Cena ropy na hladině podpory do zasedání OPEC

19.11.2023  /  Martin Lembak

Poté co cena ropy vyrazila z pásma 60-80 USD za barel před dvěma měsíci by se zdálo, že geopolitická situace bude trend nahoru dále akcelerovat. To by jistě bylo v případě rozšíření konfliktu a omezování produkce či embarga. Nicméně, za materiálně nezměněných okolností, jak jsem psal v září: „U delších expirací je opční šikmost ve prospěch stále vyšších cen call opcí a tak naznačuje možné zastavení posledního uptrendu a konsolidaci. Dále pohledem na ceny kontraktu na sójový olej, který má v posledních letech silnou kointegraci s cenami kontraktů na WTI ropu a má tendenci předbíhat o něco cenový vývoj, tak  u sójového oleje je už patrná konsolidace, zatímco ropa stále směřuje výše“. A tak značné nakumulované nákupní pozice fondů a spekulantů v řádu 420 tisíc kontraktů na WTI ropu na NYMEX divizi chicagské burzy minulý měsíc poskytly prostor pro jejich likvidaci a pokles ceny zpět k 70 USD za barel.

Co víc, data za minulý měsíc ukázala na rekordní produkci komodity v USA, 13,2 miliónů barelů za den (mbd), pohlédněme na historický vývoj graficky:

Nabídka se zvyšuje mimo OPEC+ také v Brazílii, kde si dala místní vláda za cíl stát se čtvrtým největším producentem na světě do roku 2029. Tento týden pařížská Mezinárodní energetická agentura (IEA) naznačila možný přechod nabídkové strany zpět do převisu od počátku 2024. Je nutno si uvědomit, že zpoždění utahovacího cyklu centrálních bank na reálnou ekonomiku se začne projevovat pravděpodobně příští rok, a tudíž bude patrné zpomalení růstu ekonomik pod potenciál. Ledaže monetární autority přistoupí včas k redukci sazeb. Tudíž je pravděpodobné jisté snížení poptávky po ropě v západním světě ze stávajících úrovní. Již za poslední kvartál tohoto roku predikuje Atlanta Fed model růst HDP v USA 2%, z 5% v předchozím kvartále.

Nicméně, další zasedání OPEC+ je za pár dní 26.11. a je otázkou, zda nedojde o dohodne k prodloužení produkčních škrtů či exportů na delší dobu nebo dokonce k zvýšení těžebních omezení. Technicky se jeví nyní trh krátkodobě do zasedání kartelu spíše, že narazil na support kolem 70 USD u WTI s tendencí posilovat. To je patrné také u opční šikmosti u stávajícího aktivního kontraktu. Ceny put opcí out of the money (OTM) jsou vyšší, než call což kontrariánsky podporuje naopak nákupní stranu:

Taktéž nákupní pozice fondů již nejsou tak zvýšené jako minulý měsíc, tudíž není již takový prostor pro prodejní likvidace (modrá křivka zakroužkován žlutě):

Uvidíme tedy za týden, z čím přijde OPEC+. Jak jsem psal minule, dle Saudů je pro ně ideální cena nad 85 USD za barel pro financování rozpočtu. Je pravděpodobné, že se budou snažit přemluvit Irák, Kuvajt či Spojené Arabské Emiráty k participaci na dodatečných škrtech produkce.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních kontraktů na micro WTI ropu, aktivní kontrakt a jeho komoditní spread s kontraktem pro polovinu 2024 na burze v Chicagu za poslední měsíce (SOL Trader, denní data):           

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: https://unsplash.com/photos/red-and-black-metal-tower-during-sunset-hy97yy3e03A