Jaké existují druhy finanční analýzy

13.12.2021  /  RoboMarkets

Chcete-li získat přehled o tom, jak se aktivum chová na trhu, je třeba analyzovat pohyby tohoto aktiva, informace s ním související a mnoho dalších parametrů. Dohromady tyto faktory mohou obchodníkům poskytnout podrobný obrázek o tom, co se s aktivem obvykle děje, a pomoci jim vyvodit závěry o tom, co by se mohlo v budoucnu stát.

Ne každý obchodník má různé dovednosti pro analýzu trhu. Každý trader zpravidla používá určitý specifický přístup, který tento konkrétní obchodník považuje za zajímavější, efektivnější a vhodnější. Současně se má za to, že pro získání komplexní představy o chování aktiv je nutné použít alespoň dva různé typy finanční analýzy.

Profesionálové na měnových a akciových trzích mají dva zcela odlišné způsoby, jak analyzovat aktiva: fundamentální a technický. 

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je „analýzou kombinace faktorů, které nějakým způsobem ovlivňují cenu aktiv“. Předmětem analýzy je v tomto případě cena, což znamená, že je třeba sledovat všechny možné faktory, které ovlivňují její pohyb tak či onak.

Tento typ analýzy naznačuje, že tržní cena aktiva (akcií, měn atd.) Jsou realistickým uznáním hodnoty společnosti nebo měny. Toto uznání je obvykle přímo spojeno s aktivy, která stojí za společností (cenné papíry) nebo zemí (národní měna). Fundamentální analýza vychází ze tří různých úrovní.

První úroveň je makroekonomická, kde se analytik zajímá o globální faktory, od stavu globální ekonomiky obecně až po některé klíčové indikátory.
Druhá úroveň je specifická pro dané odvětví. Aplikuje se na cenné papíry a aktiva související s drahými kovy, komoditami, atd.
Třetí je hloubková analýza společnosti, která se v případě potřeby použije v některých zvláštních případech. Lze ji rozdělit na ekonomickou a finanční analýzu a obě jsou zajímavé pro posouzení emitenta.

Na základě provedené fundamentální analýzy, která porovnává vnitřní hodnotu aktiva (ekonomické parametry) s jeho aktuální tržní cenou, lze vyvodit závěr, zda je aktivum podhodnoceno, nadhodnoceno nebo správně ohodnoceno.

Technická analýza je dalším podrobným přístupem k následování trhu. Je založená na důkladné analýze dat zobrazených v grafech finančních nástrojů. Trhy jsou považovány za cyklické a vše se hýbe ve spirálách. Proto mnoho lidí věří, že historická data o každém aktivu mohou velmi pomoci při předpovídání toho, jak se mohou aktiva v budoucnu pohybovat. Technická analýza je ve skutečnosti založena na principu, že budoucí cenové pohyby jsou založeny na minulých výkyvech, proto je možné tyto minulé výkyvy použít k předpovědi nejpravděpodobnějších scénářů.

Technická analýza

Technická analýza používá několik typů cenových grafů. Liniové grafy zobrazují cenové výkyvy ve stanovených časových obdobích – cena je zafixovaná na některých konkrétních místech a později jsou tato místa navzájem spojena liniemi. Liniové grafy jsou první věcí, kterou obchodníci vidí, když začínají lépe poznávat finanční trhy.

Někteří obchodníci upřednostňují sloupcové grafy, které pomocí sloupců ukazují pohyby cen. Tento typ grafů je velmi užitečný pro sledování denních cenových výkyvů. Horní část sloupce zobrazuje nejvyšší denní cenu, zatímco spodní část sloupce ukazuje nejnižší. Kromě toho dokonale zobrazují otevírací a zavírací úrovně obchodní relace.

Dalším typem grafů jsou japonské svíčkové grafy. Ve skutečnosti jsou tyto grafy spíše podobné sloupcovým grafům, ale ukazují historii fluktuací trhu jasněji.

Závěr

Existuje spousta typů technické analýzy a každá z nich vyžaduje alespoň určité povrchní znalosti. Obchodníci obvykle vymýšlejí přístup k analýze trhu poměrně rychle, ale účinnost jejich závěrů a předpovědí bude záviset na odhodlání a důslednosti průzkumu trhu. Tyto věci jsou však velmi důležité nejen pro analýzu, ale také pro celý proces obchodování.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.