: pokud investoři obdrží 1 akcii dceřiné společnosti na 10 akcií té hlavní, budou mít 3 nové akcie na 29 akcií té „staré“. Proto je třeba se postarat a ujistit se, že před určitým datem drží investor dostatek akcií mateřské společnosti.

Pro lepší pochopení spin-offu byl uveden příklad se stavební firmou, ale nejčastěji se tento postup provádí v technologických a vědeckých společnostech, v oborech vývoje softwaru a výzkumu.

Jaké jsou hlavní cíle spin-offu

 1. Udělat společnost mobilnější.
 2. Vytvoření efektivnější a konkurenceschopnější společnosti.
 3. Využití daňových pobídek a snižování dluhů.
 4. Diverzifikace rizik a podnikání. Pokud se nový projekt nepodaří vyvinout, původní společnost tolik neutrpí.
 5. Zaplnění mezery na trhu a rozvoj nového podnikání, odlišného od toho hlavního.
 6. Rychlejší konečné rozhodování. Méně manažerů znamená rychlejší rozhodování.

Výhody spin-off

 1. Nová společnost vycházející z již existující má lepší pozici než společnosti začínající od nuly.
 2. Nová společnost využívá všech výsledků dosažených mateřskou společností, včetně klientské základny. To usnadňuje propagaci.
 3. Dceřiná společnost je vytvořena pro určité tržní podmínky a požadavky. Není třeba hledat mezeru na trhu.
 4. Mateřská společnost riskuje méně.

Jak se investoři chovají při spin-offu

Po odštěpení získají všichni, kdo vlastní akcie mateřské společnosti, akcie nové a lze je využít několika způsoby:

 1. Investoři je mohou ponechat a diverzifikovat portfolio. Obě společnosti mohou dále růst, a i když akcie jedné z nich klesnou, díky akciím druhé zůstane portfolio vyvážené. Obě akcie mohou samozřejmě stále klesat. V tom případě může investor přehodnotit poměr zastoupení obou akcií v portfoliu.
 2. Poté, co dceřiná společnost provede IPO, se investoři mohou svých akcií zbavit a použít peníze, jak chtějí. V tomto případě portfolio zůstane beze změny a investor získá nějaký volný kapitál. Měl by však mít na paměti, že v budoucnu mohou akcie růst.
 3. Pokud investor po analýze nové společnosti zjistí, že je perspektivní, může přidat do portfolia další její akcie. Dokud se lidé budou vrhat na „horké koláče“ s výjimečnou chamtivostí, je pravděpodobné, že cena akcií nové společnosti poroste.
 4. Obchodování a investování je vždy riskantní, proto by si každý investor měl udělat čas na analýzu spin-off společnosti a zjistit, zda může přinést zisk a jak velký.

Závěr

Spin-off je většinou dobrá událost pro společnost a investory. Dostanou akcie nové společnosti k akciím původní společnosti, které již mají.

Po odštěpení a IPO nové společnosti může cena akcií hlavní společnosti otevřít gapem a pokračovat v růstu během příští obchodní seance. Často stane, že po IPO nové společnosti, akcie té staré rostou několik měsíců.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

 1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
 2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.