Cena zemního plynu v sestupném trendu

03.03.2024  /  Martin Lembak

Podobně jak jsem psal nedávno o mědi, převažují v posledních měsících prodejní signály u dlouhodobých trendových algoritmů také v sektoru obilovin či u zemního plynu. Ten je z velké míry ovlivňován počasím, které je historicky rekordně teplé pro stávající zimní periodu. Koncem minulého měsíce poklesla cena kontraktu Henry Hub na zemní plyn na chicagské NYMEX divizi burzy (inflačně očištěno) na nejnižší hodnotu od počátku obchodování v 1990 a dostala se pod 2 USD za milión Britských termálních jednotek (MMbtu):

Počasí je jistě silný faktor, ale takto výrazný pokles má také jiné příčiny. Obecně komodity, jak jsem psal u mědi, potřebují silnou poptávku Číny (importuje 40% globálních průmyslových kovů, 10% energií, a podobně). Ta se potýká z krizí v realitním sektoru a deflačními tlaky, které paradoxně slouží dobře k tak potřebné redukci inflačních tlaků jinde ve světě. I v nejbližší budoucnosti nevypadá situace v druhé největší ekonomice světa růžově. Zejména s ohledem na stárnoucí populační strukturu a míru celkového zadlužení ekonomiky k HDP přesahujícího 300%:

LNG ceny v Asii jsou také nízké a uvidíme, zda nedávný monetární stimulus redukce povinných rezerv k podpoře úvěrů bank se projeví ve zvýšených nákupech.

Dalším faktorem je silný dolar, který má historicky inverzní vliv na ceny komodit. Poslední uptrend obchodně váženého USD indexu započal pár let po Globální finanční krizi v roce 2011, kdy do dneška zhodnotil přes 40%. Relativně silnější růst americké ekonomiky, založený na pokračování zvyšování produktivity v tomto roce by mohl znamenat, že apreciace dolaru bude pokračovat. Vliv GenAI umělé inteligence bude primárně patrné hlavně v USA, Kanadě, Izraeli, Hong Kongu a Švýcarsku, následně až v jiných zemích. Kapitál bude plynout zejména tímto směrem.

Dle americké vládní EIA jsou zásoby plynu 26,5% nad 5-ti letým průměrem, což definuje další rozhodující faktor. A to je to, že rozsáhlá produkce značně převyšuje investice do nových zásobníkových kapacit. Samozřejmě těžaři reagují na cenu a pakliže nízká omezují produkci, jelikož není moc kam ukládat do zásob, a naopak při vyšších cenách. Omezené skladovací prostory jsou tak příčinou větší volatility a náhlých cenových skoků nahoru v případě krizové situace.

To že ceny nejsou ještě nižší je vlivem rekordních exportů LNG, které se v 2023 zvýšily o téměř 15% a USA se staly největším světovým vývozcem. Přes 60% těchto vývozů komodity směřuje do Evropy. V jednotlivých měsících se pak exporty v posledních letech vyvíjeli následovně:

Dle poradenské společnosti McKinsey má globální poptávka po plynu růst minimálně do 2035. Pak se dále vyvíjet dle jednotlivých scénářů dekarbonizace:

I přes značný pokles ceny zemního plynu na chicagské burze nejsou pozice na prodej fondů ještě rekordní například v porovnání s počátkem 2020. První rezistence jsou u stávajícího aktivního kontraktu na1,892 a pak 1,949, hladiny podpory pak na 1,804 a dále 1,772.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny stávajícího aktivního kontraktu na NG na chicagské burze a jeho komoditní spread s kontraktem pro konec tohoto roku za posledních 12 měsíců (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: https://pixabay.com/photos/gas-flames-stove-burner-fire-blue-1938298/