S otevíráním Číny se měď stává opět atraktivní

22.01.2023  /  Martin Lembak

Cena mědi minulý rok prudce oslabovala. Není se co divit, jelikož kov je považován za jeden z hlavních ekonomických indikátorů budoucího vývoje ekonomiky. Působícími faktory byly předpovědi recesí, silné utahování monetárních politik mnoha centrálních bank ve světě, energetická krize akcelerovaná válečným konfliktem a vysoká omezení 0-Covid politiky v Číně. Jistě tyto faktory mají stále svoji váhu i tento rok, nicméně zvláště uvolňování restrikcí v Číně je výrazným stimulem pro postupný restart uptrendu červeného kovu. Čínská ekonomiky namísto predikcí o poklesu produktu ve 4. kvartále 2022 zaznamenala dobrou nulu (mezikvartálně) a za minulý rok rostla 2,9%. Data o aktivitě v Číně (zvýšení dopravy ve městech, fyzické návraty do práce po nemocích atd.) poukazují na potenciál růstu produktu k 5% v 2023. Jistě 180 stupňový obrat v super striktní Covid politice povede k výrazným infekcím, nicméně pohledem na předchozí zkušenost například z Indie, kde se prudce šířila tehdy delta varianta, můžeme očekávat 2-3 měsíce nárůstu případů a následně sestupný trend infekcí.

S ohledem na odhad budoucího přetrvávání deficitu nabídky mědi, je tak možný obrat trendu ceny mědi a pokračování uptrendu z 2020. Pohlédněme na globální nabídku a poptávku:

Jak už to u mnoha komodit bývá, není při náhlé zvýšené poptávce jednoduché zvýšit rychle produkci, i při zvýšení investic do těžebních projektů a procesů. Obvykle trvá pár let, než se poptávka plně přizpůsobí. Náklady těžby červeného kovu se zvýšily př jeho klesající ceně, a tak producenti se zaměřili spíše na kvalitu než kvantitu a z deseti největších firem jen tři minulý rok (data z 2. kvartálu) zvyšovali meziročně produkci:

I když aktivita v realitním sektoru v Číně výrazně ochladla a ceny nemovitostí oslabovaly 16 po sobě jdoucích měsíců, tak nedávné uvolnění nákladů financování projektů by mohlo situaci změnit. Stejně tak jako očekávaný balíček stimulů na vládním Národním kongresu v březnu by měl přispět k další podpoře trhu.

Zásoby mědi na londýnské burze jsou velmi nízké a představují jen pár dní globální spotřeby, stejně tak je situace podobná v New Yorku. Oslavy lunárního Nového roku v Číně budou zřejmě spíše tlumit poptávku, nicméně postupem později v tomto roce by se akcelerace poptávky měla projevovat.

S ohledem na sílící snahu aplikace alternativních zdrojů energií je důležité, že měď, často označována jako Dr. Copper, se používá nejen ve stavebnictví a spotřebních statcích od automobilů až po polovodiče, ale má svou silnou poptávku v průmyslu obnovitelných zdrojů energií. Mezi nejrychleji se rozvíjejícími pracovními pozicemi zde v USA patří technik větrných turbín nebo instalatér solárních panelů. Klasická větrná farma v Kalifornii pak může mít i spotřebu kolem 15 mil. tun kovu. 

Pro obchodníky je zajímavé, že na chicagské burze se od poloviny 2022 začal obchodovat podobně jako na indexech, ropě, měnách či zlatě také micro kontrakt na měď (1/10 regulérního kontraktu), který má velmi slušné objemy: https://www.cmegroup.com/markets/metals/base/micro-copper.html

Závěrem se pojďme podívat na vývoj aktivního kontraktu na měď na chicagské burze a jeho komoditní spread s kontraktem pro konec tohoto roku, od poloviny 2022 (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.