Dôchodky. Prieskum verejnej mienky: Čoraz viac sa zaujímame o dôchodky a zároveň sa ich obávame

18.06.2024  /  Redakcia

Online prieskum medzi obyvateľmi Slovenskej republiky vo veku od 18 do 64 rokov, máj 2024

Život na dôchodku. Očakávania všetkých vekových skupín

 • Obavu, ako vyžijú v budúcnosti na dôchodku, vyjadrili približne štyria z desiatich opýtaných (42 %).
 • Necelá tretina nad dôchodkom vôbec nepremýšľa. Sú to častejšie mladší ľudia.
 • Len pätina opýtaných sa teší na dôchodok  (21 %). S pribúdajúcim vekom „sa tešia viac“. Viacej sa na dôchodok tešia muži (27 %) ako ženy (16 %).
 • Šesť percent opýtaných deklaruje, že do dôchodku nepôjde, respektíve budú pracovať aj na dôchodku. Táto odpoveď v žiadnej vekovej skupine nepresiahla desatinu respondentov.

Obavy z dôchodku sú percentuálne podobné (39 % 44 %) v každej vekovej skupine.

Názory verejnosti na život súčasných dôchodcov na Slovensku

 • Až tri štvrtiny opýtaných v celej vzorke si myslia, že súčasní dôchodcovia na Slovensku sú často vo finančných problémoch.
 • Približne desatina zastáva názor, že dôchodcom na Slovensku vystačia dôchodky na slušný život.
 • Zvyšných 12 % sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.

Záujem o informácie o fungovaní dôchodkového systému na Slovensku

 • Viac ako polovica opýtaných informácie o fungovaní dôchodkového systému aktívne nevyhľadáva, ale vypočuje si alebo si ich prečíta, keď sa k nim dostanú.
 • Aktívne sa o dôchodky a systém zaujíma takmer tretina opýtaných. Vyhľadávajú informácie o tejto téme a zisťujú možnosti, ako si šetriť na dôchodok. Najvyšší záujem o informácie (42 %) je vo vekovej skupine 55 – 64 rokov.
 • Téme vôbec nevenuje pozornosť viac ako desatina opýtaných.

Aktívny záujem o informácie deklarujú tí respondenti, ktorí sa na dôchodok zároveň tešia (51 % z nich).

Ako sa v súčasnosti zabezpečujete na dôchodok (viacero možných odpovedí)

 • Viac ako dve tretiny opýtaných v celej vzorke (69 %) uviedli, že sú v prvom pilieri. Zvyšná tretina si myslí, že nie sú v prvom pilieri.
 • Sporenie v druhom pilieri deklaruje 60 % opýtaných.
 • Takmer polovica opýtaných (49 %) si sporí na dôchodok aj iným spôsobom. Odkladajú si  na dôchodok na účet v banke, pravidelne investujú a podobne.
 • Viac ako tretina opýtaných (39 %) deklaruje sporenie v treťom pilieri.

Takmer tretina všetkých opýtaných (31 %) uvádza, že nie je v prvom pilieri, čo je zákonom daný solidárny pilier a v systéme je každý občan Slovenskej republiky.

Aké sú dôvody ohrozenia výšky budúcich dôchodkov na Slovensku (dve najväčšie hrozby)

 • Viac ako polovica opýtaných si myslí, že výšku budúcich dôchodkov na Slovensku ohrozujú predovšetkým časté zmeny zákonov, ktoré sa týkajú dôchodkov (53 %), a súčasne vývoj demografie a s tým spojené ubúdanie populácie v produktívnom veku  (51 %).
 • Ďalšími ohrozujúcimi faktormi pre dôchodky sú politické konflikty v spoločnosti (29 %) a závislosť budúcich dôchodcov iba od jedného zdroja dôchodkov (24 %).
 • Približne jedno percento si myslí, že dôchodky neohrozuje nič, a desatina nevedela na otázku odpovedať.

Demografickú hrozbu ako ohrozenie budúcich dôchodkov na prvom mieste uviedla viacej ako tretina respondentov (37 %).

Prieskum verejnej mienky pre Asociáciu dôchodkových správcovských spoločnosti uskutočnila agentúra FOCUS, Marketing and Social Research. Súbor 1 006 respondentov, zber dát cez online dotazník 30. apríl až 6. máj 2024.

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Titulný obrázok: Photo by Nguyen Dang Hoang Nhu on Unsplash

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.