Zaujímavé grafy podľa TA (1)

08.05.2018  /  Tomáš Virdzek
zaujímavé grafy podľa technickej analýzy

Americký akciový index S&P 500 sa dostal na mesačnej škále do zaujímavej cenovej formácie – tzv. “symetrického trojuholníka”. Podľa technickej analýzy, by tak mohol po jeho prerazení nasledovať ďalší rast v hodnote indexu, nakoľko zmienenej cenovej formácii predchádzal práve rastový trend.

10 ročné vládne bondy USA sa na mesačnej škále momentálne nachádzajú v stave “testovania” svojej dlhodobej rastovej trendovej čiary. Podľa technickej analýzy, by sa tak mohli odraziť a pokračovať opäť vo svojom raste.

Euro-dolárový pár sa na mesačnej škále odrazil od vrchnej hrany formácie poklesového kanálu. Podľa technickej analýzy, by však mohlo Euro po nejakej dobe opäť nabrať na “obrátkach” a vrchnú hranu kanálu preraziť. Podľa pravidla “ako do formácie in, tak z formácie aj out”, by ho teda čakal ďalší rast až nad úrovne vrchnej hrany formácie kanálu.

Situácia s drahými kovmi nie je z pohľadu technickej analýzy vôbec “jasná”. Na mesačnej škále vidno iba jasný kontrast v pohybe zlata a striebra. Kým zlato formuje tzv. rastový trojuholník, striebro pravý opak – poklesový trojuholník. Je zjavné, že oba drahé kovy sú v divergencii = odlišnom trhovom postavení. Dôležité však bude sledovať určite hlavne zlato. Do prerazenia cenových formácií už zrejme nie je ďaleko…