Cena ropy směřuje zpět k 100 USD

09.10.2022  /  Martin Lembak

Už se zdálo, že v periodě charakterizované nadprůměrnými cenovými tlaky nahoru je postupné snižování cen ropy z lokálního maxima v polovině roku první dobrou zprávou. Nicméně kartel OPEC+ na svém zasedání ve Vídni rozhodl o redukci produkčních limitů o 2 milióny barelů za den (mbd) od listopadu (nejvíce od 2020). I když v reálu zřejmě, dle historie dodržování limitů členy kartelu, dojde omezení těžby jen asi o polovinu výše uvedeného, tak Saudská Arábie samotná citelně omezí produkci o 500 tis. bd.

Jak jsem psal v minulosti, s relativně uspěchanými plány přechodu na “zelené ekonomiky” se výrazně omezují potřebné investice do nových těžebních kapacit a zásob a výsledkem jsou náhlé energetické deficity zásob fosilních paliv pozorovatelné celosvětově. Tyto nelze reálně rychle vyrovnat a obvykle trvá pár let, než se toto podaří. Tímto byly předány efektivně otěže ovlivňování ceny ropy zpět OPECu, se všemi důsledky z toho plynoucími. Vývoj americké produkce komodity v tis. bd je za posledních 10 let:

Jak vidno, není jednoduché se dostat či překonat úroveň z 2019. Americké zásoby černého zlata navíc poklesly v posledním týdnu kvartálu o 1,4 miliónů barelů na 429,2 mil. barelů. Přičemž se očekával nárůst o 2,1 mil. barelů (mb). Jsou tak sezónně zhruba 3% pod 5-ti letým průměrem. Zásoby benzínu poklesly za stejné období o 4,7 mb na 207,5 mb, nejnižší hodnotu od 2014!

Jak již naznačila americká vládní administrativa, jako odpověď na produkční škrt kartelu bude další uvolnění komodity ze strategických rezerv (SPR). V následujícím měsíci 10 mb. Poté co byly SPR ustanoveny Kongresem v 1975 jako odpověď na nedostatky ropy a fronty na ní po ropném embargu OPEC v 1973, dosáhly strategické rezervy maxima v 2010 726 mb. Od prosince 1984 nebyly SPR nižší než 450 mb, až nyní. Vývoj SPR za posledních 5 let:

Teď je otázka, může toto uvolňování strategických zásob pokračovat? Situace je diametrálně odlišná oproti období před pár lety, kdy v 2005 USA importovaly 10,1 mbd ropy a 48% z toho ze zemí OPEC. V 2021 importovaly USA 6,1 mbd a podíl z OPECu zhruba 13%. Přičemž většina importu a více pak zpracovávána a exportována jako ropné produkty, tudíž Spojené státy jsou efektivně čistý exportér. Vyčerpávání SPR se tedy nejeví v tuto chvíli jako problém, nicméně strašák náhlé neočekávané energetické krize a potřeby vyšších strategických zásob je tu samozřejmě vždy.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se bude dále vyvíjet situace na ropném trhu. V tuto chvíli se jeví, že otěže přebírají zpět býci a cena směřuje zpět k 100 USD za barel a pravděpodobně i výše. Dle posledního pozičního reportu byl spekulativní medvědí poziční sentiment nejvyšší za 6 let, tak jistě existuje prostor pro jeho redukci/ obrat.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen populárního kontraktu na WTI ropu, aktivní kontrakt a její komoditní spread s kontraktem pro jaro příštího roku, za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.