Saxo Bank ako líder v oblasti trading inovácií podľa Global Banking and Finance Review Awards

26.08.2014  /  Saxo Bank

Saxo Bank, špecialista na internetové obchodovanie a investície celého spektra investičných nástrojov, bola ocenená Global Banking and Finance Review Awards 2014 ako Najlepší poskytovateľ white label riešení a poskytovateľ likvidity aktív. Rovnako tak Saxo Bank získala cenu za Najlepšiu mobilnú obchodnú platformu. Global Banking and Finance Review Awards oceňujú inovácie, úspech a inšpiratívne zmeny v globálnej finančnej komunite.

Partnerstvo typu white label sa stalo základným stavebným kameňom stratégie Saxo Bank. Len za rok 2013 vstúpilo do tohto partnerstva 10 bánk a celkový počet takto spolupracujúcich inštitúcií sa zvýšil na 115 v 50 krajinách. Firma sa stala pionierom white labelling v oblasti menového obchodovania v roku 2001 a od tej doby pokračuje v rozvoji svojej ponuky. Vďaka Saxo Bank môžu jej partneri poskytovať svojim koncovým klientom prístup k obchodovaniu rozličných tried aktív, k vyššej likvidite a technológii riadenia rizika, a to všetko prostredníctvom jediného účtu.

Tradingový motor Saxo Bank, SaxoTrader, je k dispozícii prostredníctvom počítačovej, internetovej či mobilnej aplikácie. Saxo Bank bola jednou z prvých bánk, ktorá v roku 1998 začala ponúkať online obchodovanie a i v nasledujúcich rokoch si vďaka neustálemu rozvoju svojej elektronickej ponuky dokázala udržať reputáciu priekopníka v odbore.

V reakcii na výhru povedal Matteo Cassina, riaditeľ obchodných kanálov: „Priekopníctvo Saxo Bank čoby poskytovateľa riešení typu white label vyplýva z jej schopnosti prinášať inovácie rýchlejšie než konkurencia a byť pre svojich klientov poskytovateľom skutočných riešení. Našou ambíciou je aj naďalej pokračovať v posilňovaní toho, čo je vynikajúcou ponukou pre banky, ktoré hľadajú nákladovo najefektívnejší a najsofistikovanejší spôsob, akým nahradiť zastaranú technológiu. Naši klienti ťažia z našej ponuky celého spektra investičných nástrojov aj najmodernejšieho riadenia rizika, funkcionality reportingu a spoľahlivého hostingu.“

Wanda Rich, redaktorka Global Banking & Finance Review, hovorí: „Saxo Bank je priekopníkom riešenia white label a neustále dokazuje, že to s kvalitou a inováciami myslí vážne, a zároveň poskytuje klientom vedomosti, technológiu a infraštruktúru potrebnú pre konkurencieschopnosť na trhu online tradingu.“

Počas uplynulých niekoľkých rokov posilnila Saxo Bank svoju ponuku naprieč spektrom investičných nástrojov, najnovšie začatím obchodovania s akciovými opciami. Obchodná platforma Saxo Bank je jedinečná v tom, že zoskupuje likviditu naprieč triedami aktív individuálnym i inštitucionálnym klientom, ktorí sa snažia konsolidovať svoje obchodovanie prostredníctvom jedinej platformy. Klienti tiež ťažia z obchodovania na maržu naprieč triedami aktív, z rozumných poplatkov a veľkej likvidity.

O Global Banking and Finance Review

Ceny Global Banking and Finance Review Awards oceňujú inštitúcie, ktoré vynikajú vo svojich odboroch vnútri finančného sektora. Sú udeľované za úspech, výzvu, pokrok a inšpiratívnu zmenu v oblasti financií po celom svete. Global Banking and Finance Review je internetový portál, ktorý vznikol z rastúcej potreby vyváženejšieho informatívneho a nezávislého spravodajstva o celosvetovom bankovom a finančnom sektore. Skúsení prispievatelia prinášajú kvalitné a informované pohľady a názory, ktoré sú jasné a stručné. Global Banking and Finance Review prepája fundamentálne a rastové oblasti financií a bankovníctva do jednej informatívnej, všestrannej a čítavej publikácie. Obsahuje objektívne a rešpektované publicistické príspevky zo všetkých hlavných sektorov, ktorými sú napríklad bankovníctvo, technológie, obchodovanie na Forexe, správa aktív, Corporate Governance, islamské bankovníctvo, projektové financovanie, fúzie a akvizície, dane a účtovníctvo a vnútorné investovanie; to všetko pod jedným globálnym dáždnikom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.globalbankingandfinance.com.