Zaujímavé grafy podľa technickej analýzy – Bitcoin

12.11.2018  /  Tomáš Virdzek

Predchádzajúci vývoj hodnoty Bitcoinu vytvoril v grafe zaujímavú TA formáciu. Volatilita BTC sa v poslednej dobe očividne znížila a pohyb v grafe ho „zahnal“ až do samotného špicu formácie „poklesový trojuholník“ so silným supportom na úrovni cca 6000 BTC/USD. Súčasný vývoj BTC tak naznačuje, že v blízkej dobe môže dôjsť k výraznejšiemu pohybu a to znamená, že aj k prerazeniu zakresleného trojuholníka oboma smermi.

Podľa pravidiel  technickej analýzy však túto formáciu predchádzal pokles (súčasť prasknutia cenovej bubliny), a preto by v zmysle „čo in, to out“ malo dôjsť k prerazeniu poklesového trojuholníka práve smerom nadol. Prasknutie cenovej bubliny (pokles hodnoty BTC) by teda ešte zďaleka nemuselo byť na svojom úplnom konci.

Momentálna vzdialenosť supportu na úrovni 6000 BTC/USD je presne vo veľkosti -70% od historických maxím BTC. V minulosti už BTC zaznamenal celkom 3 cenové bubliny, ktorých prasknutie viedlo vždy k oveľa väčším prepadom jeho hodnoty ako je tomu dnes:

Pokiaľ by BTC predsa len prelomil zakreslený trojuholník smerom nadol a cielil by pod svoj dlhodobý a silný support na úrovni 6000 BTC/USD, otázka je, kde by sa prasknutie bubliny zastavovalo. „Čo by bolo keby“ je vždy zaujímavým, a preto sme pre predstavu prepočítali 4 rôzne scenáre jeho ďalšieho možného prepadu (3 z týchto maximálnych prepadov sme už v minulosti na BTC aj zažili – sú vyznačené červenou).

Bubliny na BTC

Maximálny prepad: – 80%           =             cieľ: cca 4000 BTC/USD

Maximálny prepad: – 85%           =             cieľ: cca 3000 BTC/USD

Maximálny prepad:– 90%            =             cieľ: cca 2000 BTC/USD

Maximálny prepad: – 95%           =             cieľ: cca 1000 BTC/USD

Na záver ešte jedno naše malé zistenie a zároveň aj zaujímavosť. Ak sa pozriete na predchádzajúci obrázok: porovnajte si dva grafy – 2. Bublina vs 3. Bublina.

Otázka: Kde až smeroval prepad po prasknutí tretej bubliny?

Odpoveď: Až k vrcholom a maximám predchádzajúcej bubliny (2. Bublina) – prepad z úrovní nad 1100 BTC/USD (vrchol 3. Bubliny) až po úrovne cca 200 BTC/USD (vrchol 2. Bubliny).

Ak by sa mal zopakovať rovnaký scenár a vzorec správania aj tento krát, novú otázku a aj odpoveď si azda viete domyslieť samy. BTC by mohol padnúť až po vrcholy predchádzajúcej bubliny (vrchol 3. Bubliny), čo by už bol dobrý masaker (až na cca 1100 BTC/USD).

Čo však prinesie budúcnosť BTC je veľmi otázne. Z pohľadu TA je v prvom rade podstatné sledovať ako dopadne zakreslený trojuholník…