Jsou nyní small cap akcie lepší než large cap?

04.02.2024  /  Martin Lembak

Centrální banka v USA ponechala tento týden dle očekávání Fed funds sazbu beze změny v pásmu 5,25 -5,5%. Guvernér Jerome Powell si ponechal prostor pro započetí možného snižování na jaře, ale spíše s tím banka nepočítá. Je to jistě do jisté miry racionální s ohledem na silnou americkou ekonomiku, která má dle Atlanta Fed modelu růst, dle posledního odhadu, 4,2% v prvním čtvrtletí tohoto roku. Co víc zaměstnanost vzrostla výrazně nad očekávání v lednu o více jak 350 tisíc pozic a průměrné výdělky vzrostly meziročně na o 4,5%. Zde je nutno poznamenat, že poslední čísla o růstu produktivity jsou zde zásadní proměnnou. V dekádě před pandemií se jednalo o nízký růst průměrně kolem 1%, pak dokonce pokles o 0,7% od konce 2020 do poloviny minulého roku. Ve 3. kvartále 2023 pak nastal růst 5% a závěr minulého roku další akcelerace přes 3%. Rozšiřování umělé inteligence pak směřuje ještě k většímu nárůstu produktivity, a tak růst mezd je neinflační a Fed by měl přikročit k redukci klíčové úrokové sazby bez obav.

Problémem zůstává konflikt v Rudém moři, který evokuje možné ropné šoky 70. let a reakceleraci inflace. Jak jsem psal koncem 2023, geopolitická karta nenahrává potenciálním embargům nebo jakékoliv výrazné redukci produkce: „Z geopolitického hlediska pak jistě není Hamás (Muslimské bratrstvo) něco, co by stávající establishmenty v Saudské Arábii, Spojených Arabských Emirátech či Egyptě podporovaly.” A tak trh na burze v Chicagu oceňuje první redukci sazby na zasedání Fedu v květnu z více jak 90%:

Odsunutí redukce sazby má značný vliv na úrokově citlivé akcie firem s menší kapitalizací (small cap) a jejich valuace je značně nižší než u segmentu large cap od konce 2021:

Zatímco valuace large cap je na více jak 120% 20-ti letého průměru, tak u small cap je podprůměrná, což může poskytovat jistou výhodu u small cap v delším období. Zde je nutno podotknout, že po úpravě forward PE o dlouhodobější odhad zisku, není large cap jako S&P 500 vůbec obecně nadhodnocen, po zohlednění sektorové kompozice pak ani ve vztahu k mezinárodním akciím, naopak.

Téměř polovina stávajícího dluhu firem v large cap S&P 500 je splatná až po 2030, zatímco u společností v small cap Russell 2000 to je jen 14%. Navíc zafixované super nízké sazby tvoří přes 90% u large cap, naproti tomu u small cap jen 60%, zbytek je vázaný na stávající mnohem vyšší úroky.

Tudíž. small cap indexy jako Russell 2000 potřebují jako vzpruhu započetí redukce klíčové sazby Fedem a periodu jistoty vyhnutí se recesi, kterou může Fed přivodit i „nic neděláním“, kdy se při poklesu inflace (pokles tempa růstu cenové hladiny) zvyšuje samovolně reálná sazba. Růst zisků amerických small cap se očekává kolem 23% tento rok v komparaci s 12% u S&P 500 firem.

Závěrem se pojďme podívat na vývoj populárních index kontraktů na lna large-cap micro S&P 500 (MES) a small-cap micro Russell 2000 (M2K) a jejich poměrový spread na burze v Chicagu, od poloviny 2021 (SOL Trader, denní data):

Martin Lembak, Manažér hedge-fondu a přednášející na https://www.tradingforum.cz/, Chicago USA


Upozornění:  Nejedná se o investiční doporučení, článek má jen a pouze vzdělávací charakter. Obchodování instrumentů ať již burzovních nebo mimoburzovních s sebou nese potenciální velké riziko, nejen výnos a není vhodné pro každého.  Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on/ ona sám(a) nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Minulé výnosy nejsou garancí výnosů budoucích.

Titulná foto: https://pixabay.com/photos/magnifier-schedules-tables-glasses-5245329/