Mimoriadne vyhlásenie správcov úspor: konštelácia navrhovaných zmien zvráti prínosy nedávnej reformy druhého piliera

20.03.2023  /  Redakcia

Aktuálnym návrhom novelizácie zákona sa precizuje výplatná fáza v praxi od 1. januára 2024.  „Z tohto hľadiska je návrh zákona potrebný, ako nášľapnú mínu však vidíme vzájomné nastavenie jednorazového výberu a individuálnej garancie v návrhu,“ upozorňuje Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Návrh zákona obsahuje pravidlá, ktoré umožnia okamžitý výber celých úspor alebo ich častí pri dosiahnutí dôchodkového veku a splnení podmienok referenčnej sumy a výšky úspor. Problém nastane, ak si veľká časť sporiteľov môže určovať výber v nepredvídateľnom čase, keďže princíp individuálnych garancií je nadviazaný na čas čerpania programového výberu.

Reforma druhého piliera schválená v roku 2022 dala tisíckam sporiteľov nádej na vyššie dôchodky a správcom úspor poskytla priestor, aby nastavili procesy na dlhodobé efektívne zhodnocovanie úspor. Zaviedla individuálne garancie a zmenila výplatnú fázu.

Individuálne garancie znamenajú povinnosť DSS-ky garantovať sporiteľom pri odchode do dôchodku v dlhopisových fondoch sumu v objeme odvedených povinných príspevkov či prestupov. Filozofia veľkej novely predpokladala dlhodobý programový výber pre každého sporiteľa. Pri tomto predpoklade DSS vedia riadiť individuálne garancie bez zásadných dosahov na investičnú stratégiu a výnosy dlhopisového garantovaného fondu.

Ak budú musieť DSS-ky dodržať individuálne garancie a zároveň zákon umožní okamžitý výber, budú v garantovaných fondoch investovať extrémne konzervatívne a zhodnotenie bude ešte nižšie, ako bolo pred schválením veľkej novely. Doplatky na individuálne garancie predstavujú riziko, ktorému musia DSS predchádzať extrémne konzervatívnym investovaním.

Ak budú dlhopisové fondy extrémne konzervatívne, nízky výnos zníži dôchodok všetkým sporiteľom v druhom pilieri. Vzhľadom na to, že do dlhopisových fondov sa budú presúvať celoživotné úspory na dlhý čas v záverečnej fáze sporenia, dosahy na nasporenú sumu sú zásadné.

„Nezabúdajme, že úspory si jednorazovo môže vybrať iba ten, kto má dostatočne vysoký dôchodok z prvého piliera  Tí, ktorí to nemajú, musia nechať peniaze v dlhopisovom fonde a čerpať ich dlhodobo,“ vysvetľuje Miroslav Kotov. Dôsledok? Dosah novely bude výraznejší pre sporiteľov s nižšími príjmami.

Správcovia úspor zároveň pred druhým čítaním novely v parlamente prichádzajú s návrhom, ako ošetriť kolíziu v návrhu zákona: individuálne garancie sa budú uplatňovať iba vtedy, ak sa sporiteľ rozhodne pre dlhodobý programový výber. V takomto prípade budú garancie motivovať bohatších k dlhodobému čerpaniu a nie oberať chudobnejších o výnosy pri dlhodobom čerpaní dôchodkov z druhého piliera.

Aktuálne si sporí v druhom pilieri 1 769 555 sporiteľov, výška úspor je takmer 12,154 miliardy eur*.

* Zhodnotenie fondov k 10. 3. 2023 a aktuálny počet sporiteľov k 28. 2. 2023: www.adss.sk

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.