Drahé kovy prechádzajú dlhšou konsolidáciou

21.06.2024  /  Saxo Bank

Sektor drahých kovov prechádza dlhším obdobím konsolidácie. Po silnom raste začiatkom roka dáva táto fáza obchodníkom a investorom čas nadýchnuť sa a prispôsobiť sa novým a vyšším úrovniam. Po dvoch neúspešných pokusoch získať podporu nad úrovňou 2400 USD, zlato od začiatku apríla väčšinou uzatváralo denné obchodovanie v rozmedzí 2280 až 2380 USD.

Najväčšou prekážkou pre vyššie úrovne je, že Čínska ľudová banka po 18 mesiacoch nepretržitého nakupovania v máji pozastavila svoje nákupy. „Čína, ktorá je hlavným ťahúňom rastu zlata od roku 2022, podľa nášho názoru ani zďaleka neskončila s nákupom zlata a veríme, že táto pauza je skôr spôsobená tým, že banka nechce platiť rekordné ceny. Rovnako svoju rolu zohrala aj nedávna pozornosť venovaná čínskym súkromným nákupcom, ktorí sú ďalším významným hnacím motorom dopytu po fyzickom zlate. Tí sa dostali do centra pozornosti, hoci sa pozornosti bežne vyhýbajú. Čínsku nákupnú pauza však považujeme za dočasnú. Celkovo sa zlato stále konsoliduje, pričom táto fáza môže trvať dlhšie, no celkovo sa dlhodobý býčí výhľad nezmenil,“ hovorí hlavný komoditný stratég Saxo Bank, Ole Hansen.

Saxo Bank si naďalej drží svoj pozitívny výhľad pre investičné kovy, pričom sa pritom opiera o nasledujúce faktory:

• Geopolitické riziká zostávajú kľúčovou črtou, hoci ich vplyv na cenu mal doteraz väčšinou krátkodobý charakter.

• Silný maloobchodný dopyt po zlate v Číne poháňaný túžbou zaparkovať peniaze v sektore, ktorý sa považuje za relatívne imúnny voči ekonomickým problémom a ťažkostiam s nehnuteľnosťami.

• Pokračujúci dopyt centrálnych bánk v prostredí narastajúcej geopolitickej neistoty a dedolarizácie a v neposlednom rade schopnosť zlata ponúknuť úroveň bezpečnosti a stability, ktorú iné aktíva nemusia poskytnúť.

• Rastúci pomer dlhu k HDP viacerých veľkých ekonomík, v neposlednom rade v USA, vyvolávajú určité obavy ohľadne kvality dlhu. Inými slovami, rastúce výnosy zo štátnych dlhopisov nie sú nevyhnutne negatívne pre zlato, pretože zvyšujú zameranie na celkovú úroveň dlhu a jeho udržateľnosť.

• Okrem toho sa zameranie mení z negatívneho vplyvu nižších očakávaní zníženia úrokových sadzieb smerom k podpore z lepkavého inflačného výhľadu.

„Okrem spomínaného silného dopytu zo strany centrálnych bánk a retailových investorov v Číne je zrejmé, že podstatnú časť nárastu cien vo februári a marci podporil silný dopyt zo strany správcov investícií ako sú hedžové fondy. Tým, že sa zapojili do rally v ranom štádiu, následne neboli nútení predať pozície, keďže súčasná fáza korekcie udržiavala ceny nad úrovňami, ktoré by ich inak prinútili znížiť svoju expozíciu,“ vysvetľuje expert Saxo Bank. Skorý nástup pri oveľa nižších úrovniach vysvetľuje, prečo je súčasná volatilita zlata relatívne nízka v porovnaní s inými kovmi, ako je striebro, platina a meď, ku ktorým sa špekulanti pridali o niečo neskôr a za vyššie ceny, čím sú viac vystavení riziku hlbšej korekcie.

O zlato a striebro je naďalej obmedzený záujem zo strany investorov do ETF, ktorí zostali väčšinou čistými predajcami od roku 2022, keď Fed začal svoju kampaň agresívneho zvyšovania sadzieb. Dopyt zo strany investorov do ETF pravdepodobne zostane utlmený, kým sa neznížia úrokové sadzby.

„V Saxo Bank si naďalej myslíme, že tento rok bude rokom kovov. Rally, ktorej sme boli svedkami v tomto roku s nárastom zlata o 12 % a striebra o 23 %, by však mohla vyústiť do dlhšieho obdobia konsolidácie, počas ktorého sa investori a obchodníci prispôsobia vyšším úrovniam a počas ktorého sa dočkáme objasnenia počtu a načasovania prichádzajúcich znížení úrokových sadzieb v USA,“ dodáva komoditný stratég Saxo Bank.

Ole Hansen, vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank

Titulná foto: Photo by Jingming Pan on Unsplash