Druhý pilier zvládol ťažký rok a čaká ho zásadná reforma

03.01.2023  /  Redakcia

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri ku koncu roka 2022 dosiahol 11 753 945 924 eur, pričom na budúce dôchodky si takto sporí viac ako šesťdesiat percent pracujúcej populácie na Slovensku.

Finančné trhy v roku 2022 negatívne ovplyvnila rastúca inflácia aj vojenský konflikt na Ukrajine. Pokles preto zaznamenali garantované aj negarantované dôchodkové fondy,“ komentuje uplynulý rok Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). „Striedanie dobrých a zlých období patrí medzi zákonitosti finančných trhov, a tak ako dobré ani zlé obdobia nie sú večné a sporenie na dôchodok sa vyznačuje dlhodobým horizontom zhodnotenia.“ 

Počet sporiteľov, ktorí vstúpili do druhého piliera, medziročne mierne rástol. Ku koncu novembra 2022 si na dôchodky v piatich správcovských spoločnostiach sporilo 1 753 685 ľudí. Rozloženie úspor* je v pomere 59 a 41 percent v prospech garantovaných dôchodkových fondov.

Po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier v roku 2023 zásadnou reformou. Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie, automatický vstup do druhého piliera a poplatky za správu úspor. Pri odchode do dôchodku platia individuálne garancie, výška príspevkov je zmrazená na dva roky, ruší sa administratívna bariéra na prestup medzi DSS. Mení sa aj výplatná fáza dôchodkov z druhého piliera, tu je však účinnosť posunutá až na január 2024.

Prijaté zmeny predstavujú potenciál na ešte výraznejšie ukotvenie druhého piliera v dôchodkovom zabezpečení. Pre sporiteľov v druhom pilieri znamenajú zmeny potenciál na vyššie zhodnotenie ich úspor. 

„Dosahy zmien na rozloženie dôchodkových úspor budú správcovia úspor komunikovať sporiteľom v priebehu februára.  Záleží nám na tom, aby to bolo konkrétne a zrozumiteľné,“ vysvetľuje Miroslav Kotov. Následne na to bude mať sporiteľ čas na rozhodnutie do konca mája. 

Povinné odvody sporiteľov v druhom pilieri sa v roku 2023 rozdeľujú v pomere 12,5 percenta  na účet Sociálnej poisťovne a 5,5 percenta  na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Pre sporiteľov, ktorí odchádzajú do dôchodku z druhého piliera od 1. januára 2023, platia individuálne garancie v dlhopisových fondoch. Garančný mechanizmus znamená, že keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, bude mať na účte v dlhopisovom fonde garantovaný minimálne rovnaký objem úspor, aký tam vložil alebo previedol z povinných odvodov.

Zároveň sa v druhom pilieri ruší poplatok za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch. Poplatok za správu bude 0,45 percenta ročne a v ďalších rokoch bude klesať.

* Dáta ku dňu 30. 12. 2022

  Zdroj: www.adss.sk

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.