Cena ropy vyrazila z pásma výše

10.09.2023  /  Martin Lembak

Jak jsem zmiňoval na jaře tohoto roku: „Dle pařížské Information Energy Agency (IEA) by globální poptávka po ropě měla převýšit nabídku od 2. kvartálu tohoto roku.“ Skutečně, letní expanze v letecké přepravě, zvýšení využití komodity při tvorbě elektřiny a petrochemické aktivity Číny vede k projekci růstu globální poptávky o 2,2 miliónů barelů za den (mbd) na 102,2 mbd. Globální nabídka se má také zvýšit (zejména díky produkcí mimo OPEC) o 1,5 mbd na 101,5 mbd. Pohlédněme na vývoj za poslední léta dle americké vládní EIA s predikcí:

Je evidentní, že se jedná v tuto chvíli i v nejbližší budoucnosti o „těsný trh“. Katalyzátorem vyražení ceny WTI ropy z pásma 60-80 USD v tomto roce bylo ohlášení prodloužení škrtů do konce roku v produkci Saudů o 1 mbd a export Ruska o 300 tis. bd. I když je americká produkce již blízko rekordním úrovním z počátku 2020, tak zásoby jsou 10,5 mb nižší meziročně a 18.45 mb pod 5-ti letým průměrem. Čínské importy ropy jsou doposud v tomto roce o 14% silnější meziročně. Pozice fondů u WTI nejsou dle reportů komise pro komoditní trhy extrémní (modrá křivka dole):

Je pravděpodobné, že cena bude mít tendenci, ceteris paribus, posilovat i dále v krátkém období. To je znatelné i na nejbližších expiracích opcí v tomto měsíci, kde jsou ceny out of the money put o něco málo vyšší než call a z kontrariánského hlediska má cena tendenci za takové situace posilovat:

Oproti tomu u delších expirací je opční šikmost ve prospěch stále vyšších cen call opcí a tak naznačuje možné zastavení posledního uptrendu a konsolidaci. Skutečně pohledem na ceny kontraktu na sójový olej, který má v posledních letech silnou kointegraci se cenami kontraktů na WTI ropu a má tendenci předbíhat o něco cenový vývoj, tak  u sójového oleje je už patrná konsolidace, zatímco ropa stále směřuje výše:

Sójový olej tvoří podstatnou složku pro výrobu bio dieselu a má tak rostoucí význam i jako energetická komodita ne jen potravinářská.

Je také pravděpodobné, že cena 100 USD za barel může představovat silnou rezistenci. Produkce Iránu je rostoucí s plány těžit až 3,4 mbd. Také růst ekonomik bude ovlivněn zpožděnou reakcí na prudké zvyšování sazeb centrálními bankami ve vyspělých zemích a s tím související pokles poptávky po ropě.

Dlouhodoběji pak bude mít jistě vliv nárůst elektromobilů, rozmach vodíkového paliva, a podobně. Dle EIA by globální poptávka po ropě měla oslabit na růst jen kolem 0,4% do 2028. Podle poradenské firmy McKinsey by měl vrchol poptávky dosáhnout v 2029 a agentury Bloomberg dokonce už v 2027.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny aktivního kontraktu na WTI ropu a jeho komoditní spread s kontraktem pro konec roku na chicagské burze CME od počátku tohoto roku (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.