20 rokov druhého piliera: každé euro sa počíta

29.04.2024  /  Redakcia

Od roku 2005 do konca roka 2023 správcovia úspor zhodnotili príspevky sporiteľov o dve miliardy eur a od roku 2015 vyplatili dôchodky z druhého piliera viac ako 300 miliónov eur.

Počas existencie druhého piliera previedla Sociálna poisťovňa do dôchodkových správcovských spoločností príspevky sporiteľov 13,5 miliardy eur, pričom pri otvoreniach bolo vrátené 1,1 miliardy eur. Sumárne tak  DSS-ky prijali 12,4 miliardy eur, ktoré na účtoch sporiteľov zhodnotili do konca roka 2023 na objem takmer 14 miliárd eur*.

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera takmer 95-tisíc ľudí, čo je, vynímajúc rok vzniku, najviac v novodobej histórii slovenského dôchodkového systému. Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch. V druhom pilieri si sporí takmer 70 percent pracujúcej populácie**.

Významný faktor sporenia v kapitalizačnom pilieri predstavuje dedenie úspor. Od vzniku druhého piliera DSS-ky vyplatili dedičstvá 127 miliónov eur. Suma vyplatených dedičstiev každoročne rastie a v súčasnosti atakuje hranicu 20 miliónov eur ročne.

Od roku 2015 boli z druhého piliera vyplatené dôchodky 305 miliónov eur, pričom viac ako 90 percent jednorazovou výplatou. Objem vyplácaných dôchodkov z druhého piliera každoročne rastie. V roku 2023 DSS-ky vyplatili dôchodky viac ako 126 miliónov eur, čo bol takmer dvojnásobný objem v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dokonca šesťnásobný v porovnaní s rokom 2020.

„Stanovisko správcov úspor v diskusii o výhodnosti zotrvania je jednoznačné – druhý pilier považujeme za nevyhnutnú súčasť moderného dôchodkového systému,“ uviedol Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

„Súčasné nastavenie druhého piliera podporuje výkonnosť a zhodnotenie budúcich dôchodkov. Očakávame doplnenia legislatívnych podmienok pre výplatnú fázu, ale to, čo najviac potrebujú sporitelia, je stabilita a výkonný druhý pilier.“

Dlhodobá stabilita dôchodkového systému si vyžaduje posilňovanie sporiacej schémy. Odborné medzinárodné štúdie považujú za najudržateľnejšie dôchodkové systémy so silnou sporiacou schémou. Robustný a stabilný druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie v časoch, keď sa naplno prejaví demografická kríza.

Druhý pilier je neoddeliteľnou súčasťou slovenského dôchodkového systému. Prvý a druhý  pilier sú dizajnované tak, aby sa navzájom dopĺňali. Všetci pracujúci by mali byť v solidárnom aj v zásluhovom pilieri, čím sa rozkladajú riziká spojené s vyplácaním budúcich dôchodkov. Ľudia budú žiť dlhšie a pracujúcich nebude pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť.

* Údaj k 1. 1. 2024, objem úspor 13 670 179 566,89 eur, údaj k 29. 3. 2024 objem úspor 15 133 868 827,67 eura

** Údaj k 31. 3. 2024, zdroj www.adss.sk, 1 886 547 sporiteľov

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Titulná foto: Photo by Roman Wimmers on Unsplash

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.