Potvrdené: Zdaňovanie ETF sa nemení! Investori v neistote si vydýchnu

05.11.2021  /  Redakcia

Po tom, čo sme si včera všimli, že na web stránke Finančnej správy sa už viac nenachádza sporné stanovisko k otázke zdaňovania príjmov z investovania do ETF fondov (bolo z web stránky stiahnuté), prichádza ďalšia dobrá správa pre tisícky individuálnych investorov investujúcich v ETF. A určite aj bonus navyše!

Známy magazín o úspechu, biznise a bohatstve – FORBES, dnes priniesol článok, v ktorom cituje vyjadrenie Róberta Kopála (šéfa Asociácie obchodníkov s cennými papiermi) a aj samotné Ministerstvo financií:

Róbert Kopál (AOCP):

„Je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF, prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu, je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR.“ma

Ministerstvo financií:

„Po diskusiách s odbornými organizáciami sa ministerstvo rozhodlo prehodnotiť predmetné stanovisko. Ministerstvo má za to, že v takýchto prípadoch je najdôležitejšia právna istota a tú si zaslúžia aj najmenší investori.“

„Spôsob zdaňovania ETF zostáva zachovaný a zmenu v najbližšom období neplánujeme.“

Zdroj: článok FORBES

Tieto články Vám prináša kolektív nášho neúnavného redakčného tímu. Máš záľubu v investíciach? Pridaj sa k nám aj ty.