Cestovne poistenie online: Kde sa vám to oplatí najviac?

24.09.2018  /  Redakcia

Cestovné poistenie by ste mali mať vybavené ešte skôr, ako nasadnete do auta, lietadla či autobusu. Je to záležitosť, ktorú síce môžete vybaviť dodatočne, avšak nikdy neviete, čo sa stane už pri ceste do vysnívanej destinácie.

Obrovskou výhodou je, že online cestovné poistenie sa dá uzatvoriť bez zbytočných návštev akejkoľvek pobočky. Postačí, ak si pár dní pred cestou sadnete k počítaču, naklikáte niekoľko podstatných údajov a poistenie je hotové.

Prakticky každé cestovné poistenie do zahraničia zahŕňa poistné krytie liečebných nákladov v zahraničí. Najmä preto cestovné poistenie uzatvárate, aby vám počas dovolenky zabezpečilo úhradu (teda preplatenie) nákladov spojených s ošetrením, liečením, hospitalizáciou v nemocnici, prípadne náklady, ktoré by ste absolvovali v rámci návštevy špecialistu.

Poistenie liečebných nákladov zahŕňa aj náklady na lieky, prípadný transport. Takéto poistenie trvá iba po dobu vášho pobytu na dovolenke, prípadne služobnej ceste.

S poistením liečebných nákladov sa často mýli pripoistenie úrazu. Toto pripoistenie predstavuje „odškodné“ za spôsobenú traumu či úraz. Buď si ho môžete vybaviť samostatne, ale je poistenie úrazu súčasťou poisťovacieho balíka. Najmä pri cestovaní s deťmi sa poistenie úrazu vždy hodí.

Neraz sa stalo, že ste v televízii videli reportáž utrápených dovolenkárov, ktorí buď bezradne ostali na letisku a neodleteli do vysnívanej destinácie, alebo sa tam už dostali, avšak nemali strechu nad hlavou. Mnohé poistenie myslia na svojich poistencov a ponúkajú poistenie storna. Po tom, ako si preštudujte podmienky storna vášho zájazdu, pripoistite sa. Najmä ak storno podmienky nie sú výhodné a predstavujú menej ako 40% z ceny zájazdu.

Poistiť môžete seba a svojich najbližších rodinných príslušníkov, no napríklad pri ceste v zahraničí požičaným autom sa môžete chrániť poistením zodpovednosti za škodu. Pri uzatváraní poistenia myslite na tieto situácie a s nimi súvisiace poistenie:

Mimo ceny štandardného poistenia stojí plánovaná, preventívna či nadštandardná a doplnková zdravotná starostlivosť, mobilný telefón, výpočtová technika či havarijné poistenie motorové vozidla (ak si nezabezpečíte špeciálne poistenie), infekčné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, mozgovo-cievna príhoda, choroby a úrazy existujúce v čase uzatvorenia poistenia, úmyselné poškodenia svojho zdravia, majetku či poškodenie majetku a zdravia iných osôb, udalosti, ktoré vznikli pod vplyvom alkoholu, drog či iných látok, škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade poistenia všeobecnej povinnosti za škodu.

Predstavte si modelovú situáciu: Rodičia sa rozhodli vziať svoje dve neplnoleté detičky na týždňovú dovolenku do Grécka. Okrem poistenia liečebných nákladov či asistenčných služieb by rodičia malých detí mali venovať pozornosť napríklad poisteniu zodpovednosti za škodu alebo úrazu. Vždy si treba v prvom rade ujasniť to, čo od poistenia očakávate.

Ako sa zorientovať v ponukách poistenia? Čítajte, čo poistenie obsahuje a aké sú limity poistného plnenia. Pri poistení liečebných nákladov si predstavte situáciu, že vaše dieťa musí byť náhle hospitalizované a strávi na lôžku jeden mesiac.

Zdravotná starostlivosť v zahraničí je nákladnejšia ako na Slovensku, do úvahy musíte zobrať aj náklady na sprievodnú osobu, jej ubytovanie, stravu, náhradu príjmu. Je preto nevyhnutné vedieť, v akej výške sa poistenie liečebných nákladov pohybuje. Rovnako to platí v prípade úrazu či poistenia zodpovednosti za škodu. Pri malých deťoch ani neviete, kedy pri prehliadke v múzeu strhnú vzácnu vázu alebo potlačia bezpečnostný alarm a do pozoru postavia všetky bezpečnostné zložky. Kto potom zaplatí náklady na výjazd?

Poisťovňa by mala mať balík poistenia jasne a prehľadne rozpísaný, aby ste vedeli, čo za jeho objednanie môžete očakávať. Balíky poistení sa na trhu pohybujú cenovo približne rovnako, preto viac ako na cenu treba hľadieť práve na sumy, ktoré pokrýva poistenie a na to, čo by vám reálne prinieslo.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.