Rast HDP eurozóny v prvom štvrťroku spomalil

16.05.2018  /  Juraj Kišák

Rast ekonomiky eurozóny sa v prvom štvrťroku mierne spomalil. Informácie priniesol revidovaný odhad zverejnený v utorok, ktorý zdôraznil potrebu opatrnosti Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o zníženie stimulov. Eurostat uviedol, že ekonomika eurozóny v priebehu troch mesiacov do marca 2018 narástla o 2,5% ročne čo je približne v súlade s predbežným odhadom. V porovnaní s vývojom z posledného kvartálu 2017 však išlo o mierny pokles, keďže posledný štvrťrok minulého roka predstavoval nárast 2,7%.

Správa zo začiatku týždňa ukázala, že nemecké hospodárstvo v prvom štvrťroku zaznamenalo spomalenie v dôsledku slabého obchodu. Najväčšia ekonomika eurozóny v prvých troch mesiacoch tohto roka narástla iba o 0,3%.

V rozhovore po poslednom politickom stretnutí banky v apríli prezident ECB Mario Draghi uznal, že tempo oživenia eurozóny sa od začiatku roka zmiernilo, avšak nenaznačil žiadnu zmenu v menovej politike centrálnej banky. Draghi uviedol, že jeho celkové hodnotenie je „opatrnosťou zmiernenou dlhodobou dôverou“, čím upriamil pozornosť na skutočnosť, že inflácia sa pohybuje smerom k cieľu ECB, ktorý je tesne pod 2%. Mnohí analytici sa teraz domnievajú, že ECB môže čakať so zverejnením trhovo aktualizovaného usmernenia o svojich plánoch likvidácie stimulačného program až do júla, teda mesiac dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Zároveň ďalšia správa uvádza, že priemyselná produkcia v eurozóne vzrástla v marci o 3,0% a v porovnaní s predpoveďou ide o 0,5% pokles