Ukazatele pro analýzu Akcií – Posouzení Ebitda

20.12.2021  /  Redakcia

V tomto článku se seznámíte s dalším ukazatelem – Ebitda. Stejně jako ostatní multiplikátory poskytuje Ebitda pohled na finance společnosti na základě jejího výkonu.

Co je ukazatel Ebitda

Ebitda znamená „Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací“. V zásadě jde o peníze vydělané společností před všemi výdaji. Tento ukazatel byl vytvořen již v osmdesátých letech minulého století a od té doby se používá. Stále se totiž jeví jako relevantní a lze jej použít k hodnocení finančních schopností podnikatelských subjektů.

Velké společnosti a korporace s obrovskými výdaji a aktivy, které mají dlouhodobé odpisy, považují za velmi výhodné, aby se zájemci o společnost zaměřili na koeficient Ebitda. Tím učiní své společnosti atraktivnější pro investory. A naopak, malé společnosti s menšími výdaji a aktivy svůj ukazatel Ebitda raději neukazují, protože to může podkopat jejich investiční přitažlivost.

Docela často je Ebitda spojena s podobným multiplikátorem zvaným Ebit, i když jsou počítány různými způsoby. Ebit znamená „Zisky před úroky a daněmi“.

Co ukazuje Ebitda

1. Efektivitu výkonnosti společnosti ve srovnání s konkurencí v tomto odvětví. Stejně jako u mnoha jiných ukazatelů nebude dobré porovnávat společnosti z různých sektorů.

2. Ziskovost. Zda má smysl investovat peníze do této konkrétní společnosti a jaký očekávaný zisk nabízí.

3. Očekávaný zisk po zaplacení výdajů, amortizace a daní. Může si společnost dovolit zaplatit všechny výše zmíněné položky a jaký bude mít nakonec zisk?

Výhody a nevýhody ukazatele Ebitda

Výhody:

1. Je to přesnější než jiné koeficienty (ukazatele) při určování objemu peněz protože zohledňuje amortizaci.

2. Umožňuje porovnávat společnosti s různými úrovněmi daňových odpočtů, kapitálovými strukturami a ukazateli amortizace.

3. Nabízí možnost porovnat zisky před zdaněním a amortizací. Na jejich základě lze vyvodit závěr, která společnost je lepší v optimalizaci svých výdajů.

Nevýhody:

1. Neexistuje jediná metoda výpočtu. Výpočty pro různé společnosti se mohou hodně lišit, proto je srovnání provedeno s netušenými chybami.

2. Nezohledňuje změny pracovního kapitálu společnosti, což vede k nesprávnému objemu peněz, který je obvykle nadhodnocen.

3. V případě zanedbaných kapitálových výdajů nesprávně interpretuje skutečné schopnosti společnosti splácet své dluhy.

4. Účetní politika společnosti má přímý vliv na koeficient Ebitda.

Jak se vypočítává Ebitda

Existují dvě nejoblíbenější metody výpočtu Ebitda:

Ebitda (shora-dolů) = Výnosy – Náklady na zboží (bez amortizace) + Provozní náklady

Kde:

  • Výnosy – příjmy společnosti.
  • Náklady na zboží – náklady na materiál použitý k výrobě, včetně mezd (náklady na amortizaci se nepočítají).
  • Provozní náklady – náklady na dopravu a skladování zboží, pronájem prostor a kancelářské náklady.

Všechny tyto hodnoty indikátorů lze převzít z účetních výkazů společnosti.

Ebitda (zdola-nahoru) = Čistý příjem + Úroky + Daně + Amortizace

Pokud vypočítáte Ebitda pro stejnou společnost pomocí těchto dvou různých metod, výsledky se budou výrazně lišit. Proč? Kvůli některým neopakujícím se nákladovým položkám, které vytvoří tento rozdíl.

Když je hodnota koeficientu Ebitda záporná, společnost utrpí ztráty ještě předtím, než pokryje všechny povinné platby.

Jak se používá multiplikátor Ebitda

Díky přístupu k účetním výkazům jakékoli společnosti může investor snadno vypočítat ukazatel Ebitda. Poté jej lze použít ke srovnání společností působících ve stejné oblasti, i když pocházejí z různých zemí s různým procentuálním zatížením.

Při posuzování investiční přitažlivosti společnosti by se zároveň nemělo spoléhat pouze na ukazatel Ebitda. V některých případech kladná hodnota Ebitdy neříká, že společnost měla čistý příjem. Nejlepší způsob, jak koeficient použít, je použít jej jako další faktor při výběru emitenta akcií, do kterého chce člověk investovat.

Nízká hodnota Ebitda může znamenat, že se společnosti nevede skvěle a nezvládne daňovou zátěž a další výdaje. Pokud v účetních výkazech není uvedena metoda výpočtu multiplikátoru Ebitda, bude ji muset investor znovu zkontrolovat sám, nebo vyhledat její potvrzení v jiných zdrojích.

Příklad srovnání společnosti pomocí Ebitda

Za předchozí účetní období měla firma s názvem „ССС“ a firma s názvem „DDD“ stejný příjem. Daně „CCC“ však činily 30%, zatímco „DDD“ kvůli preferenčnímu zdanění zaplatila na daních pouze 5%.

V tomto okamžiku lze vyvodit předběžné závěry:

Pokud se „CCC“ přepne do režimu preferenčního zdanění, pak se příjem bude okamžitě lišit. Tento jednoduchý příklad ukazuje, že „CCC“ podniká efektivněji a v případě, že se sníží daně a všechno ostatní bude stejné, přinese větší zisk. V důsledku toho je „CCC“ slibnější a atraktivnější pro investice.

Ukazatel Ebitda – Závěr

Při výpočtu koeficientu Ebitda by se člověk měl orientovat v pastích a nástrahách. Proto zmiňujeme dva případy, kdy je v pořádku spoléhat na tento ukazatel:

1. Když si člověk dobře uvědomuje metodu výpočtu koeficientu, kterou společnost používá.

2. Když si člověk vypočítá koeficient sám.

I když je ukazatel Ebitda poměrně populární, je často kritizován a mnoho společností jej ve svých oficiálních účetních zprávách zpravidla neuvádí. Přesto jej mnoho lidí nadále používá k hodnocení investiční přitažlivosti.

Úvěrové agentury často používají Ebitda k posouzení rizik a finanční solventnosti firmy. Nejlepší způsob použití Ebitda je komplexní posouzení společnosti pomocí několika ukazatelů a dalších aspektů z jejích účetních zpráv.

Tým RoboMarkets

info@robomarkets.cz

+420 800 088 482

https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.