Komoditní stíhání

17.05.2021  /  Martin Lembak

Jak jsem zmínil v článku na konci předešlého kvartálu, jsme na počátcích dlouhodobého stíhání komodit akciovým indexům: https://ako-investovat.sk/komoditni-supercyklus/ Zatímco akciové trhy, se svou bohatou valuací (nikoliv agregátně ještě bublinou) představují odhady zisků firem do budoucna, tak komodity reflektují reálnou ekonomiku v daný moment a při masívních monetárních a fiskálních stimulech se bude jistě růst produktu zvyšovat, i přes možném přestřelování v růstu cenové hladiny, kde ostatně komodity fungují jako výborné zajištění. Od doby výše zmíněného článku jsme mohli být svědkem silnějšího zhodnocení, zejména pak v sektoru obilovin. Avšak agregátně je poměr S&P 500 indexu k Bloomberg komoditnímu indexu stále na historicky rekordních úrovních:

V posledním reportu amerického ministerstva zemědělství se úřad snažil uklidnit akcelerující trhy obilovin a odhaduje pro marketingovou sezónu 2021-2022 začínající v září u kukuřice větší než očekávané trhem domácí zásoby. To jistě spustilo silnější korekci, nicméně jedná se v podstatě technicky o částečnou likvidaci rozsáhlých nakoupených pozic fondů (managed money). Pohlédněme na vývoj pozic u kukuřice jednotlivých kategorií participantů historicky:

Odhad je jistě jedna věc, důležitější je stávající situace a při kumulativních exportech produkce dosahující 96,1% predikce ministerstva versus 5-ti letý průměr 85,9%. Dále pak vezmeme-li situaci sucha v Brazílii a nutném revidování amerických exportů výše se dostaneme k poměru zásoby/ využití k 6,6%, což je druhé nejtěsnější číslo od 1960! Poměr pod 10% byl za posledních 60 let jen osmkrát. Kombinace silné mezinárodní poptávky po komoditě, která často tvoří skoro polovinu nákladů na produkci vepřového a drůbežího a potenciálu zvyšování prémie „počasí“ může přijít reakcelerace ceny výše relativně brzy. Bude dobré sledovat vývoj sklizně druhé úrody začínající v Brazílii v červnu. Ta byla odhadována původně na 90 miliónů tun, následně revidována na 73 miliónů. Podobně v sezóně 2015/20016 tam došlo vlivem sucha k poklesu produkce o 15 miliónů tun. Nicméně tehdy byla srážková činnost v prvních měsících roku 2016 větší a lépe distribuována než je v tomto roce.

Tak čí onak, ukažme si silnou backwardation na futures komoditních trzích, kdy ceny bližších kontraktů jsou vyšší než kontraktů s dodáním v budoucnu:

Toto backwardation, nejvyšší za poslední dekády, pak stimuluje nákupy a následné rolovaní za nižší ceny pro dosažení tak zvaného „roll yield“. Komoditní trhy ve svém stíhání akciových indexů budou dále zaznamenávat jistě krásnější trendy a swingy nejen na long, ale short straně, což mohu již pozorovat v reálu u mnoha algoritmických strategií.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj ceny aktivního kontaktu na kukuřici a její komoditní spread s kontraktem pro konec roku na burze v Chicagu, od konce minulého roku (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Chcete vedieť viac o téme komoditné trhy? Čítajte, pýtajte sa a diskutujte tu na diskusnom fóre.


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.