Sú málo angažovaní a rekordne vystresovaní. Pomôže zamestnancom v Európe návrat do kancelárií?

12.09.2023  /  Redakcia

Zamestnanci v Európe sú v globálnom meradle dlhodobo najmenej angažovaní. Podľa najnovšieho prieskumu Gallup dosahuje miera angažovanosti na starom kontinente len 13%, kým celosvetovo sa tento ukazovateľ pohybuje na úrovni 23% a medziročne sa zlepšil. Zvýšila sa však úroveň stresu, ktorému sú zamestnanci v práci vystavení.

Stres v práci pociťuje až 44% zamestnancov. Pomohol tomu aj home-office s jeho menej predvídateľným a dlhším pracovným harmonogramom a stieraním rozdielov medzi prácou a oddychom. Stres sa pritom spája s fyzickými a psychickými zdravotnými ťažkosťami a môže viesť aj k nižšej produktivite.

Návrat do kancelárií bude pokračovať

Najnovší stredoeurópsky prieskum CBRE o obsadenosti kancelárií (CEE Office Occupier Sentiment Survey) zistil, že až 87% firiem v regióne strednej a východnej Európy chce, aby ich zamestnanci pracovali v kancelárii aspoň tri dni v týždni. „Momentálne sa miera fyzickej obsadenosti kancelárií pohybuje medzi 26 až 60%, pričom záleží od mnohých faktorov, vrátane sektoru a typu spoločnosti, platnej home office politiky, či prístupu manažmentu k riadeniu zamestnancov,“ hovorí Peter Gróf, riaditeľ oddelenia Workplace stratégií CBRE Slovensko. Očakáva sa, že návrat do kancelárií bude pokračovať, a to už v tomto roku.

Dôvodov je niekoľko. Na strane zamestnancov sú to najmä často nevyhovujúce pracovné podmienky doma, nižšia viditeľnosť v prípade záujmu o kariérny rast a náročnejší nábeh a zaúčanie sa u nováčikov. „Najväčšiu výhodu práce z kancelárie vidíme pri činnostiach vyžadujúcich kolaboráciu, spoločné rozmýšľanie a sociálny kontakt. Osobné stretnutia sú obvykle efektívnejšie ako online. Som presvedčená, že budúcnosť práce je hybridná a zdravý pomer medzi prácou z kancelárie a domu je nevyhnutný pre rozvoj firemnej kultúry a udržanie spokojnosti zamestnancov. Kancelárie preto budú mať svoje nezastupiteľné miesto aj v budúcnosti,“ hovorí Pavla Krauspe, riaditeľka prevádzky a HR spoločnosti GoHealth Slovakia.

V prospech práce v kancelárii hovoria aj dáta o produktivite

Nové výskumy ukazujú, že home office znižuje produktivitu. Podľa štúdií Davida Atkina a Antoinette Schoar z Massachusetts Institute of Technology, a tiež Sumit Shinde z University of California v Los Angeles mali pracovníci zodpovední za zadávanie údajov do systémov pri práci z domu produktivitu zníženú až o 18 percentuálneho bodu. Dôvodom je podľa nich sťažená spolupráca s kolegami, vrátane chýbajúcej možnosti obrátiť sa na kolegu/kolegyňu o radu. Iné údaje z Microsoftu potvrdzujú, že kontakty zamestnancov pracujúcich z domu zostali po čase viac izolované a nerozvíjali sa ich sociálne vzťahy. Tieto výsledky sú síce v rozpore s dátami z čias pandémie covidu, no vedci to zdôvodňujú tým, že vyššiu produktivitu práce z domu cez pandémiu spôsobil dlhší domáci pracovný čas. Aj oni sa preto domnievajú, že budúcnosť práce bude hybridná.

Pre zamestnancov je najdôležitejšia dobrá dostupnosť

Návrat zamestnancov do kancelárií má podporiť aj ich redizajn. Firmy chcú, aby kancelárie pôsobili útulnejšie, otvorenejšie a podporovali spoluprácu a sociálny kontakt. „Najdôležitejšie je vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, vrátane podmienok pre interakciu s kolegami. Dôležitú rolu zohrávajú aj inhouse podujatia, vrátane office raňajok, movie či game nightov, dní zdravia či cvičenia jogy priamo v kancelárskych priestoroch. Upevňuje to vzťahy a posilňuje návyk práce v kancelárii,“ poukazuje na príklady dobrej praxe Pavla Krauspe.

Niekedy však redizajn nestačí a firmy sú nútené zmeniť aj lokalitu. Podľa európskeho prieskumu CBRE je dĺžka dochádzania do práce najdôležitejším faktorom pri výbere zamestnávateľa hneď po plate a kompenzáciách. Dostupnosť sa tak stáva pre firmy kľúčom pri výbere kancelárskej budovy. „Pre našich klientov na Slovensku je pri výbere kancelárskych priestorov najdôležitejšia lokalita. Spoločnosti vyžadujú kvalitné služby priamo v budove alebo blízkom okolí, prístup MHD a možnosti parkovania pre zamestnancov. Aktuálnym trendom sú kancelárske budovy spojené s nákupnými centrami, vďaka ktorým majú služby, a zvlášť stravovanie, dostupné suchou nohou,“ hovorí Oliver Galata, riaditeľ sektora kancelárií CBRE Slovensko.

Medzi ďalšie dôležité kritériá patrí čoraz častejšie aj udržateľnosť samotnej budovy, ktorá je dôležitá pre takmer 60% účastníkov prieskumu. Tento trend potvrdzujú aj odborníci z Investičného Realitného Fondu HB Reavis, ktorý vlastní štyri prémiové kancelárske budovy priamo v srdci nového bratislavského downtownu. „Pre medzinárodné spoločnosti, ktoré tvoria veľkú časť nájomcov našich kancelárskych budov, sú ESG záväzky veľmi dôležité. Zaviazali sa výrazne znížiť svoj dopad na životné prostredie a preto aj pri výbere kancelárskych priestorov uprednostňujú nízkoemisné budovy,“ hovorí Jakub Hromada, investičný manažér Investičného Realitného Fondu HB Reavis. Kancelárske budovy fondu majú zelený certifikát, pričom sú obsadené v priemere na 90%.

Návrat zamestnancov do kancelárií je pozitívnou správou pre investorov realitných fondov, ktoré majú vo svojom portfóliu prémiové kancelárske budovy v Bratislave. Odborníci očakávajú, že dopyt po budovách v štandarde A a A+ zostane v hlavnom meste naďalej silný, a to napriek tomu, že tento rok pribudne rekordný počet metrov štvorcových kancelárií.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.