USA jsou největší LNG exportér

31.07.2022  /  Martin Lembak

Za první pololetí 2022 se Spojené státy staly největším světovým exportérem zkapalněného zemního plynu (LNG). V porovnání s druhým pololetím minulého roku se jedná o nárůst vývozů o 12%. To při zvýšení produkční kapacity a z důvodu zvýšení LNG cen na mezinárodním trhu a zvýšené poptávky, zejména v Evropě. Vývoj amerických exportů za poslední roky:

Ceny LNG na TTF v Nizozemí se pohybují tento rok na rekordních 31 USD za milión Britských termálních jednotek (MMBtu) a v Asii kolem 29,50 MMBtu. Nejvíce amerických exportů (71%) směřovalo do EU a Velké Británie, kde se importy za první pololetí 2022 zvýšily o 63%! Evropa tak importuje většinu LNG poměrově 47% z USA, 15% z Kataru, 14% z Ruska a 17% z Afriky.

V červnu tak poprvé, při výpadcích ruského zemního plynu, dovážela EU více plynu z USA než potrubím z Ruska.

Problémem je, že nějaký čas vezme, než se vybuduje potřebná importní kapacita v EU. Zatímco Španělsko má v provozu 6 terminálů, Francie a Turecko mají 4, Itálie 3, tak klíčové Německo se až v tomto roce rozhodlo vybudovat 3. Graficky pak již vybudované (tmavě modře) a plánované (světle modře):

V souvislosti s rekordním růstem cen plynu se zvýšila poptávka po dlouhodobých kontraktech, například 10-ti leté LNG se pohybují o 75% výše meziročně. Za minulý rok byl objem upsaných dlouhodobých kontraktů na 5-ti letém maximu.

Exporty LNG z USA však mohou být v druhé polovině tohoto roku nižší z důvodu výluky ve Freeport LNG (zpracovává 20% LNG v USA). Dle vládní EIA mají pak být vývozy v 2023 opět vyšší meziročně o 17%.

I když se tento rok cen plynu na chicagské burze vyšplhala z 2,911 USD za MMBtu na konci 2021 až k 9,604 USD v červnu, tak se nyní obchoduje kolem 8,2 USD. Zásoby jsou v USA 12,5% pod 5-ti letým průměrem. Trh se zdá má také započítáno v ceně využití ruské potrubní kapacity Nord Steam 1 do Evropy jen z 20%. Předpověď extrémních veder se rovněž snížila. Nicméně, jedná se více pravděpodobně o klasickou korekci, poté co cena nepřekonala maximum z června. První retracement se pohybuje u aktivního kontraktu na 7,854 USD a obnovení uptrendu bude vyžadovat zřejmě zavírací denní cenu nad 8,39 USD.

Cenu plynu bude zajisté zajímavé sledovat, zejména jak se budeme blížit zimním měsícům.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj cen aktivního kontraktu na zemní plyn a jeho komoditní spread s kontraktem pro konec roku za posledních 12 měsíců na chicagské burze (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.