Tabu téma: ako je to so zdanením príjmu z kryptomien?

31.01.2018  /  Redakcia

Oslovili sme v tejto veci príslušné orgány s otázkami, či je na Slovensku možné legálne vykonávať obchodovanie s kryptomenami a ako zdaniť príjem dosiahnutý z takejto činnosti.

Zo stanovísk, ktoré sme dostali vyplýva, že činnosť obchodovania s kryptomenami nie je regulovaná ani dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.

Rovnako táto činnosť nepatrí do pôsobnosti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, pretože Bitcoin a ani iné kryptomeny nie sú cennými papiermi.

Zo stanovísk vyplýva, že obchodovanie s kryptomenami nepatrí medzi regulované činností a teda na obchodovanie s nimi nie je potrebné špeciálne povolenie a môže ho teda vykonávať každá osoba bez obmedzení.

Zo stanoviska Finančnej správy vyplýva, že zákon o dani z príjmov uvádza, že zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je každý príjem, ktorý nie je oslobodený od dane.

Preto je aj príjem z predaja kryptomeny u fyzickej osoby príjmom podliehajúcim dani z príjmov, a to ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie skutočne dosiahnutý príjem z predaja kryptomeny znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Do výdavkov je možné zahrnúť cenu zaplatenú za obstaranie kryptomeny.

Zisky dosiahnuté z obchodovania s kryptomenami sa teda uvádzajú v daňovom priznaní ako príjem podľa § 8 a fyzická osoba z neho zaplatí daň 19% z tej časti príjmov, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 Eur a 25% z časti príjmov, ktorá presiahne túto sumu.

Keďže takýto príjem nepatrí medzi oslobodené od povinnosti platiť zdravotné odvody, Vám na základe podaného daňového priznania Vaša zdravotné poisťovňa zrejme pošle vyúčtovanie zdravotných odvodov na základe ktorého bude potrebné zaplatiť z tohto príjmu  14% zdravotné poistenie.

Firma teda právnická osoba platí rovnú daň z príjmu vo výške 21% a to zo všetkých príjmov teda aj z obchodovania s kryptomenami.

Právnických osôb sa netýka povinnosť platiť zdravotné odvody.

Z tohto dôvodu môže byť zaujímavé založiť s.r.o. Za účelom obchodovanie s kryptomenami, ktorá bude mať zapísaný príslušný predmet podnikania v obchodnom registri.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.