Podnikanie s kryptomenami

10.03.2021  /  Redakcia

Ako sme písali v našom nedávnom článku zisk z obchodovanie s kryptomenami u fyzických osôb podlieha pomerne vysokému zdaneniu vo výške 19%, alebo 25%. K tejto dani treba ešte pripočítať zdravotné odvody vo výške 14%. Tak celkové zdanenie príjmu je 33% alebo 39%.

Z porovnania zdanenia u fyzickej a právnickej osobe, ktoré sme spravili v uvedenom článku je jasné, že s kryptomenami je výhodnejšie obchodovať formou právnickej osoby.

Takýto zisk právnickej osoby (napr. spoločnosti s.r.o.) by sa zdaňoval len sadzbou dane 15% pri obrate do 49 790 Eur nad túto sumu 21%.

Založenie s.r.o. obchodujúcej s kryptomenami sa ničím nelíši od založenia na iný účel. Rozdielne budú len predmety podnikania, ktoré budú zapísané do spoločnosti.

Od roky 2021 sú oficiálne stanovené predmety podnikania týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, ktoré je možné zapísať. Jedná sa o tieto predmety podnikania:

Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

Poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.

Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny

Poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Uvedené predmety podnikania sú viazanými predmetmi, čiže pre ich zapísanie do spoločnosti je potrebné uhradiť registračný poplatok 7,5Eur (resp. 15 Eur) a splniť zákonom stanovené požiadavky.

Pre každý predmet podnikania je potrebné ustanoviť zodpovedného zástupcu (zvyčajne spoločník) alebo zamestnanec, ktorý je povinný doložiť „doklad o ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania“ alebo „úplného stredného odborného vzdelania“.

Ak spoločnosť obchoduje s kryptomenami a má zapísaný predmet podnikania v inom znení resp. nemá zapísaný žiadny predmet podnikania je pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kryptomien potrebné do 28.2.2021 zapísať aspoň jeden z nových predmetov podnikania.

V staršom článku sme popísali ako je možné založiť s.r.o. za účelom obchodovania na burze. Obe činnosti je možné vykonávať spolu v rámci jednej spoločnosti.

V prípade záujmu nás kontaktujte a my Vám potrebné predmety podnikania doplníme do Vašej existujúcej spoločnosti, alebo Vám založíme novú spoločnosť s týmito predmetmi podnikania.

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.