Neexpandující poptávka drží cenu ropy výrazně pod 100 USD za barel

27.05.2024  /  Martin Lembak

S ohledem na geopolitické konflikty a omezení v logistice ropy by de dala očekávat cena ropy spíše kolem 100 USD za barel a výše. Stejně tak usilování o super rychlý přechod na zelené ekonomiky a předání otěží v ovlivňování ceny kartelu OPEC+ vše naznačoval scénář vyšších cen černého zlata. Nicméně, globální energetická bilance se zdá v rovnováze:

A tak na počátku příštího měsíce OPEC+ namísto původně plánovaného omezení škrtů produkce přistoupí zřejmě k jejich prodloužení. Odhadovaný růst poptávky kartelem ve 3. kvartále 2,8 miliónů barelů za den (mbd) bude pravděpodobně jen kolem 1 mbd. Celkové škrty tak představují dnes kolem 5,7% světové denní poptávky. To však dokáží vykompenzovat naopak země mimo OPEC a zvláště pak rekordní produkce v USA přes 13 miliónů barelů za den, což samo (růst těžby v USA) kompenzuje zhruba třetinu škrtů produkce OPEC+:

Z hlediska poptávky má vliv také do značné míry efektivita vozového parku, která dle americké enviromentální agentury EPA zaznamenala zvýšení o 16% (ujeté míle na galon benzínu) od 2010 do 2022. Za předpokladu náhrady efektivnějšími vozy tempem 1/12 každý rok se dostaneme ke snížení spotřeba paliva o 1,25% ročně pro stejně ujeté vzdálenosti. Navíc, na počátku tohoto roku řidiči v USA cestovali o 1% méně vzdáleností než v 2020 a to za růstu populace o 3%. Je evidentní, že rozmach e-komerce (nakupování online vs. nutné ježdění do obchodu) a sdílené ekonomiky (jako carsharing) a uplatňování home office podpořený pandemií způsobily jisté změny mající vliv na poptávku po palivech. To je anebo bude dále samozřejmě také pravděpodobně globální fenomén.

Růst poptávky se očekává primárně z Číny. Ta se za tři dekády vypracovala s čistého exportéra ropy na největšího světového importéra v řádu 10 mbd. Avšak v 2022 zaznamenala čínská poptávka první meziroční pokles (po 25 letech). Po ukončení pandemických restrikcí koncem 2022 se čekalo silné obnovení růstu, nicméně 2023 byl naopak slabý. Stejně tak tento rok dle Li Keqiang indexu, měřícího  růst dle proxy v komerční nádražní přepravě, produkci elektřiny a bankovních půjček by měl být za 1. kvartál růst nejnižší od 2020 (první lockdowny):

Cena ropy reaguje v praxi na data o čínském tempu růstu se zpožděním 1 roku a přímou úměrou (na zvýšení tempa růstem ceny a naopak).

Z geopolitického pohledu představuje velké riziko potenciální přerušení logistiky v Hormuzském průlivu, kde má velká vliv Irán a kde se přepravuje 20% globální spotřeby ropy. Nicméně, to by musely koordinovat také Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a podobně. Jak jsem zmiňoval minule: Z geopolitického hlediska jistě není Hamás (Muslimské bratrstvo) něco co by stávající establishmenty v Saudské Arábii, Spojených Arabských Emirátech či Egyptě podporovaly.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny populárního aktivního kontraktu na micro WTI ropu a jeho komoditní spread s kontraktem pro konec tohoto roku, na burze v Chicagu od konce 2023 (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: Photo by Maria Lupan on Unsplash